Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Magazyn wysokiego składowania – WMS

Automatyczne zarządzanie zleceniami magazynowymi

Rozwiązanie wspomaga kadrę kierowniczą w reakcji na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nagły skok ilości zamówień, priorytetowe wydania, brak lokacji poborowych itp.

Służą temu specjalne mechanizmy uruchamiane w tych sytuacjach:

  • Właściwe zarządzanie priorytetami zleceń, aby w pierwszej kolejności wykonać najpotrzebniejsze prace

Zamówienia w magazynie mają zróżnicowany charakter, objętość, ale i priorytet. W związku z tym czynności, które muszą wykonywać magazynierzy na różnych etapach ich realizacji, również są w różnym stopniu pilne. Odpowiednie zarządzanie priorytetami zleceń pomaga panować nad procesem planowania pracy tak, aby najważniejsze zamówienia były realizowane możliwie najszybciej.

  • Podział realizacji pilnego zlecenia na kilku magazynierów

Kiedy w systemie są już odpowiednio ewidencjonowane zlecenia priorytetowe, rozwiązanie wspiera ich szybką realizację. W przypadku zamówień wielopozycyjnych, o złożonej strukturze, system rozdziela ich realizację pomiędzy kilku magazynierów. Kilka osób w jednym czasie jest w stanie spakować wymaganą liczbę produktów w krótszym czasie. System dba o taki podział poszczególnych zadań związanych z kompletacją priorytetowego zlecenia, aby przebiegło ono szybko i bezbłędnie.

  • Komasacja wielu drobnych zleceń w jedno (multipicking)

Kiedy wśród zamówień przeważają te drobne, jednopozycyjne, to kompletacja każdego z nich osobno jest bardzo nieefektywna. Aby ją usprawnić, stosuje się metodę komasacji zleceń, tzw. multipicking. W tym modelu magazynier kompletuje jednocześnie od kilku do kilkunastu zamówień podczas jednej zbiórki. System wyświetla na przenośnym terminalu informacje, jakie produkty należy zebrać i z jakiego miejsca. Magazynier przemieszcza się po magazynie zazwyczaj z wózkiem podzielonym na poszczególne zamówienia np. za pomocą wielokolorowych koszyków.

  • Wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych

Miejsca poborowe mogą mieć charakter dynamiczny i być ustalane ze względu na aktualnie szybko-rotujące towary. Organizacja rozlokowania towarów na powierzchni magazynowej może być dzięki temu dostosowana do bieżących potrzeb i zamówień. System magazynowy wspiera ten proces i zarządza jego egzekucją.

  • Częściowe przygotowanie zleceń magazynowych

Rozwiązanie pozwala optymalizować proces realizacji złożonych zamówień. Kiedy zlecenie składa się z wielu produktów, drobnicowych i gabarytowych, to proces jego szykowania może trwać długo. System umożliwia częściowe przygotowywanie zleceń magazynowych, np. z produktów najłatwiej i najszybciej dostępnych. Dzięki temu tak skompletowane w części zamówienie może czekać na dokończenie procesu.

Dzięki powyższym mechanizmom, w które wyposażony jest WMS wyeliminowane zostaje ryzyko niezrealizowania zaplanowanych prac. Oprócz tego moduł ten automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji Kierownika Magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych. Moduł wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi (na przykład double-deep) z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby wszystkie zadania wykonać jak najmniejszym nakładem pracy. Rozwiązanie to pozwala na znaczne zwiększenie liczby lokacji paletowych na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager