Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Magazyn wysokiego składowania – WMS

Ocena pracy magazynierów

System do zarządzania magazynem wysokiego składowania pozwala na tworzenie kompletnych analiz na podstawie historii operacji magazynowych realizowanych przez magazynierów celem rozliczenia/ wyceny/ oceny ich pracy (zapis struktur). W ten sposób możliwa jest bieżąca jakościowa weryfikacja wykonywanych zadań, podejmowanie działań w celu ich optymalizacji oraz wprowadzanie skutecznych systemów premiowych i motywacyjnych. Dzięki systemowi WMS magazyn jest dużo lepiej kontrolowany, a osoby zarządzające magazynem mają pełen wgląd w kluczowe dane.

Mierzenie wydajności pracy

Rozwiązanie pozwala na mierzenie wydajności pracy w magazynie zgodnie z przyjętą w danej firmie metodą. System ewidencjonuje wszystkie czynności wykonywane przez magazynierów. Dzięki temu możliwe jest badanie efektywności poszczególnych procesów, porównywanie ich oraz wyznaczanie celów. Moduł pozwala również na wdrożenie wskaźników efektywności pracy magazynu, tzw. KPI. Wartości, które mierzone będą w ramach KPI oraz ich oczekiwane poziomu to kwestia indywidualna dla każdego magazynu. System umożliwia wdrożenie KPI oraz ich monitorowanie.

Narzędzie dla kierownika magazynu

System WMS z założenia zarządza pracą magazynu. Kierownik w takiej sytuacji nie musi zajmować się planowaniem bieżącej pracy czy rozdzielaniem zleceń – system przejmuje te zadania i całościowo nimi zarządza. Dzięki temu kierownik magazynu swój czas może za to poświęcić np. na badanie wydajności pracy magazynierów oraz efektywności procesów i i ich optymalizowanie. Wszystkie dane, które potrzebne są do oceny pracy magazynierów są dostępne w systemie. Dzięki temu, kierownik ma na bieżąco wgląd w aktualną sytuację w magazynie oraz może dbać o to, aby wydajność pracy nie była w żaden sposób zakłócana. Analiza efektywności wykonywania czynności magazynowych może również posłużyć kierownikowi do wdrażania usprawnień, mających na celu eliminowanie ograniczeń i zwiększanie wydajności pracy. Docelowo, stale monitorowane wskaźniki efektywności pozwalają zwiększać wydajność pracy magazynu i realizować więcej zleceń, mniejszym nakładem pracy.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager