Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Magazyn wysokiego składowania – WMS

Magazyny podrzędne

W tym module system Teneum X daje możliwość prowadzenia w ramach jednego magazynu fizycznego wielu magazynów logicznych. Moduł uwzględnia przesunięcia w tle między tymi magazynami. Magazyny podrzędne to mechanizm niezbędny w prowadzeniu np. magazynów komisowych, w których ułatwia zarządzanie towarem należącym do różnych podmiotów gospodarczych. Pozwala też efektywnie wykorzystać powierzchnię magazynową, bez konieczności wydzielania różnych stref.

Magazyny logiczne w systemie WMS

Możliwość wydzielenia magazynów logicznych w systemie WMS pozwala uporządkować przepływ towarów na magazynie oraz zapanować nad problematycznymi procesami. Np. w przypadku obsługi zwrotów czy reklamacji, towar po powrocie do magazynu może zostać przyjęty właśnie na stan odpowiednio do tego wydzielonego magazynu podrzędnego. Po wykonaniu wszelkich potrzebnych czynności i zweryfikowaniu, czy produkt może zostać ponownie udostępniony do sprzedaży, towar może zostać przesunięty od magazynu głównego. Wówczas ponownie trafia n a stan towarów dostępnych do zbiórki. To tylko jedno z wielu możliwych zastosowań tego rozwiązania. To, do czego zostanie w konkretnej firmie wykorzystany mechanizm magazynów logicznych, zależy od potrzeb. Wdrożenie mechanizmu pozwala efektywniej zarządzać powierzchnią magazynową i lepiej kontrolować przepływ towaru w magazynie. Rozwiązanie jest elastyczne i otwarte na modyfikacje, zarówno na etapie wdrożenia, jak i w późniejszych etapach korzystania z systemu.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu