System teneum - wszystkie procesy biznesowe Twojej firmy w jednym systemie

System Teneum

Moduły gotowe i dedykowane w jednym rozwiązaniu

System Teneum to nowatorskie podejście do budowania rozwiązań klasy ERP, CRM, WMS, DMS. Odpowiada na rosnące potrzeby firm w zakresie ciągłego usprawniania swojego działania i dynamikę otoczenia biznesowego, w którym działają.

To kolejny krok w ewolucji podejścia do funkcjonowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Teneum to pierwszy system, który w sposób skuteczny łączy podejście zadaniowo – procesowe z funkcjonalnościami znanymi ze standardowych rozwiązań wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Gotowe moduły systemu powstały na bazie doświadczenia zdobytego w ponad 100 projektach wdrożeniowych. Bogactwo funkcji to solidna podstawa do zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oprócz budowania rozwiązań na bazie gotowych modułów system Teneum umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby firm działających w unikalnych modelach biznesowych. Dzięki temu znika dylemat: „czy system obsługuje tę funkcję?” – platforma Teneum pozwala na dowolne dopasowanie rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej wymagających firm i zdecydowane zwiększenie efektywności procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Skontaktuj się z naszym ekspertem >>

Co wyróżnia Teneum?

Mobilność i nieograniczony dostęp

Autorska technologia tworzenia aplikacji biznesowych Neos pozwala nam w jednolity sposób tworzyć aplikacje desktopowe, WWW oraz mobilne. Wspólny kod i logika biznesowa zapewnia spójne działanie aplikacji w różnych środowiskach oraz zmniejsza koszt tworzenia rozwiązania. Każda z wersji systemu ERP ma jednak zupełnie inny wygląd i sposób interakcji z użytkownikiem, dostosowany do tego, jak pracują na niej użytkownicy. Program ERP (ang. enterprise resource planning) może być wykorzystywany z poziomu komputera stacjonarnego, terminala, a także za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

Wielofirmowość i wielojęzyczność

Dzięki technologii Neos system zarządzania przedsiębiorstwem jest przygotowany do obsługi organizacji wielofirmowych i działających na wielu rynkach. W jednym systemie może być prowadzona ewidencja dla wielu podmiotów gospodarczych, dzięki czemu współpraca operacyjna między firmami tej samej organizacji jest znacznie łatwiejsza. System umożliwia również tłumaczenie interfejsu na różne języki, dzięki czemu operatorzy w różnych krajach mogą korzystać z tych samych rozwiązań funkcjonalnych.

Nowatorski workflow

System Teneum to również zaprojektowany od podstaw obszar – Workflow. Dzięki niemu możliwe jest zintegrowanie w jednym miejscu wszystkich działań i spraw, jakimi musi zająć się dany pracownik – niezależnie, jakiego obszaru biznesowego dotyczy jego praca. Niezależnie, czy zadanie dotyczy obiegu faktur w firmie, weryfikacji zamówienia od klienta, sprawdzenia wyników analizy – operator wszystkie swoje zadania realizuje z jednego miejsca.

Błyskawiczny dostęp do informacji

Szybki dostęp do informacji to nowa, innowacyjna funkcjonalność systemu Teneum, wbudowana w samo jądro systemu. Aby dotrzeć do odpowiedniego dokumentu, kartoteki, raportu, zadania czy procesu, wystarczy użyć jednej wyszukiwarki. W zależności od zachowań i upodobań operatora, system dopasuje wyniki wyszukiwania. Następnie wystarczy tylko jedno kliknięcie i informacja czy dokument jest odnaleziony.

Automatyzacja i integracja

Główny trend rozwoju systemów wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach to coraz bardziej zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy systemami, zarówno własnymi, jak i naszych partnerów oraz kontrahentów. Technologia Neos została wyposażona w moduł, który oferuje funkcjonalność niezbędną do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Dzięki temu zarządzanie przedsiębiorstwem może być realizowane bez ograniczeń w dostępie do informacji.

Indywidualny UX

Wiemy, że doświadczenia użytkownika w codziennej pracy z systemem istotnie wpływają na efektywność i wygodę pracy. Dlatego dbamy o jak największą użyteczność dostarczanych przez nas rozwiązań. Specyfika pracy każdej firmy i jej poszczególnych działów jest inna. Wykorzystując technologię Neos można w szybki sposób przygotować dedykowane interfejsy idealnie dopasowane do indywidualnego sposobu pracy.

