Zarządzanie personelem

i sprawami kadrowymi musi cechować się dokładnością, szybkością i dbałością o zgodność z przepisami. System Teneum to rozwiązanie w pełni spełniające wymogi prawne, które stanowi intuicyjne narzędzie automatyzujące pracę działu personalnego.

Korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Intuicyjny portal pracownika

  Pracownicy mogą sami zarządzać swoimi danymi oraz planami urlopowymi. Podgląd do własnych umów, listy płac czy rachunków podnosi komfort pracy i oszczędza czas osób zatrudnionych we wszystkich działach firmy.

  Czas pracy pod kontrolą

  Każdy pracownik zyskuje dostęp do systemu kadrowego z ewidencją czasu pracy, jej rozliczeniem, nieobecnościami i planowaniem. Przełożeni mają jasną informację o podległych im pracownikach, która ułatwia im sprawne zarządzanie personelem.

  Spójny ekosystem rekrutacyjny

  System Teneum pozwala na gromadzenie w jednym panelu kartotek kandydatów i wiedzy o stanowiskach na jakie kandydat aplikuje, odnotowanie informacji o spotkaniach i kontaktach. Rozwiązanie może zostać również zintegrowane z formularzem rekrutacyjnym na stronie internetowej.

  Prostota naliczania wynagrodzeń

  System umożliwia tworzenie oraz redagowanie listy płac z uwzględnieniem: odprowadzanych składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, nieobecności, dodatkowych przepracowanych godzin oraz stałych składników zdefiniowanych przez użytkownika, zajęć komorniczych czy innych dodatkowych potrąceń.

  Raporty zawsze na czas

  Po zakończeniu redagowania listy płac system umożliwia jej automatyczne zaksięgowanie oraz eksport raportów rozliczeniowych. To pozwala na terminowe przesyłanie danych wymaganych przez urzędy i zmniejsza ryzyko pomyłek.

  Skuteczne rozliczanie delegacji

  System Teneum umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz obliczanie kosztów podróży służbowych na podstawie wprowadzonych danych. Zmniejsza to nakład pracy potrzebny do prawidłowego rozliczenia delegacji.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum w obszarze Zarządzanie personelem?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu