KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – wszystko, co musisz wiedzieć


Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
 2. Jak przygotować firmę do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur?
 3. Kto może korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur – wszystko, co musisz wiedzieć

Krajowy System e-Faktur można określić mianem bazy centralnej. To system teleinformatyczny – zaczyna on już funkcjonować w niektórych krajach unijnych. Również polski rząd dąży do tego, aby procesy administracyjne odbywały się elektronicznie. Dzięki temu dane są łatwe do zweryfikowania w systemie, a urzędy mogą odbywać kontrole zdalnie, bez konieczności pozyskiwania informacji bezpośrednio od podatnika. 

Jak wszystkie nowości w zakresie prawnym, system KSeF powoduje pojawienie się pytań i wątpliwości. Dlatego Sente we współpracy z ekspertkami z TaxAGroup – Moniką Muchą oraz Mieczysławą Szymańską – zorganizowało webinar, w trakcie którego doradczynie podatkowe szeroko omówiły kwestie związane z nowym systemem. W poniższym artykule omawiam kluczowe aspekty poruszone podczas spotkania.

Krajowy System e-Faktur – co to jest?

Skrót KSeF – co to właściwie znaczy? Krajowy System e-Faktur to teleinformatyczny system, który pozwala na zdalny odbiór pojedynczej faktury lub pakietów faktur. Ministerstwo Finansów zdecydowało o wdrożeniu KSeF z uwagi na m.in. zwalczanie oszustw oraz przyspieszenie cyfryzacji sektora publicznego. 

Wyszczególnia się dwa zakresy korzystania z KSeF: 

 • przez organy skarbowe – realizują m.in. uwierzytelnianie, weryfikację uprawnień do korzystania z KSeF, analizę i kontrolę prawidłowości danych z faktur,
 • przez podatnika lub płatnika – dokonują m.in. nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF, wystawiania faktur ustrukturyzowanych, ponadto otrzymują i przechowują e-faktury. 

Krajowy System e-Faktur – kiedy zostanie wdrożony?

Docelowo Krajowy System e-Faktur ma pojawić się w drugim kwartale 2023 roku. Jak w wypadku większości przepisów, termin obligatoryjnego korzystania z KSeF może zostać przesunięty. Warto więc obserwować sytuację na bieżąco poprzez np. śledzenie strony Ministerstwa Finansów

Kto może korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur? Uprawnienia

Grupa podmiotów uprawnionych do systemu jest uzależniona od tego, czy są podatnikami VAT, czy mają siedzibę swojej działalności i rejestrację w Polsce. 

Krajowy System e-Faktur jest przeznaczony dla: 

 • podatników VAT (czynnych oraz zwolnionych), 
 • podmiotów wskazanych przez podatnika VAT, 
 • płatników (komornicy sądowi, organy egzekucyjne), 
 • osób fizycznych wskazanych przez płatników, 
 • osób fizycznych wskazanych w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. 

W ramach nadawanych uprawnień można wymienić te, które dotyczą podatnika, lub te, które dotyczą samofakturowania. Nadawanie uprawnień wymaga zgłoszenia do Krajowego Systemu e-Faktur. Można zrobić to przez złożenie zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień, albo przez kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć lub Podpis Zaufany. 

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przepisy się zmienią, kiedy w życie wejdzie obligatoryjne stosowanie KSeFu. Jednak taka zmiana na pewno będzie komunikowana przez Ministerstwo Finansów.

Krajowy System e-Faktur – wystawianie faktur

Wysyłka do Krajowego Systemu e-Faktur jest uznana za wystawienie faktury i może odbyć się w dowolnym czasie. API pozwala na wysyłkę zarówno pojedynczej faktury, jak i całej paczki. Aby odbiorca mógł ją odebrać, wymagana jest jego zgoda. 

Proces wystawiania faktur zamyka się w tych 5 krokach: 

 1. Nadanie uprawnień do wystawiania e-Faktur. 
 2. Uwierzytelnienie w systemie KSeF. 
 3. Przesłanie e-Faktury lub e- Faktur w paczce. 
 4. Weryfikacja podmiotu uprawnionego do wystawienia lub przesłanego pliku e-Faktur. 
 5. Nadanie unikatowego numeru przez Krajowy System e-Faktur, identyfikującego e-Fakturę.

Faktury wystawiane na podstawie WZ będą zgodne ze strukturą logiczną. Muszą one posiadać wszystkie wymagane informacje. KSeF umożliwia także wystawianie faktur zaliczkowych.

Jak Krajowy System e-Faktur wpłynie na działanie firm?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przed wystawieniem faktury trzeba będzie się dobrze zastanowić. Krajowy System e-Faktur zachęci do większej czujności i wdrożenia procedur, które mają zapewnić prawidłowość i terminowość faktur oraz prawidłowość ustalenia stawki VAT. Raz wprowadzona faktura w KSeF uznawana jest za wystawioną z momentem przesyłu i otrzymana z momentem nadania numeru generowanego automatycznie. Spowoduje to wejście faktury w obrót prawny. Nie ma możliwości jej anulowania. To może stanowić pewne utrudnienie dla przedsiębiorców.

Jak przygotować się do obligatoryjnego stosowania Krajowego systemu e-Faktur?

Przede wszystkim należy śledzić Ministerstwo Finansów, które na bieżąco będzie przekazywało informacje. Kolejnym krokiem jest przemyślenie i ponowne rozplanowanie wszystkich procedur obowiązujących w firmie. Następnym ważnym elementem jest komunikacja z deweloperami oprogramowania w celu zintegrowania systemu księgowego z API KSeF. Dwa najważniejsze procesy, które należy zautomatyzować, to uwierzytelnienia w Krajowym Systemie e-Faktur i korzystanie z jego pośrednictwa do wysyłania i otrzymywania faktur, a także przesyłania odbiorcom informacji o wystawionych fakturach. Krajowy System e-Faktur nie poinformuje odbiorcy o wystawieniu faktury. Warto również pomyśleć o automatyzacji wysyłki faktur, aby zabezpieczyć się przed przeniesieniem daty wystawienia faktury na kolejny dzień, jeśli zostanie ona wysłana późnym wieczorem. 

Krajowy System e-Faktur w Sente

W Sente już rozpoczęliśmy przygotowania rozwiązania, które pozwoli na integrację systemu ERP, a dokładnie modułu Handel i dystrybucja, z KSeF. Na ten moment nasi specjaliści weryfikują wymagania oraz założenia architektoniczne integracji. Krajowy System e-Faktur będzie dużą zmianą. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby odpowiednio zaprojektować rozwiązanie, które pozwoli w wygodny sposób korzystać z KSeFu naszym klientom. Prace developerskie z naszej strony będą finalizowane w III i IV kwartale tego roku. Rozwiązanie trafi do testów do pierwszych klientów na początku stycznia 2023, aby wszystko sprawdzić i zweryfikować czy działa jak należy na prawdziwych produkcyjnych środowiskach. Takie działanie da nam jeszcze czas, aby wprowadzić ewentualne usprawnienia lub poprawki przed uruchomieniem u wszystkich klientów.