ERP do zarządzania produkcją

to precyzyjne planowanie, harmonogramowanie i optymalizacja procesu wytwórczego. System Teneum X usprawnia zarządzanie procesem wytwórczym i dostarcza przekrojowych informacji o przebiegu produkcji.

System zarządzania produkcją – korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Pełne wykorzystanie zasobów

  Możliwość zwiększenia mocy produkcyjnych poprzez zoptymalizowane zarządzanie produkcją, bez konieczności zwiększenia zatrudnienia. Taki efekt można uzyskać dzięki systemowi Teneum X, wspierającemu efektywne wykorzystanie maszyn i czasu doświadczonych pracowników.

  Zwiększenie efektywności pracy

  Rozwiązanie zwiększa wydajność pracy i usprawnia przepływ informacji między pracownikami firmy. Czas, który dotąd był poświęcany na wpisywanie danych, może zostać zaoszczędzony dzięki jednorazowemu wprowadzeniu informacji np. za pomocą skanowania kodów.

  Planowanie w punkt

  Wiedza na temat zdolności produkcyjnych oparta na rzetelnej informacji pomaga usystematyzować planowanie produkcji. Przekłada się to na skrócenie terminu realizacji zleceń, zwiększenie mocy produkcyjnych i bardziej efektywne zarządzanie produkcją.

  Optymalizacja wykorzystania surowców

  Analiza ilości surowca potrzebnego do realizacji bieżących zamówień i posiadanych zapasów pozwala zoptymalizować wykorzystanie materiału. Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie, zamówienia niezbędnego surowca są zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem.

  Proces pod kontrolą

  System gwarantuje dostęp do bieżących informacji o przebiegu produkcji, które wspierają podejmowanie decyzji niezbędnych w poprawnym funkcjonowaniu firmy. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia.

  Integracja z ekosystemem produkcyjnym

  System Teneum X integruje się z dowolnymi urządzeniami i systemami, wspierającymi funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Obustronna wymiana danych w czasie rzeczywistym pozwala w pełni korzystać z możliwości wszystkich rozwiązań.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum X w obszarze Zarządzanie produkcją?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager

Zarządzanie produkcją – FAQ

Precyzyjne planowanie polityki zakupowej

Jednym z najważniejszych wyzwań dla branży produkcyjnej jest precyzyjne zaplanowanie polityki zakupowej. Jest to na tyle istotne, że specjaliści uważają go za czynnik dużo ważniejszy niż sama cena, gdyż wpływa bezpośrednio na czas realizacji zamówienia, a tym samym na całą optymalizację produkcji. By przedsiębiorstwo działało sprawnie, konieczne jest uwzględnienie w swojej organizacji systemów ERP, które pomogą w prognozowaniu sprzedaży, planowaniu zaopatrzenia czy też tworzeniu precyzyjnych analiz opartych na okresowych wynikach. System jest zaprogramowany w taki sposób, by sam informował nas o konieczności dotowarowania magazynu czy ewentualnych nieprawidłowościach na hali produkcyjnej. Pełna kontrola wszystkich procesów jest konieczna do prowadzenia zaawansowanych analiz oraz skutecznego zarządzania taktycznego.

Podczas precyzyjnego planowania polityki zakupowej dużą uwagę należy zwrócić na dane sprzedażowe z poprzednich okresów. Na ich podstawie można przeprowadzić analizę popytu w konkretnych miesiącach, a także wyciągać wnioski na temat ewentualnych odchyleń produkcyjnych. Znając takie informacje, można lepiej zaplanować popyt na poszczególne wyroby i zarządzać całym procesem produkcyjnym.

Dlaczego wyżej wymienione działania są tak istotne dla organizacji? Dzieje się tak, ponieważ zapewnienie ciągłej dostępności wyrobów jest niezbędne do tworzenia pozytywnych relacji z klientem oraz utrzymanie ciągłości w produkcji. Informacje o stanie produktów oraz surowców to punkt wyjścia podczas rozmów z dostawcami, którzy zapewniają firmie nieprzerwany łańcuch dostaw.

Zarządzanie procesem produkcji w systemie ERP

Zarządzanie procesem produkcji to nic innego jak planowanie, uporządkowywanie oraz kierowanie i kontrolowanie działań produkcyjnych,. Jego głównym zadaniem jest przetwarzanie materiałów w gotowe produkty. Zarządzający produkcją podejmuje takie decyzje, by cały proces generował jak najmniej kosztów oraz najwięcej zysków.

Celem zarządzania produkcją jest odpowiedź na pytania: co, gdzie, kiedy, ile i jak wyprodukować aby firma nie była stratna, a wręcz przeciwnie – wyróżniała się na tle konkurencji swoją efektywnością oraz jakością swoich wyrobów. Dobrze podjęte decyzje podczas procesu zarządzania produkcją wpływają na zyski oraz umożliwiają rozwój. Co więcej takie podejście w organizacji jest niezwykle ważne, gdyż nie tylko sprawia, że firma staje się bardziej wydajna, ale i jest w stanie na czas zrealizować zamówienia dla swoich klientów.

Jak planować proces produkcji w systemie ERP?

Pierwszym krokiem do efektywnego zaplanowania procesu produkcji jest posiadanie niezbędnej wiedzy. Wbrew pozorom, przygotowanie planu produkcyjnego nie zaczyna się na hali produkcyjnej, a od uwzględnienia trendów sprzedażowych, prognozy popytu oraz planów marketingowych. Przy tak zdobytej wiedzy, wybrane przez firmę osoby definiują reguły, według których w dalszych etapach konkretne departamenty będą dokładać swój wkład w tworzenie procesu produkcji. Zaangażowanie tak wielu działów w przedsiębiorstwie wpływa na realizację strategii całej organizacji. Warto pamiętać, że na tym etapie istotną rolę odgrywa klarowna komunikacja między zespołem.

System ERP dla produkcji

Jak można zauważyć, planowanie produkcji to czasochłonny proces, który wymaga od firmy jak najmniejszej liczby pomyłek. W czasach cyfryzacji i nowych technologii najlepszych rozwiązanie do bezproblemowego zarządzania produkcją jest system ERP. Takie oprogramowanie rozwiązuje problemy z jakimi borykają się firmy z branży, ponieważ standaryzuje, usprawnia i przyspiesza procesy produkcji. Co więcej, system ERP dostarcza operatorom niezbędną wiedzę na temat łańcuchu dostaw, bez tracenia czasu na szukanie jej w wielu programach i systemach. Skupienie wszystkich informacji w jednym miejscu umożliwia firmom zagwaratowanie jak najlepszej jakości wyrobów oraz realizację zamówień na czas. Dodatkową zaletą, na którą mogą liczyć przedsiębiorstwa korzystające z systemów ERP jest zredukowanie zapasów surowców. Dzięki temu można zwiększyć moce produkcyjne bez zwiększania kosztów ogólnych.

System ERP pozwalają zyskać pełną kontrolę nad planowaniem i tworzeniem harmonogramów. Na skutek tego możliwe jest zarówno optymalizowanie zapasów surowców każdego dnia, jak i kontrolowanie kolejnego zapotrzebowania na materiały. Działania te można nadzorować w jednym miejscu, gdyż wszystkie działania oraz dokumenty są dostępne w zintegrowanym systemie.

Program ERP do zarządzania produkcją

Na rynku systemów do zarządzania produkcją znaleźć można wiele rozwiązań, dedykowanych różnym branżom i gałęzią przemysłu. System Teneum X wyróżnia się wśród nich swoją kompleksowością i elastycznością – pozwala zarządzać wszystkimi obszarami biznesowymi firmy wytwórczej oraz dostosowywać szczegóły rozwiązania do indywidualnych potrzeb.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie programu do zarządzania produkcją, będącego częścią systemu Teneum X?

Główną zaletą wdrożenia programu jest możliwość planowania produkcji uwzględniając szeroko rozumiane plany sprzedażowe. Zawierają one takie informacje jak nadwyżki i niedobory magazynowe, na podstawie których operator może ustalić plan zapotrzebowania surowcowego, a w dalszym etapie stworzyć zamówienia u swoich dostawców. Co więcej, taka funkcjonalność umożliwia kontrolę poziomu realizacji zamówienia w konkretnym momencie. Kontrola nad zapasami wpływa pozytywnie na ograniczenie zbędnych kosztów i wykorzystanie ich w dalszych etapach produkcji.

Użytkownicy systemu Teneum X mogą liczyć również na moduł, który pozwoli im analizować koszty związane z wytworzeniem produktu. Po dostarczeniu systemowi informacji dotyczących kadr i płac, księgowości, stanu magazynu, sprzedaży oraz workflow, dostarcza on klientowi niezbędną wiedzę na temat rzeczywistej rentowności projektów, a także weryfikuje opłacalność procesów. System Sente ma możliwość wprowadzenia nieskończonej liczby zmian, dzięki którym najbardziej wymagający klienci dostaną swoje idealne oprogramowanie. Rozwiązania Sente są przeznaczone dla każdej branży, ze względu na swoje dedykowane zastosowanie.

Teneum X wyróżnia się wśród konkurencji integracją z ekosystemem produkcyjnym. System posiada gotowe integracje między innymi z: oprogramowaniem do nestingu i zarządzania maszynami, systemami magazynowymi i logistycznymi oraz automatyką magazynową i szafami kanbanowymi. Nie jest to jednoznaczne z tym, że rozwiązanie nie może zostać zintegrowane z innym systemem.

Czym jest system ERP do zarządzania produkcją?

ERP do zarządzania produkcją to kompleksowe oprogramowanie, które integruje różne obszary działalności przedsiębiorstwa związane z procesem wytwórczym. Narzędzie umożliwia efektywne planowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszelkich czynności w przedsiębiorstwie. Zarządzanie produkcją z systemem ERP staje się łatwiejsze, ponieważ oprogramowanie integruje dane z różnych obszarów, takich jak m.in. zaopatrzenie, magazynowanie, sprzedaż i obsługa klienta. Poza tym oczywiście informacje dotyczące bezpośrednio procesu produkcyjnego, dzięki czemu firma może wydajniej zarządzać zasobami, redukować koszty i zwiększać efektywność operacyjną.

ERP do zarządzania produkcją – korzyści

Zarządzanie produkcją w Twojej firmie stanie się bardziej efektywne i wydajne dzięki dedykowanemu temu celowi rozwiązaniu. Ponadto dzięki szczegółowym analizom posiadanych zapasów i ilości surowców potrzebnych do realizacji bieżących zamówień zoptymalizujesz wykorzystanie materiału. System produkcyjny jest kompleksowym oprogramowaniem, które integruje różne obszary działalności przedsiębiorstwa i wspiera optymalne zarządzanie procesem wytwórczym – planowanie, monitorowanie i kontrolowanie. Rozwiązanie pozwala osiągnąć wiele innych korzyści związanych z tym obszarem. Jakie efekty może odnieść Twoja firma? Do najważniejszych z nich należą: doskonałe planowanie zdolności produkcyjnych, które przekłada się na skrócenie terminu realizacji zleceń, zwiększenie mocy wytwórczych i bardziej efektywne zarządzanie procesem, pełne wykorzystanie dostępnych zasobów i wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Zarządzanie czasem pracy i produkcją z systemem ERP zostaje uproszczone, ponieważ oprogramowanie integruje dane z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Jak system ERP ułatwia zarządzanie zarządzania czasem pracy pracowników produkcyjnych?

System ERP pozwala na łatwe zarządzanie czasem pracy pracowników produkcyjnych. W jaki sposób? Ta funkcja to element oprogramowania stworzony w celu skutecznego monitorowania, planowania i zarządzania czasem pracy pracowników zaangażowanych w procesy produkcyjne. System umożliwia dokładną integrację danych dotyczących obecności, godzin pracy i efektywności samego procesu. Dzięki temu organizacja może efektywnie kontrolować czas pracy osób zatrudnionych, zoptymalizować harmonogramy produkcyjne oraz śledzić wydajność poszczególnych stanowisk. Zarządzanie czasem pracy w systemie ERP pomaga również w eliminacji błędów związanych z ręcznymi procesami administracyjnymi, co przyczynia się do usprawnienia operacji przedsiębiorstwa.

Jak wygląda obsługa procesów z programem produkcyjnym?

Skuteczna obsługa procesów z wykorzystaniem systemu produkcyjnego obejmuje kompleksowe zarządzanie wszelkimi etapami wytwórstwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań systemy zarządzania produkcją mogą śledzić i optymalizować każdy obszar. Począwszy od planowania i harmonogramowania zadań, poprzez kontrolę nad dostawami surowców, aż po monitorowanie efektywności pracy. Program produkcyjny w ramach systemu ERP umożliwia integrację danych z różnych obszarów działalności, co przekłada się na spójne i zintegrowane zarządzanie procesami. To nie tylko skrócenie czasu reakcji na zmiany, ale także eliminacja potencjalnych błędów oraz usprawnienie efektywności operacyjnej poprzez dostęp do bieżących informacji na temat stanu produkcji, dostępnych zasobów, czy zapasów. Dzięki temu obsługa procesów z programem produkcyjnym staje się bardziej przejrzysta, efektywna i dostosowana do dynamiki rynku.

Co wyróżnia system produkcyjny Sente?

System zarządzania produkcją Sente to oprogramowanie, które jest intuicyjnym narzędziem automatyzującym codzienną pracę. Rozwiązanie pozostaje otwarte, dlatego przy wsparciu naszych konsultantów dopasujesz je do indywidualnych potrzeb Twojej przedsiębiorstwa i precyzyjnie odpowiesz na potrzeby swoich klientów.