Sente S4

Jedna platforma informatyczna do projektowania i wdrażania rozwiązań ERP, WMS, CRM.

Platforma Sente S4

Moduły gotowe i dedykowane w jednym rozwiązaniu

Sente S4 to platforma do budowania rozwiązań wspomagania zarządzania dla biznesu. Stanowi połączenie gotowych modułów systemu ERP z otwartym środowiskiem do tworzenia i rozwijania funkcji dedykowanych dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Gotowe moduły systemu ERP powstały na bazie doświadczenia zdobytego w ponad 100 projektach wdrożeniowych. Bogactwo funkcji to solidna podstawa do zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oprócz budowania rozwiązań na bazie gotowych modułów system ERP Sente S4 umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby firm działających w unikalnych modelach biznesowych. Dzięki temu znika dylemat: „czy system ERP obsługuje tę funkcję?” – platforma Sente S4 pozwala na dowolne dopasowanie rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej wymagających firm.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Co wyróżnia platformę Sente S4?

Mobilność i nieograniczony dostęp

Autorska technologia tworzenia aplikacji biznesowych Neos pozwala nam w jednolity sposób tworzyć aplikacje desktopowe, WWW oraz mobilne. Wspólny kod i logika biznesowa zapewnia spójne działanie aplikacji w różnych środowiskach oraz zmniejsza koszt tworzenia rozwiązania. Każda z wersji systemu ERP ma jednak zupełnie inny wygląd i sposób interakcji z użytkownikiem, dostosowany do tego, jak pracują na niej użytkownicy. Program ERP może być wykorzystywany z poziomu komputera stacjonarnego, terminala, a także za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

Wielofirmowość i wielojęzyczność

Dzięki technologii Neos system ERP Sente S4 jest przygotowany do obsługi organizacji wielofirmowych i działających na wielu rynkach. W jednym systemie klasy ERP może być prowadzona ewidencja dla wielu podmiotów gospodarczych, dzięki czemu współpraca operacyjna między firmami tej samej organizacji jest znacznie łatwiejsza. System ERP umożliwia również tłumaczenie interfejsu na różne języki, dzięki czemu operatorzy w różnych krajach mogą korzystać z tych samych rozwiązań funkcjonalnych.

Automatyzacja i integracja

Główny trend rozwoju systemów ERP to coraz bardziej zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy systemami, zarówno własnymi, jak i naszych partnerów oraz kontrahentów. Technologia Neos została wyposażona w moduł, który oferuje funkcjonalności niezbędne do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT.

Indywidualny UX

Wiemy, że doświadczenia użytkownika w codziennej pracy z systemem ERP istotnie wpływają na efektywność i wygodę pracy. Dlatego dbamy o jak największą użyteczność dostarczanych przez nas rozwiązań. Specyfika pracy każdej firmy i jej poszczególnych działów jest inna. Wykorzystując technologię Neos można w szybki sposób przygotować dedykowane interfejsy idealnie dopasowane do indywidualnego sposobu pracy.

Technologia Neos

Od pomysłu do rozwiązania

Platforma Sente S4 działa w autorskiej technologii Neos, dzięki której możemy w ciągu kilkunastu minut przejść od pomysłu do prototypu, a w ciągu kilkunastu godzin do gotowego, już przetestowanego rozwiązania. Neos pozwala na szybkie zmiany i dostosowanie rozwiązań do zmieniającego się sposobu funkcjonowania firmy.

Prosta integracja

Neos został wyposażony w moduł, który oferuje funkcjonalności niezbędne do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Moduł umożliwia definiowanie wymiany danych na poziomie technicznym (formaty danych, WebServicy, sterowniki baz danych), jak i merytorycznym.

Rozwiązania dla branż

Wsparcie indywidualnych modelów biznesowych

Standardowe systemy ERP wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem w kluczowych obszarach firmy. Takie podejście pozwala dostosować kształt rozwiązań i ich zakres funkcjonalny do potrzeb poszczególnych działów firmy. Dla nas jednak to za mało. Obserwując rozwój firm w różnych sektorach gospodarki zauważyliśmy, że specyficzne potrzeby wynikają często z branży, w której działa konkretny biznes. W Sente przeprowadziliśmy już wdrożenia ERP dla Klientów w wielu sektorach. Postanowiliśmy to wykorzystać. W ten sposób powstały rozwiązania dedykowane dla konkretnych branż, które zawierają całe spektrum specyficznych funkcji. Dzięki temu możemy skutecznie wykorzystywać wiedzę biznesową naszych konsultantów i stale rozwijać kompetencje w konkretnych dziedzinach istotnych z perpektywy celów naszych Klientów.

Realizujemy wdrożenia ERP w wielu branżach, takich jak:

  • Dystrybucja i handel
  • Retail
  • eCommerce
  • Produkcja
  • Fulfillment

Jak przebiega wdrożenie ERP?

Odpowiedź na specyficzne potrzeby

Systemy klasy ERP wspierają zarządzanie procesami operacyjnymi organizacji. W zależności od specyfiki firmy, jej potrzeb i struktury, rozwiązanie informatyczne może przybierać różne formy. Wdrożenie ERP poprzedzone jest analizą procesów biznesowych i oczekiwań. W zależności od metodyki realizacji projektu przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa (w metodyce klasycznej) lub sprint analiztyczny (w metodyce zwinnej). Wybór sposobu, w jaki będzie realizowane wdrożenie ERP, zależy od oczekiwanych rezultatów.

Metodyka dobrana do celu

Projekty w Sente realizujemy zarówno w metodyce zwinnej, jak i klasycznej. Zwykle jednak rekomendujemy wykorzystanie tej pierwszej, ponieważ pozwala ona osiągać lepsze rezultaty w firmach działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym, których procesy szybko się zmieniają. Metodyka zwinna pozwala na elastyczność i modyfikowanie rozwiązań w trakcie realizacji wdrożenia w sposób, który umożliwia najlepsze dopasowanie ich do potrzeb firmy. Dzięki temu systemy klasy ERP stają się rzeczywistym wsparciem w rozwoju firmy.

Przykłady projektów

Quiosque

W nowej szacie informatycznej - kompletny system ERP, obsługujący retail i omnichannel

300%

Wzrost sprzedaży w kanale eCommerce

Novoterm

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

30%

wzrost wartości wysyłanych przesyłek

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się