Teneum - wszystkie procesy biznesowe Twojej firmy w jednym systemie

System Teneum

System ERP – rozwiązanie zwiększające efektywność Twojej firmy

System Teneum to nowatorskie podejście do budowania rozwiązań klasy ERP, CRM, WMS, DMS. Odpowiada na rosnące potrzeby firm w zakresie ciągłego usprawniania swojego działania i dynamikę otoczenia biznesowego, w którym działają.

To kolejny krok w ewolucji podejścia do funkcjonowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Teneum to pierwszy system, który w sposób skuteczny łączy podejście zadaniowo – procesowe z funkcjonalnościami znanymi ze standardowych rozwiązań wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Gotowe moduły systemu powstały na bazie doświadczenia zdobytego w ponad 100 projektach wdrożeniowych. Bogactwo funkcji to solidna podstawa do zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oprócz budowania rozwiązań na bazie gotowych modułów system Teneum umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby firm działających w unikalnych modelach biznesowych. Dzięki temu znika dylemat: „czy system obsługuje tę funkcję?” – platforma Teneum pozwala na dowolne dopasowanie rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej wymagających firm i zdecydowane zwiększenie efektywności procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Co wyróżnia Teneum?

Mobilność i nieograniczony dostęp

Autorska technologia tworzenia aplikacji biznesowych Neos pozwala nam w jednolity sposób tworzyć aplikacje desktopowe, WWW oraz mobilne. Wspólny kod i logika biznesowa zapewnia spójne działanie aplikacji w różnych środowiskach oraz zmniejsza koszt tworzenia rozwiązania. Każda z wersji systemu ERP ma jednak zupełnie inny wygląd i sposób interakcji z użytkownikiem, dostosowany do tego, jak pracują na niej użytkownicy. Program ERP (ang. enterprise resource planning) może być wykorzystywany z poziomu komputera stacjonarnego, terminala, a także za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

Wielofirmowość i wielojęzyczność

Dzięki technologii Neos system zarządzania przedsiębiorstwem jest przygotowany do obsługi organizacji wielofirmowych i działających na wielu rynkach. W jednym systemie może być prowadzona ewidencja dla wielu podmiotów gospodarczych, dzięki czemu współpraca operacyjna między firmami tej samej organizacji jest znacznie łatwiejsza. System umożliwia również tłumaczenie interfejsu na różne języki, dzięki czemu operatorzy w różnych krajach mogą korzystać z tych samych rozwiązań funkcjonalnych.

Nowatorski workflow

System Teneum to również zaprojektowany od podstaw obszar – Workflow. Dzięki niemu możliwe jest zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich działań i spraw, jakimi musi zająć się dany pracownik – niezależnie, jakiego obszaru biznesowego dotyczy jego praca. Niezależnie, czy zadanie dotyczy obiegu faktur w firmie, weryfikacji zamówienia od klienta, sprawdzenia wyników analizy – operator wszystkie swoje zadania realizuje z jednego miejsca.

Błyskawiczny dostęp do informacji

Szybki dostęp do informacji to nowa, innowacyjna funkcjonalność systemu Teneum, wbudowana w samo jądro systemu. Aby dotrzeć do odpowiedniego dokumentu, kartoteki, raportu, zadania czy procesu, wystarczy użyć jednej wyszukiwarki. W zależności od zachowań i upodobań operatora, system dopasuje wyniki wyszukiwania. Następnie wystarczy tylko jedno kliknięcie i informacja czy dokument jest odnaleziony.

Automatyzacja i integracja

Główny trend rozwoju systemów wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach to coraz bardziej zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy systemami, zarówno własnymi, jak i naszych partnerów oraz kontrahentów. Technologia Neos została wyposażona w moduł, który oferuje funkcjonalność niezbędną do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Dzięki temu zarządzanie przedsiębiorstwem może być realizowane bez ograniczeń w dostępie do informacji.

Indywidualny UX

Wiemy, że doświadczenia użytkownika w codziennej pracy z systemem istotnie wpływają na efektywność i wygodę pracy. Dlatego dbamy o jak największą użyteczność dostarczanych przez nas rozwiązań. Specyfika pracy każdej firmy i jej poszczególnych działów jest inna. Wykorzystując technologię Neos można w szybki sposób przygotować dedykowane interfejsy idealnie dopasowane do indywidualnego sposobu pracy.

