Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Magazyn wysokiego składowania – WMS

Panel pakowania w oprogramowaniu WMS

Oprócz procesu kompletacji, systemy magazynowe WMS muszą skutecznie wspierać proces pakowania. W Teneum zadanie to spełnia moduł Panel pakowania. Jest to mechanizm wykorzystywany na stanowisku pracy pakowacza (typu desktop). Pakowacz po sczytaniu numeru kodu kreskowego otrzymuje informację z jakich towarów zamówienie powinno się składać i czy wymaga ono dodatkowych działań (np. jest to zamówienie częściowe, na które składać się będzie druga partia lub konieczne jest dołożenie dokumentacji do zamówienia). Rozwiązanie WMS umożliwia na weryfikację kompletności zamówienia.

Packinglisty

Rozwiązanie jest szczególnie użyteczne dla firm dystrybucyjnych, których klienci wymagają wiedzy, co dokładnie znajduje się w dostarczanych im przesyłkach. Lista pakunkowa stanowi załącznik do dokumentów przewozowych, który pozwala określić elementy znajdujące się na poszczególnych paletach i paczkach. Daje to możliwość zweryfikowania zawartość dostawy jeszcze przed jej rozpakowaniem. Packinglista sprawdza się szczególnie w przypadku obsługi firm produkcyjnych, ponieważ pozwala na szybkie znalezienie elementu lub detalu potrzebnego do realizacji otwartego zlecenia produkcyjnego. Funkcja ta umożliwia również szybkie rozpatrywanie nieuzasadnionych reklamacji, dotyczących niekompletnych dostaw.

Moduł pozwala na:

  • kontrolowanie procesu pakowania – system czuwa nad poprawnością realizowania przez operatora poszczególnych czynności oraz kontroluje ich poprawność. Panel pakowania stanowi dodatkowy punkt kontroli zamówień – jeśli na etapie kompletacji zdarzyły się pomyłki, to podczas pakowania na pewno zostaną one wychwycone.
  • usprawnianie pracy na stanowisku pakowania – pracownicy zajmujący się pakowaniem zamówień w magazynie mają dziennie ogromną liczbę zamówień do spakowania. tempo pracy jest duże, zamówienia pojawiają się jedno po drugim. System WMS prowadzi osobę zajmują się pakowaniem poprzez wszystkie czynności, które krok po kroku musi ona wykonać. Każda kolejna czynność jest ewidencjonowana za pomocą skanera. Każdy kolejny krok do wykonania jest podpowiadany przez system. Przed wysyłką zamówienia, a tuż po jego spakowaniu, rozwiązanie automatycznie drukuje również wszystkie potrzebne dokumenty sprzedażowe oraz spedycyjne.
  • ewidencjonowanie zdjęć zapakowanych zamówień – rozwiązanie dostarcza również narzędzi, które wspierają proces obsługi ewentualnych reklamacji. Każde zamówienie po zapakowaniu może zostać sfotografowane, a jego zdjęcie umieszczone w systemie i przypisane do odpowiedniego zamówienia. W przypadku, kiedy klient otrzyma paczę w stanie, który podlega kwestionowaniu, zgromadzone zdjęcia stanowią dowód poprawności przebiegu procesu pakowania po stronie firmy handlowej. Ewentualne uwagi w takiej sytuacji mogą zostać skierowane do firmy spedycyjnej.
  • rejestrowanie historii pakowania – cała historia pakowania wszystkich zamówień przygotowywanych w magazynie jest ewidencjonowana i zapisywana. W przypadku potrzeby zweryfikowania procesu pakowania konkretnego zamówienia w konkretnym dniu wystarczy wyszukać odpowiednie dane w systemie.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager