System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów


Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Jak system ERP dla produkcji pomaga usprawnić funkcjonowanie firm z branży metalowej?
  2. Jakie korzyści biznesowe odnoszą przedsiębiorstwa z tej branży korzystając z takiego rozwiązania?

System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Rozwiązanie ERP dla branży produkcji metalowej to pełna kontrola nad wszystkimi procesami: inteligentny system “czuwa” nad całą pulą zadań, które są do wykonania. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci z branży metalowej osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom ERP.

1. Efektywne planowanie procesu produkcji w branży metalowej z wykorzystaniem systemu ERP

Jakie mamy moce produkcyjne? Ile i jakiego rodzaju wyroby jesteśmy w stanie wytworzyć w trakcie godziny? Jaka jest kolejka zamówień oczekujących na realizację i na kiedy możemy wyznaczyć termin ich wytworzenia? Na wszystkie te pytania (i zapewne wiele innych) musimy sobie odpowiedzieć, zanim zaplanujemy produkcję na najbliższy okres. Ilość zmiennych do przeanalizowania jest tak duża, że bez wsparcia systemowego, proces ten jest niedokładny, nieefektywny i generuje błędy.

System ERP wykorzystywany m.in. w branży metalowej automatycznie generuje informacje na temat aktualnej sytuacji produkcyjnej na podstawie stanów poszczególnych towarów, a także danych pochodzących z zamówień. Rozwiązanie wspiera planowanie poszczególnych etapów procesu wytwarzania, dzięki czemu zaplanowanie całego procesu jest szybsze i łatwiejsze, ponieważ pracownicy nie muszą ręcznie weryfikować danych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nasz Klient, firma Tedex, przyspieszył proces planowania produkcji dwukrotnie.

2. Sprawne planowanie zaopatrzenia w firmach z branży metalowej

Etap planowania procesu produkcji nie może się odbyć bez precyzyjnego planowania zaopatrzenia. Im dokładniej będziemy w stanie oszacować zasoby, potrzebne do zrealizowania zamówień, tym dokładniejsza będzie nasza prognoza dotycząca zapasów. Niestety, ręczne panowanie nad tym procesem powoduje zazwyczaj jedną z dwóch skrajności. Pierwsza możliwość to zbyt duże nagromadzenie surowców, a co za tym idzie duży kapitał zamrożony w surowcach. Druga z nich to braki w potrzebnych do realizacji zamówień elementach, czyli przestoje i dodatkowe koszty.

Rozwiązanie informatyczne dopasowane do potrzeb firmy produkcyjnej działającej w branży metalowej, pomaga bezbłędnie kontrolować przepływ surowca w ekosystemie produkcyjnym. System analizuje zużycie materiałów podczas produkcji oraz pozwala na dokładne planowanie. Dzięki monitorowaniu stanów magazynowych, dostępności surowców u kontrahentów i zamówionych produktów pozwala sprawnie reagować na wszystkie niespodziewane sytuacje. 

Dzięki dopasowaniu zamówień surowców do realnych potrzeb, a także ustaleniu dogodnych terminów dostaw, surowce i półprodukty nie zalegają w magazynie, dzięki czemu ograniczysz koszty operacyjne i uwolnisz zamrożone zapasy kapitału. 

Nasz Klient – firma Zutec – dzięki wdrożeniu rozwiązania ERP dedykowanego firmom produkcyjnym z branży metalowej, zyskała możliwość 2-krotnego zmniejszenia zapasów surowców znajdujących się w magazynie. 

3. System ERP w branży metalowej pozwala na łatwą integrację z maszynami

Park maszynowy firmy zajmującej się produkcją metalową to – w zależności od skali działania – kilka lub kilkanaście maszyn, odpowiedzialnych za realizację czynności na różnych etapach procesu produkcji. Każda maszyna, to inne oprogramowanie zarządzające jej pracą lub konieczność ręcznego sterowania, co również nie ułatwia przepływu danych w procesie produkcji. A właśnie o płynny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi maszynami, systemami i etapami produkcji chodzi. System ERP dopasowany do potrzeb branży metalowej łączy się ze wszystkimi używanymi przy produkcji maszynami i dostarcza szczegółowych informacji na temat specyfiki zleceń z wyprzedzeniem. Umożliwia to odpowiednie przygotowanie maszyn (na przykład do gięcia rur o konkretnym przekroju) i zapobieganie powstawaniu wąskich gardeł w całym procesie.