Elastyczność w procesach - zwinne zarządzanie zdarzeniami

Procesowość to nie wszystko

Wiele systemów wspomagania zarządzania koncentruje się na liczbie funkcji i obsłudze procesów. Dla nas jednak to za mało. Obserwując szybko rozwijające się firmy widzimy, że powtarzalne procesy to tylko część zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacji. Dlatego oprócz fundamentu, jakim są procesy, nasz program ERP umożliwia zwinne zarządzanie zadaniami i zdarzeniami.

Zarządzanie tym, co nieprzewidywalne

W zależności od specyfiki biznesu i charakteru pracy konkretnego zespołu zdarzenia nietypowe to od kilku do kilkudziesięciu procent wszystkich zdarzeń. W firmach usługowych zdarzenia nietypowe sięgają nawet 80% całości. Ich zarządzaniu służy zazwyczaj poczta elektroniczna i kalendarz. Firmy sobie z tym radzą, ale nie ma możliwości integracji takich danych z innymi rozwiązaniami. My postanowiliśmy to zmienić.

Jak przebiega wdrożenie ERP?

Odpowiedź na specyficzne potrzeby

Systemy klasy ERP wspierają zarządzanie procesami operacyjnymi organizacji. W zależności od specyfiki firmy, jej potrzeb i struktury, rozwiązanie informatyczne może przybierać różne formy. Wdrożenie ERP poprzedzone jest analizą procesów biznesowych i oczekiwań. W zależności od metodyki realizacji projektu przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa (w metodyce klasycznej) lub sprint analiztyczny (w metodyce zwinnej). Wybór sposobu, w jaki będzie realizowane wdrożenie ERP, zależy od oczekiwanych rezultatów.

Metodyka dobrana do celu

Projekty w Sente realizujemy zarówno w metodyce zwinnej, jak i klasycznej. Zwykle jednak rekomendujemy wykorzystanie tej pierwszej, ponieważ pozwala ona osiągać lepsze rezultaty w firmach działających w dynamicznym otoczeniu biznesowym, których procesy szybko się zmieniają. Metodyka zwinna pozwala na elastyczność i modyfikowanie rozwiązań w trakcie realizacji wdrożenia w sposób, który umożliwia najlepsze dopasowanie ich do potrzeb firmy. Dzięki temu systemy klasy ERP stają się rzeczywistym wsparciem w rozwoju firmy.

Rozwiązania dla branż

Wsparcie indywidualnych modelów biznesowych

Standardowe systemy wspierają zarządzanie przedsiębiorstwem w kluczowych obszarach firmy. Takie podejście pozwala dostosować kształt rozwiązań i ich zakres funkcjonalny do potrzeb poszczególnych działów firmy. Dla nas jednak to za mało. Obserwując rozwój firm w różnych sektorach gospodarki zauważyliśmy, że specyficzne potrzeby wynikają często z branży, w której działa konkretny biznes. W Sente przeprowadziliśmy już wdrożenia ERP dla Klientów w wielu sektorach. Postanowiliśmy to wykorzystać. W ten sposób powstały rozwiązania dedykowane dla konkretnych branż, które zawierają całe spektrum specyficznych funkcji. Dzięki temu możemy skutecznie wykorzystywać wiedzę biznesową naszych konsultantów i stale rozwijać kompetencje w konkretnych dziedzinach istotnych z perpektywy celów naszych Klientów.

Realizujemy wdrożenia ERP w wielu branżach, takich jak:

Technologia Neos

Od pomysłu do rozwiązania

Platforma Teneum działa w autorskiej technologii Neos, dzięki której możemy w ciągu kilkunastu minut przejść od pomysłu do prototypu, a w ciągu kilkunastu godzin do gotowego, już przetestowanego rozwiązania. Neos pozwala na szybkie zmiany i dostosowanie rozwiązań do zmieniającego się sposobu funkcjonowania firmy i stałe usprawnianie procesu zarządzania przedsiębiorstwem.

Prosta integracja

Neos został wyposażony w moduł, który oferuje funkcjonalności niezbędne do szybkiej konfiguracji, sprawnej realizacji i monitoringu komunikacji automatycznej pomiędzy naszym, a innymi systemami IT. Moduł umożliwia definiowanie wymiany danych na poziomie technicznym (formaty danych, WebServicy, sterowniki baz danych), jak i merytorycznym.

Przykłady projektów

Quiosque

W nowej szacie informatycznej - kompletny system ERP, obsługujący retail i omnichannel

300%

Wzrost sprzedaży w kanale eCommerce

Novoterm

Jedna platforma ERP, WMS, CRM dla branży dystrybucyjnej

30%

wzrost wartości wysyłanych przesyłek

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Sente

Skontaktuj się