Elastyczność w procesach - zwinne zarządzanie zdarzeniami

Procesowość to nie wszystko

Wiele systemów wspomagania zarządzania koncentruje się na liczbie funkcji i obsłudze procesów. Dla nas jednak to za mało. Obserwując szybko rozwijające się firmy widzimy, że powtarzalne procesy to tylko część zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacji. Dlatego oprócz fundamentu, jakim są procesy, nasz program ERP umożliwia zwinne zarządzanie zadaniami i zdarzeniami.

Zarządzanie tym, co nieprzewidywalne

W zależności od specyfiki biznesu i charakteru pracy konkretnego zespołu zdarzenia nietypowe to od kilku do kilkudziesięciu procent wszystkich zdarzeń. W firmach usługowych zdarzenia nietypowe sięgają nawet 80% całości. Ich zarządzaniu służy zazwyczaj poczta elektroniczna i kalendarz. Firmy sobie z tym radzą, ale nie ma możliwości integracji takich danych z innymi rozwiązaniami. My postanowiliśmy to zmienić.

Jak przebiega wdrożenie ERP?

Odpowiedź na specyficzne potrzeby

Systemy klasy ERP wspierają zarządzanie procesami operacyjnymi organizacji. W zależności od specyfiki firmy, jej potrzeb i struktury, rozwiązanie informatyczne może przybierać różne formy. Wdrożenie ERP poprzedzone jest analizą procesów biznesowych i oczekiwań. W zależności od metodyki realizacji projektu przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa (w metodyce klasycznej) lub sprint analityczny (w metodyce zwinnej). Wybór sposobu, w jaki będzie realizowane wdrożenie ERP, zależy od oczekiwanych rezultatów.

Metodyka dobrana do celu

Projekty w Sente realizujemy zarówno w metodyce zwinnej, jak i klasycznej. Zwykle jednak rekomendujemy wykorzystanie tej pierwszej, ponieważ pozwala ona osiągać lepsze rezultaty w firmach działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym, których procesy szybko się zmieniają. Metodyka zwinna pozwala na elastyczność i modyfikowanie rozwiązań w trakcie realizacji wdrożenia w sposób, który umożliwia najlepsze dopasowanie ich do potrzeb firmy. Dzięki temu systemy klasy ERP stają się rzeczywistym wsparciem w rozwoju firmy.

Rozwiązania dla branż

Wsparcie indywidualnych modelów biznesowych

Standardowe systemy wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem w kluczowych obszarach firmy. Takie podejście pozwala dostosować kształt rozwiązań i ich zakres funkcjonalny do potrzeb poszczególnych działów firmy. Obserwując rozwój firm w różnych sektorach gospodarki zauważyliśmy, że specyficzne potrzeby wynikają często z branży, w której działa konkretny biznes. W Sente przeprowadziliśmy już wdrożenia ERP dla Klientów w wielu sektorach. Postanowiliśmy to wykorzystać. W ten sposób powstały rozwiązania dedykowane dla konkretnych branż, które zawierają całe spektrum specyficznych funkcji. Dzięki temu możemy skutecznie wykorzystywać wiedzę biznesową naszych konsultantów i stale rozwijać kompetencje w konkretnych dziedzinach istotnych z perspektywy celów naszych Klientów.

Realizujemy wdrożenia ERP w wielu branżach, takich jak:

Technologia Neos

Od pomysłu do rozwiązania

Platforma Teneum działa w autorskiej technologii Neos, dzięki której możemy w ciągu kilkunastu minut przejść od pomysłu do prototypu, a w ciągu kilkunastu godzin do gotowego, już przetestowanego rozwiązania. Neos pozwala na szybkie zmiany i dostosowanie rozwiązań do zmieniającego się sposobu funkcjonowania firmy i stałe usprawnianie procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Prosta integracja

Neos został wyposażony w moduł, który oferuje funkcjonalności niezbędne do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Moduł umożliwia definiowanie wymiany danych na poziomie technicznym (formaty danych, WebServicy, sterowniki baz danych), jak i merytorycznym.