4. Pełna optymalizacja kosztów produkcji w rozwiązaniu ERP dla branży produkcji metalowej

Oprogramowanie ERP dla branży metalowej na bieżąco monitoruje kolejne etapy produkcji i dostarcza informacji na temat realnego kosztu wytworzenia każdego z towarów. Dzięki temu, na etapie planowania, znany jest przybliżony koszt produkcji według receptur i obecnie dostępnych na magazynie surowców. Ułatwia to planowanie przyszłych kosztów i skuteczne przeprowadzanie analiz finansowych.

5. Automatyzacja pakowania wyrobów gotowych w systemie ERP dedykowanym branży metalowej

System zarządzania produkcją wspomaga także proces pakowania zamówień dla klientów w sposób dopasowany do indywidualnych wymagań.

Inteligentny system ERP dla branży produkcji metalowej wspomaga także usprawnienie procesu wysyłki towarów do klientów. Dopasowuje parametry niezbędne przy procesie pakowania do indywidualnych wymagań oraz automatyzuje wysyłanie.

Nasz klient, firma Wit-Metal, znacznie przyspieszył proces pakowania i wysyłki zamówień, dzięki wdrożeniu systemu ERP.

6. Bieżące raportowanie w systemie ERP dla branży metalowej

System ERP zarządzający produkcją metalową, dzieli cały proces na mniejsze etapy (na przykład: cięcie, gięcie, spawanie, malowanie), a następnie rejestruje zakończenie każdego z nich na specjalnych stanowiska tak zwanych check point’ach. Kierownik produkcji zyskuje wówczas precyzyjną informację na temat zaawansowania prac nad konkretnym wyrobem.

Dzięki właściwie przygotowanym raportom można łatwo wyliczyć faktyczne koszty operacyjne i produkcyjne wytworzenia każdego produktu, a następnie porównać z pierwotnymi kalkulacjami i poprzednimi okresami.

7. Identyfikowalność towarów

Aby minimalizować ryzyko błędów i zebrać dane niezbędne do certyfikacji wyrobu, konieczne jest bezbłędne i płynne śledzenie i identyfikacja poszczególnych partii surowców użytych w produkcji metalowej zgodnie z wymogami konkretnych rynków. Szczegółowe śledzenie poszczególnych partii zapewni nie tylko możliwość spełnienia norm na poszczególnych rynkach, ale także łatwe odnalezienie elementów wykonanych z potencjalnie wadliwego surowca. 

Dzięki wdrożeniu dedykowanego rozwiązania ERP dla branży metalowej nasz Klient, firma Wit-Metal, osiągnął płynną ewidencję wszystkich surowców oraz śledzenie partii zgodne z normami ISO i normami spawalniczymi.

8. Zawsze aktualny stan surowców i półproduktów dzięki zastosowaniu ERP dla branży metalowej

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb firm produkcyjnych przeprowadza kontrolę przepływu surowca, monitorując jednocześnie w czasie rzeczywistym stany magazynowe, dostępność towarów u dostawców i zamówione materiały. Proces planowania zaopatrzenia odbywa się w dużej części automatycznie, co pomaga uzyskać znacznie większą kontrolę nad gospodarką magazynową.

9. Rentowność i płynność finansowa w branży produkcji metalowej pod kontrolą systemu ERP

Analizy są przeprowadzane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu odzwierciedlają aktualną sytuację. System ERP dedykowany branży metalowej pozyskuje je ze wszystkich współpracujących obszarów (kadry i płace, księgowość, magazyn, sprzedaż, workflow). Następnie dostarcza informacje na temat rzeczywistej rentowności projektów produkcyjnych. Dostęp do danych pozwala weryfikować opłacalność procesów i optymalizować produkcję.

Po sporządzeniu dokumentu WZ oprogramowanie natychmiast przekazuje dane do wystawienia faktury odpowiedniemu działowi, a dokument księgowy jest tworzony od razu. Firma Konwektor, po wdrożeniu dedykowanego produkcji rozwiązania ERP, osiągnęła 3x szybszy przepływ dokumentów związanych z zamówieniem.

10. Kontrola każdego etapu produkcji metalowej w ERP

Przedstawione korzyści stanowią jedynie część, wybranych efektów, które są wynikiem wdrożenia systemu ERP dla branży produkcji metalowej w firmach naszych Klientów. Cele każdego z projektów były inne, tak jak i wyzwania, z którymi mierzyły się poszczególne firmy. Każda z nich, dzięki implementacji rozwiązania w sposób przemyślany i odpowiednio dopasowany do specyfiki procesów, osiągnęła znaczące zwiększenie potencjału firmy i dalszego rozwoju. Nowe oprogramowanie nie było jedynie narzędziem do obsługi procesów produkcyjnych, ale istotnym elementem strategii, mającej na celu zwiększenie wydajności i skalowanie biznesu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi. Historie naszych Klientów to inspiracje, którymi z dumą się dzielimy.