Główny harmonogram produkcji


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest główny harmonogram produkcji i jaki jest jego cel?
  2. Jaka jest różnica między harmonogramowaniem a planowaniem?
  3. Jak stworzyć główny harmonogram produkcji?

Główny harmonogram produkcji

Każda firma z branży produkcji powinna dbać o zakres planowania i harmonogramowania, aby praca była efektywna, a zapasy optymalnie wykorzystywane. Odpowiednie harmonogramowanie pomaga dotrzymać terminów realizacji zleceń, dzięki czemu przedsiębiorstwo unika opóźnień, z których mogą wynikać m.in. kary finansowe, czy pogorszenie relacji z klientem. Na pewno chcesz uniknąć problemów, które wynikają z takich sytuacji. Jeśli usprawnienie produkcji jest jednym z Twoich celów, warto stworzyć główny harmonogram produkcji, czyli MSP (Master Production Schedule). Z całą pewnością przyczyni się on do ograniczenia marnotrawienia w procesie wytwórczym i ułatwi zarządzanie nim.

Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji to narzędzie, które ma na celu szczegółowe zaplanowanie wielkości produkcji danego towaru. Stosuje się go w odniesieniu do konkretnych interwałów czasowych, takich jak dni, tygodnie, czy też miesiące. Tworzy się go na podstawie prognozowanego popytu na asortyment. Takie prognozy powstają na początku planowania. Z czasem poszerza się je o zamówienia, które pojawiają się w systemie. Do każdego produktu powstają tzw. podplany logistyczne, czyli plan zapotrzebowania, plan produkcji oraz plan zapasów. MPS pozwala określić zapotrzebowanie na materiały, potrzebne do procesu wytwórczego. Dzięki niemu dział zaopatrzenia wie, w którym momencie złożyć zamówienie na surowce, tak, by dotrzymać terminu wykonania zlecenia.

Cel harmonogramowania produkcji

Wiesz już, czym jest harmonogramowanie produkcji, ale jaki jest jego cel? Możemy wyróżnić dwa główne zadania MPS w przedsiębiorstwie. Pierwszym jest ocena zdolności do przyjęcia zlecenia. Wspierając się danymi dotyczącymi obecnie trwającego procesu wytwórczego i zamówień czekających już na realizację, można określić, czy firma jest w stanie podjąć się kolejnych. Ponadto harmonogram odpowiada za zabezpieczenie materiałów i półproduktów do końcowego montażu, tak, aby zlecenie było realizowane w określonym czasie. Z tego względu tworzy się go dla poszczególnych towarów, a nie dla całej grupy produktów. 

Główny harmonogram produkcji najczęściej wykorzystywany jest w organizacjach, które korzystają z oprogramowania ERP lub MRP.

Jak stworzyć główny harmonogram produkcji?

MSP warto stosować nie tylko w dużych firmach, ale także w mniejszych organizacjach. Szczegółowe informacje przyczyniają się do m.in. dokładności w wykonywaniu obowiązków przez pracowników i rozliczania ich z pracy. Jak stworzyć główny harmonogram produkcji? Możesz skorzystać z tak powszechnych programów, jak Microsoft Excel. Jeżeli jednak myślisz nad wdrożeniem dużego rozwiązania, które obejmie kilka różnych obszarów w firmie i zoptymalizuje produkcję, warto rozważyć system ERP z modułem do harmonogramowania. 

Co powinno znaleźć się w MSP? Przede wszystkim powinna to być prognoza sprzedaży, stany magazynowe, zamówienia klientów, ale także zdefiniowanie zasobów oraz zdolności. Krótko mówiąc, określenie, ilu pracowników posiadasz, jak długo muszą pracować przy danej maszynie, by wyprodukować wcześniej wyznaczoną liczbę asortymentu, a także rozpisanie finansów.

Harmonogramowanie a planowanie

Niektórzy używają terminów „harmonogramowanie” i „planowanie” w sposób zamienny. Jest to jednak błąd, ponieważ istnieje pomiędzy nimi różnica. Planowanie jest bardziej ogólne i obejmuje długie okresy. Zakłada stworzenie perspektywy rozwoju organizacji w ciągu najbliższych lat. Harmonogramowanie jest szczegółowe i precyzyjne, wykonuje się je dla poszczególnych produktów. Zawiera np. terminy dostawy gotowego towaru czy numery zamówień. Przedział czasowy jest znacznie krótszy. Główny harmonogram produkcji jest dynamiczny, ponieważ można nanosić na niego poprawki w zależności m.in. od tego, czy poprzednie zlecenie o podobnym profilu zostało zrealizowane szybciej. Dane dotyczące dostępności surowców oraz zapotrzebowania również na niego wpływają.

Dlaczego warto stworzyć główny harmonogram produkcji?

Najważniejszą korzyścią, która wynika z głównego harmonogramu, to optymalizacja produkcji. Pracownicy dostają szczegółowe informacje o tym, jakie czynności powinni wykonać w określonym czasie – czy to dotyczące obsługi maszyn, czy złożenia zamówienia na surowce. Dzięki wiarygodnym informacjom o zapotrzebowaniu na materiały opartym o analizy poprzednich, podobnych zleceń, dział zaopatrzenia może dokonać zakupów w odpowiednim czasie, nie powodując opóźnień ani przestojów produkcji. Zlecenie zostaje wykonane terminowo, dzięki czemu firma zyskuje finansowo (brak marnotrawstwa, brak kar za opóźnienie w realizacji), jak i wizerunkowo (zadowoleni klienci, renoma niezawodnego przedsiębiorstwa). Dzięki lepszemu wykorzystaniu zapasów nie zalegają one w magazynie, co ważne jest m.in. przy produkcji żywności. 

Główny harmonogram produkcji przynosi organizacji wiele korzyści. Warto wprowadzić go w życie, szczególnie jeśli w Twojej firmie proces wytwórczy jest chaotyczny i nieuporządkowany. Jeśli jednak to za mało i potrzebujesz całego systemu zarządzania, rozważ wdrożenie rozwiązania ERP z modułem harmonogramowania. Pomoże nie tylko w tworzeniu harmonogramu, ale też w uporządkowaniu procesów, ulepszeniu komunikacji między działami i zwiększeniu efektywności pracowników bez dodatkowej rekrutacji.