Czym są systemy ERP?

System ERP jest scentralizowanym i kompleksowym rozwiązaniem, które integruje kluczowe zasoby, informacje i obszary działalności firmy. Oprogramowanie ERP łączy, standaryzuje i usprawnia wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa, m.in.: sprzedaż, finanse, produkcję, zakupy, workflow. Dzięki wspólnej wspólnej bazie danych i integracji wszystkich procesów biznesowych, system ERP stanowi spójne źródło informacji i danych na temat przedsiębiorstwa.

Jak zautomatyzować procesy biznesowe dzięki systemowi ERP?

Automatyzacja powtarzalnych czynności za pomocą systemu ERP może być podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, która korzysta z danego rozwiązania. Na podstawowym poziomie mówimy o przejęciu przez system ERP prostych zadań, które do tej pory wymagały zaangażowania pracowników, takich jak np. czynności księgowych. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i umożliwia skupienie się pracowników na bardziej skomplikowanych czynnościach. Rozwiązanie ERP może zostać wykorzystane do dużo bardziej złożonych czynności. Zaprojektowanie algorytmów zarządzających pracą magazynu, wdrożenie automatycznych reguł monitorujących i uzupełniających zapasy potrzebne do produkcji, zaawansowane analizy sprzedażowe pozwalające zwiększać rentowność produktów – to tylko kilka przykładów rozwiązań, które odpowiednio dostosowane do modelu biznesowego firmy, mogą zdecydowanie zwiększyć wydajność procesów. Systemy ERP, jak i cała technologia, to narzędzia pozwalające realizować strategię budowy przewagi konkurencyjnej. Same w sobie programy klasy ERP nie zwiększają konkurencyjności. Lecz odpowiednio wykorzystane, okazują się rozwiązaniem, bez którego pewne rzeczy po prosty nie byłyby możliwe.

Programy klasy ERP – jakie są ich rodzaje?

Systemy ERP dzielą się na rozwiązania gotowe (tzw. pudełkowe) oraz systemy otwarte na konfiguracje i dostosowywanie. Gotowe systemy ERP przeznaczone są dla firm o stabilnej strukturze organizacyjnej, które działają w raczej mało dynamicznym otoczeniu biznesowym. Oprogramowanie ERP w takich firmach ma za zadanie zarządzanie ściśle określonymi procesami i zdarzeniami.

Rozwiązania ERP otwarte na konfiguracje i dostosowywanie z założenia są wdrażane po to, aby “rosnąć” razem z firmą. Są przeznaczone dla przedsiębiorstw, które funkcjonują w bardziej dynamicznym otoczeniu, systematycznie się rozwijają i potrzebują systemu ERP, który będzie wspierał ich wzrost.

Programy klasy ERP są również czasem dzielone ze względu na przeznaczenie branżowe (np. dla dystrybucji, produkcji, e-Commerce).

W jaki sposób zweryfikować czy firma potrzebuje rozwiązań ERP?

Każda firma jest inna, w związku z czym napotyka różnego rodzaju wyzwania na kolejnych etapach swojego rozwoju. Decyzja o tym, kiedy wdrożyć system klasy ERP nie zawsze jest oczywista. Zazwyczaj w firmach, które rozważają decyzję o wdrożeniu rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z jedną z 3 sytuacji:

 • brak wdrożonych rozwiązań IT,
 • korzystanie z prostych narzędzi informatycznych,
 • wykorzystywanie systemu klasy ERP, który z określonych powodów przestał być wystarczający.

Jaka jest historia systemów ERP?

Idea systemów ERP (ang. enterprise resources planning), narodziła się już w latach 60 XX wieku i powstała ze względu na potrzebę efektywnej kontroli zapasów. Początkowo systemy tego typu były nazywane IC (ang. inventory control) i służyły głównie do planowania i kierowania gospodarką magazynową. Firmy mogły realizować nieprzewidywalne zamówienia, dzięki czemu utrzymywać swoją konkurencyjność, a tym samym mogły sobie pozwolić na posiadanie wysokich stanów magazynowych. Dlatego też, pierwsze systemy ERP szukały przede wszystkim możliwości optymalizacji zarządzania tymi stanami.

Jak zmieniały się systemy ERP?

W początkowych etapach istnienia programy klasy ERP koncentrowały się na organizacji danych i usprawnianiu wszelkich procesów biznesowych związanych z obszarami back-office, takich jak handel i dystrybucja, zarządzanie zapasami, zakupy, zarządzanie personelem, księgowość i finanse, zarządzanie produkcją oraz z innymi powiązanymi obszarami. Pomimo wykorzystania w nazwie słowa „przedsiębiorstwo”, systemy ERP są wykorzystywane przez firmy różnej wielkości, zarówno te duże, średnie, jak i małe.

Kiedy zacząć szukać systemu ERP?

Potrzeby firm znajdujących się w każdej z wymienionych powyżej grup będą inne. Są jednak sygnały i przesłanki, które dla każdego przedsiębiorcy powinny być znakiem, że to już czas, aby zacząć proces wyboru nowego systemu ERP:

 • osoby decyzyjne w poszczególnych działach nie posiadają danych, umożliwiających ocenę aktualnej kondycji swojego obszaru oraz efektywności pracy,
 • jeżeli w firmie wykorzystywane są jakieś rozwiązania informatyczne, to są one rozproszone i niezintegrowane,
 • firma współpracuje z dostawcami, spedytorami oraz kooperantami, którzy w swoich organizacjach mają wdrożone już zaawansowane narzędzia IT – istnieje więc duży potencjał zautomatyzowania wymiany danych, zamiast ich ręcznego ewidencjonowania,
 • pracownicy poświęcają dużo czasu na monotonne i powtarzalne czynności, które można zautomatyzować za pomocą odpowiedniego oprogramowania ERP,
 • w firmie brakuje informacji o posiadanych zapasach i zasobach, aktualizowanych w czasie rzeczywistym,
 • kluczowe osoby w firmie spędzają zbyt dużo czasu na szukaniu informacji i próbach zwiększenia wydajności oraz efektywności,
 • problemy rozwiązywane są zbyt późno, bo brakuje danych, aby w porę identyfikować zagrożenia i podejmować środki zapobiegawcze,
 • firma mogłaby sprzedawać więcej (nie ma problemów z popytem), ale jej procesy są zbyt mało wydajne, aby możliwa była efektywna realizacja większej liczby zamówień.

To tylko kilka przykładów sytuacji zachodzących w firmach, które z powodzeniem mogą zwiększyć swoją efektywność, jeśli wybiorą odpowiedni system ERP.

Jak mierzyć efektywność wdrożenia systemu ERP?

Wdrażając system ERP w organizacji, istotne jest ustalenie konkretnych celów i wskaźników wydajności, które będą cyklicznie monitorowane. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie, w jakich obszarach implementacja nowego systemu zarządzania przyniosła korzyści, a w jakich wymagane są jeszcze usprawnienia.
Metoda pomiaru efektów wdrożenia ERP jest kwestią indywidualną i powinna zostać dostosowana do specyfiki konkretnej firmy. Poniżej kilka pytań, które mogą pomóc w procesie definiowania mierników efektywności wdrożenia rozwiązań ERP:

 • czy nowy system ERP usprawni działania firmy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i planowania zapasów? Jakie są główne wskaźniki, które należy zbadać w tym obszarze i jak poprawią się one po wdrożeniu systemu?
 • jak dzięki nowym rozwiązaniom usprawnione zostaną codzienne zadania pracowników? Jakie mierniki efektywności pracy warto monitorować?
 • czy nowy system ERP pozwoli zwiększyć sprzedaż, zwiększyć wartość zamówień lub przyspieszyć ich realizację? Jakich efektów i w jakim czasie można się spodziewać?
 • jak nowe oprogramowanie ERP wpłynie na zadowolenie Klientów firmy? Jakie parametry można zbadać w tym zakresie?
 • czy nowe rozwiązania ERP pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną? W jaki sposób – dzięki wdrożeniu nowych usług, wyeliminowaniu błędów?

Gdzie szukać wsparcia w mierzeniu skuteczności wdrożonego rozwiązania ERP?

Warto szczegółowo przeanalizować wskaźniki, które aktualnie mierzone są w firmie oraz stworzyć prognozy sytuacji po wdrożeniu. To zadanie może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli w organizacji nie było dotychczas odpowiednich narzędzi do monitorowania parametrów efektywnościowych i wydajnościowych. Dlatego w tym procesie warto skorzystać z wiedzy doświadczonych konsultantów po stronie dostawcy rozwiązań ERP. To oni mają za sobą pracę z wieloma firmami będącymi w podobnej sytuacji, co powinno czynić z nich ekspertów w tym zakresie. Warto na etapie wyboru dostawcy ERP zweryfikować jego kompetencje w tym obszarze. Jeśli konsultanci wdrożeniowi nie mają wiedzy w tym zakresie, należy poważnie przemyśleć zasadność późniejszej, wieloletniej współpracy, z jaką wiąże się funkcjonowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie.

Ile kosztuje system ERP?

Pudełkowy program ERP, średniej klasy rozwiązanie ERP, zaawansowane oprogramowanie ERP – w zależności od potrzeb firmy, skali jej działania, zakresu projektu wdrożeniowego, koszty implementacji systemu mogą być bardzo zróżnicowane. Kluczowe jest, aby na etapie wyboru rozwiązania ERP szczegółowo zdefiniować efekty biznesowe, które ma ono przynieść firmie w określonym czasie. Znając potencjalne korzyści płynące z użytkowania konkretnego oprogramowania ERP, łatwiej określić ile w tego typu narzędzie warto zainwestować. Aby oszacować koszty wdrożenia, można skorzystać z kalkulatora systemu ERP.

Jakie przewagi mają najlepsze systemy ERP?

 • koncentracja na poprawie efektywności wyników przedsiębiorstw,
 • kompleksowość rozwiązań – system ERP, który obejmuje wszystkie najważniejsze obszary działania firmy,
 • możliwości dostosowania systemu do indywidualnych wymagań i potrzeb firmy,
 • doświadczenie dostawcy w realizacji projektów implementacji oprogramowania ERP w firmach z podobnej branży,
 • możliwość rozwoju i rozbudowywania funkcji systemu ERP,
 • otwartość na integrację z rozwiązaniami działającymi w otoczeniu.

Oprogramowanie ERP a korzyści biznesowe – co możemy zyskać dzięki wdrożeniu?

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa, wyzwań z którymi aktualnie się mierzy i strategii rozwoju, którą obrało, korzyści płynące z impelmentacji systemu ERP mogą być bardzo zróżnicowane. Na pewnym poziomie ogólności można jednak zdefiniować podstawowe efekty, których należy się spodziewać po wdrożeniu systemu ERP:

 • budowa trwałej przewagi konkurencyjnej,
 • lepsze wyniki firmy,
 • większa efektywność sprzedaży,
 • porządek na produkcji,
 • uporządkowany magazyn,
 • łatwy i szybki dostęp do analiz dla zarządu i menedżerów,
 • podejmowanie decyzji w oparciu o bieżące i faktyczne dane oraz raporty,
 • oszczędność czasu w realizacji rutynowych zadań,
 • automatyzacja powtarzalnych czynności.

Jak systemy ERP wspierają firmy w czasie kryzysu?

Wdrożenie systemu ERP pozwala na wprowadzenie zintegrowanego środowiska pracy, która umożliwia swobodny, a przede wszystkim szybki przepływ informacji pomiędzy różnymi oddziałami firmy i jej poszczególnymi działami. System usprawnia procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, co przyczynia się do wzrostu jego rentowności, wzmacnia firmę, a tym samym w większym stopniu uniezależnia od wahań koniunktury rynkowej.

Przykłady projektów

Quiosque

W nowej szacie informatycznej - kompletny system ERP, obsługujący retail i omnichannel

300%

Wzrost sprzedaży w kanale eCommerce

Novoterm

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

30%

wzrost wartości wysyłanych przesyłek

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się