Co to jest lean manufacturing?


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest lean manufacturing?
  2. Jakie są wady i zalety lean manufacturingu?
  3. Jak wdrożyć lean manufacturing w firmie?

Co to jest lean manufacturing?

Co to jest lean manufacturing? To metoda oszczędnego gospodarowania zasobami w produkcji. Chodzi o to, aby optymalnie nimi zarządzać, w celu uzyskania wymiernych wyników finansowych firmy, skrócić czas realizacji i zmniejszyć koszty produkowania towaru. Autorem pierwowzoru tej koncepcji jest Toyota. To w jej zakładach powstał System Produkcyjny Toyoty, zakładający eliminację marnotrawstwa i maksymalizację wartości dla klienta. Działania firmy i jej zyski przyczyniły się do spopularyzowania tej metody. 

Zasady lean manufacturing

Zanim wdrożysz lean manufacturing w swojej firmie, bardzo ważne jest, aby zrozumieć 5 podstawowych zasad, którymi kieruje się ta filozofia. Stanowią one podstawę do poprawienia wydajności pracy w zakładzie.

Dokładne zdefiniowanie wartości produktu, widzianej oczami klienta.

Musisz poznać jego perspektywę, aby wiedzieć, za co tak naprawdę będzie chciał zapłacić. Pamiętaj jednak, że czasem trudno dojść do tego samodzielnie – w tym wypadku pomocne będzie zebranie informacji np. w formie ankiety.

Mapowanie strumienia wartości dodanej produktu.

Chodzi o to, aby szczegółowo zgłębić wszystkie procesy, które mają miejsce w Twojej firmie. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić, które czynności mogą być niepotrzebne w produkcji.

Stworzenie systemu, w którym surowce i materiały będą mogły swobodnie przepływać.

Aby wyeliminować marnotrawstwo, należy zapewnić ciągłą relację między procesami a operacjami. To działanie pomoże w redukcji zbędnego transportu, kilometrów przebywanych przez operatorów, oraz wielu innych niepotrzebnych działań.

Wdrożenie systemu ssącego.

Wdrożenie systemu ssącego to sposób na usunięcie lub częściową eliminację nadprodukcji.

Stałe dążenie do doskonałości.

Firma nie osiądzie na laurach, tylko będzie bieżąco reagować na problemy i szukać drogi do usprawnienia pracy. Na tym opiera się filozofia lean manufacturing.

Wdrożenie lean manufacturing

Wdrożenie systemu lean manufacturing w organizacji przekłada się na zwiększenie wydajności produkcji i zmniejszenie nadmiernych zapasów, które mogą przyczyniać się do marnotrawstwa (np. nadprodukcji bez zapotrzebowania). Jednak implementacja tej filozofii może być trudna. Aby zrobić to skutecznie, trzeba skoncentrować się jednocześnie na usprawnieniu procesów technicznie i na rozwoju kultury organizacyjnej wewnątrz zakładu. Kluczowe jest stworzenie środowiska, w którym pracownicy będą nastawieni na rozwiązywanie problemów i współdziałanie, aby dostarczyć klientom jak najwyższą jakość. Od czego więc zacząć? 

Najważniejsza jest diagnoza czynników powodujących straty w przedsiębiorstwie. Można przeprowadzić audyt, lub po prostu porozmawiać z kadrą kierowniczą i pracownikami na kluczowych stanowiskach, aby zidentyfikować wszystkie problematyczne obszary. Ponadto, wszyscy pracujący w organizacji muszą być zaangażowani w koncepcję, aby faktycznie zlikwidować marnotrawstwo. Kolejny krok wdrożenia filozofii lean manufacturing to podjęcie działań wydajnościowych, takich jak np. poprawienie efektywności kadry zarządzającej, czy zainicjowanie stałego udoskonalania umiejętności pracowników. W tym celu warto monitorować postępy na bieżąco – nie tylko pojedynczych osób, ale całej organizacji. Możesz również zastanowić się nad tym, jakie narzędzia pomogą Ci we wdrożeniu tej metody w życie  – dobrym przykładem może być system ERP, który sprawuje pieczę nad tym, aby procesy w firmie pozostawały ze sobą zintegrowane. 

Gdy zaimplementujesz już filozofię lean manufacturing w przedsiębiorstwie, pamiętaj o stałym analizowaniu dotychczasowych osiągnięć. Poszukuj kolejnych metod zarządzania, nowej technologii i organizacji produkcji. Dzięki temu będziesz w stanie ciągle doskonalić firmowe procesy.

Lean manufacturing: zalety i wady

Lean manufacturing posiada wiele zalet. Korzyści, które może przynieść Twojej firmie, to na przykład wzrost wydajności pracy przy jednoczesnym zmniejszeniu zapasów w toku produkcji. Ze względu na mniejsze wykorzystanie surowców, jakość towaru poprawia się, a jego czas zmiany z podzespołu na gotowy produkt jest o wiele krótszy. Ponadto dzięki pracy nad przyjazną i zachęcającą do rozwoju kulturą organizacyjną, ulepsza się komunikacja między pracownikami oraz działami. To bardzo ważny czynnik, umożliwiający prawidłowe działanie filozofii. 

Jednak jak każdy system, lean manufacturing ma również swoje wady, które warto wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na implementację. Niski poziom zapasów wpływa na zagrożenie produkcji, szczególnie przy wysokim wykorzystaniu półproduktów. Istnieje także ryzyko, że dostawca nie będzie w stanie zapewnić Ci materiałów w momencie ich zapotrzebowania. 

Przed rozpoczęciem projektu wdrożeniowego, warto przeprowadzić analizę SWOT. Pozwoli ona na to, aby przyjrzeć się dokładniej silnym i słabym stronom przedsiębiorstwa. W ten sposób łatwiej będzie Ci ocenić, czy lean manufacturing sprawdzi się w Twojej organizacji. 

Podsumowanie

Filozofia lean manufacturing, doceniana od lat 40-tych ubiegłego roku, wciąż nie traci na popularności. Wiele współczesnych przedsiębiorstw nadal decyduje się na wdrożenie jej 80 lat później. Nic dziwnego – przynosi ona wiele korzyści i nadaje nowy porządek procesom biznesowym, przyczyniając się do wzrostu produktywności i zmniejszenia strat. Czy ta metoda dobrze wpasuje się w założenia Twojej firmy?