Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Analizy i kontroling finansowy

System Teneum X daje możliwość nieograniczonego tworzenia analiz danych z dowolnych obszarów biznesowych systemu. Informacje można zestawiać i porównywać w różnych zakresach czasowych i dziedzinowych. Wszystko po to, aby w zależności od potrzeb konkretnej firmy, działu i osoby,  dane mogły być odpowiednio przetwarzane i prezentowane. Analizy mogą być wykonywanie automatycznie co dany okres lub być zlecane jednostkowo zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dostęp do analiz może być określony dla pracowników poszczególnych działów, menadżerów lub kadry zarządzającej. Wyniki analizy mogą być prezentowane w postaci wykresów lub tabel.

Automatyzacja analiz biznesowych

Analizy w systemie Teneum X mogą być przeprowadzane automatycznie w określonych interwałach czasowych. Dzięki temu raz zdefiniowana analiza jest na bieżąco powielana zgodnie z potrzebami. Operator nie musi pamiętać o tworzeniu analiz ponownie. Dzięki temu może skupić się na badaniu wniosków, które z nich płyną. Oczywiście nie każda analiza musi mieć charakter automatyczny – operator może dowolnie decydować o tym, które z utworzonych analiz powinny być automatycznie powtarzane, a które nie. Automatyzacja w obszarze analiz skraca czas potrzebny na stałe monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa.

Analiza danych w różnych okresach czasu

Teneum X umożliwia tworzenie analiz, które pozwalają zestawić ze sobą dane z dowolnie wybranych okresów. Rozwiązanie pozwala na monitorowanie informacji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, rocznym i każdym innym, który jest wymagany w danej sytuacji. System pozwala na elastyczne modyfikowanie okresów, które badamy. Dzięki temu możliwe jest analizowanie zmiennych w nawet najbardziej dynamicznym otoczeniu biznesowym z uwzględnieniem aktualnych potrzeb informacyjnych. Rozwiązanie może być dowolnie skonfigurowane, a modyfikacja raz stworzonej konfiguracji jest szybka i intuicyjna.

Analizy najważniejszych obszarów biznesowych

System Teneum X w obszarze raportowanie i analizy pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprzedaż, zakupy, księgowość – dane z każdej dziedziny biznesu mogą być zbierane, przetwarzane i analizowane. Dzięki temu możliwe jest badanie zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, sprawdzanie korelacji oraz wychwycenie potencjalnych elementów do optymalizacji. Np. analiza czasu i kosztów obsługi zamówienia będzie kompletna w momencie, kiedy oprócz danych z obszaru sprzedaży weźmiemy również pod uwagę np. dane dotyczące kadr i czasu pracy. Takie podejście gwarantuje, że prezentowane wyniki będą kompletne. Co więcej, holistyczne analizy uwzględniające cały przekrój działalności firmy dają pewność kontroli nad całym biznesem.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager