System WMS dla branży spożywczej – korzyści


System WMS dla branży spożywczej – korzyści

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest system WMS dla branży spożywczej?
  2. Jakie korzyści wynikają z posiadania systemu WMS w branży spożywczej?
  3. Jakie są wady i zalety systemu WMS dla branży spożywczej?

Branża spożywcza dynamicznie rozwija się i dopasowuje do panujących warunków, wprowadzając na rynek wiele innowacji. Zmaga się jednak z wieloma trudnościami specyficznymi dla tego sektora. Zarządzanie towarami o różnych datach przydatności, konieczność przechowywania produktów w zróżnicowanych temperaturach, śledzenie partii towarów, aby w razie konieczności można było wycofać wybrane serie z rynku, czy też zasada FIFO – „first in, first out”. Aby ułatwić sobie pracę przy jednoczesnym zadbaniu o wszystkie ważne wymogi, warto zainwestować w system WMS.

Jak działa system WMS dla branży spożywczej?

System WMS to nieoceniona pomoc w efektywnym wykorzystaniu powierzchni składowania. Oprogramowanie to pozwala na zarządzanie i kontrolę nad procesami od momentu wejścia towaru na magazyn, aż do chwili opuszczenia go. Zapewnia sprawny przepływ produktów i wgląd w zapasy w czasie rzeczywistym.

Jakie korzyści wynikają z posiadania systemu WMS w branży spożywczej?

Wykorzystanie powierzchni w efektywny sposób

Branża spożywcza wiąże się z przechowywaniem produktów, które mają różne daty przydatności. Ważne więc, aby z magazynu wychodziły w pierwszej kolejności towary z najkrótszą datą spożycia, odnoszące się do zasady FEFO – „first expires, first out”. Rozwiązania WMS dbają o odpowiednią rotację towaru, co jednocześnie zapobiega składowaniu dużej ilości towaru, który zaraz straci świeżość i nie będzie zdatny do sprzedaży. W przypadku firm, które stosują zasadę FIFO, system powinien zostać do tego dostosowany.

Niektóre wyroby wymagają, aby przechowywać je w odpowiedniej temperaturze. System WMS również to uwzględnia, dlatego nie trzeba martwić się o zepsucie się danej partii produktów.

Oszczędność

Efektywne zarządzanie powierzchnią magazynu w firmie zajmującej się dystrybucją spożywczą pomaga ograniczyć koszty operacyjne związane z czasem kompletacji. Wydawanie towaru zgodnie z zasadą FIFO również niweluje konieczność pozbycia się przeterminowanych produktów, ponieważ wydawane są w pierwszej kolejności te, które dotarły do magazynu przed innymi. Odpowiednie administrowanie magazynem optymalizuje pracę magazynierów, dzięki czemu nie będzie potrzeby zatrudniania dodatkowych osób nawet w momentach pików sprzedażowych.

Śledzenie partii i dostępność towaru

Rozwiązanie WMS dla firm z branży dystrybucji spożywczej zapewnia kontrolę nad towarem poprzez śledzenie partii. Jest to istotne gdyby miało się okazać, że którąś należy jak najszybciej wycofać z obrotu. Informacja o tym, do kogo trafiła dana seria produktów, ułatwia szybką identyfikację i rozwiązanie problemu. 

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest widoczna w czasie rzeczywistym dostępność proponowanych produktów. W ten sposób łatwiej uniknąć braków na magazynie, ponieważ estymacja zapasów jest dokładniejsza.

Automatyzacja inwentaryzacji

Firma z branży dystrybucji spożywczej, korzystająca z systemu WMS, ma możliwość przeprowadzania inwentaryzacji cząstkowej, czyli weryfikacji towaru przy jednoczesnym wyłączeniu go na określony czas. Następnie system udostępnia lokalizację, aby umożliwić jej ponowny obrót. 

Inne funkcjonalności to inwentaryzacja okresowa bez konieczności wstrzymywania procesu wydawania i przyjmowania towaru, a także bieżąca korekta błędnych stanów magazynowych.

Lepsza obsługa klienta

System WMS dla branży dystrybucji spożywczej automatyzuje procesy związane z realizacją zamówienia. Dokładniejsza informacja o stanie magazynowym i precyzyjne terminy dostaw do klienta zwiększają jego zadowolenie. Może to wpłynąć na zmniejszenie liczby zwrotów oraz reklamacji i zachęcić kupujących do powrotu.

Pozytywne nastawienie pracowników

Praca w magazynie bywa trudna, dlatego w celu uniknięcia częstej rotacji pracowników, warto zadbać o ich morale. Odpowiednie rozwiązanie WMS to nie tylko dobrze rozstawiony towar na półkach i cyfryzacja procesów. To również wyposażenie magazyniera w dokładną wiedzę o produktach, które musi odebrać i przenieść z punktu A do B. Mając świadomość tego, czego potrzebują do wykonania swojej pracy i gdzie się w tym celu udać, łatwiej jest się im zorganizować, co wpływa na pozytywne nastawienie i zmniejsza ryzyko odejścia.

Kierownik w nowej roli

Dzięki odpowiednim rozwiązaniom WMS w firmie zajmującej się dystrybucją spożywczą kierownik jest w stanie dbać o zaangażowanie pracowników. Oprogramowanie odciąża go z zarządzania wpływającymi zleceniami i wspomaga w zmianach, które zachodzą w magazynie. Brak lokacji poborowych czy zwiększenie liczby zamówień nie są już problematyczne. System jest w stanie samodzielnie podzielić realizację pilnego zamówienia na kilku magazynierów, aby zoptymalizować czas kompletacji i pakowania.

System WMS dla branży spożywczej – zalety i wady

System WMS dla branży spożywczej dostarcza wielu korzyści i stanowi podporę dla funkcjonowania firmy. Informacje o stanie magazynowym, aktualizowane w czasie rzeczywistym, zintegrowanie z systemami zewnętrznymi czy efektywne wykorzystanie powierzchni to tylko kilka z pozytywów. Myśląc o zaletach, nie można jednak zapominać o wadach takiego rozwiązania. WMS to system integrujący wiele procesów. Błąd w jednym miejscu może spowodować kolejne błędy w innej części oprogramowania. Należy także pamiętać, że samo wdrożenie może zająć dużo czasu. Potencjalnie problematyczna może być również integracja z systemem ERP.

Podsumowanie

System WMS dla branży dystrybucji spożywczej to niezbędna część każdego dobrze prosperującego magazynu. Prawidłowo dobrany do potrzeb i modelu biznesowego firmy, pomoże zwiększyć zysk w przedsiębiorstwie, a także poradzić sobie z wyzwaniami i uwarunkowaniami, charakterystycznymi dla sektora handlu żywnością.