Program kadrowo-płacowy

musi cechować się dokładnością, szybkością i dbałością o zgodność z przepisami. System Teneum X to rozwiązanie w pełni spełniające wymogi prawne, które stanowi intuicyjne narzędzie automatyzujące pracę działu personalnego.

Korzyści systemu kadrowo-płacowego, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Intuicyjny portal pracownika

  Pracownicy mogą sami zarządzać swoimi danymi oraz planami urlopowymi. Podgląd do własnych umów, listy płac czy rachunków podnosi komfort pracy i oszczędza czas osób zatrudnionych we wszystkich działach firmy.

  Czas pracy pod kontrolą

  Każdy pracownik zyskuje dostęp do systemu kadrowego z ewidencją czasu pracy, jej rozliczeniem, nieobecnościami i planowaniem. Przełożeni mają jasną informację o podległych im pracownikach, która ułatwia im sprawne zarządzanie personelem.

  Automatyzacja wykrywania nieprawidłowości

  System został wyposażony w kontrolny mechanizm sprawdzenia miesiąca pod kątem płacowym. Wykonuje on automatyczne testy bieżących danych, aby wskazać na anomalie, zmiany, błędy czy wykryte braki w procesie naliczania list płac.

  Prostota naliczania wynagrodzeń

  System umożliwia tworzenie oraz redagowanie listy płac z uwzględnieniem: odprowadzanych składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, nieobecności, dodatkowych przepracowanych godzin oraz stałych składników zdefiniowanych przez użytkownika, zajęć komorniczych czy innych dodatkowych potrąceń.

  Raporty zawsze na czas

  Po zakończeniu redagowania listy płac system umożliwia jej automatyczne zaksięgowanie oraz eksport raportów rozliczeniowych. To pozwala na terminowe przesyłanie danych wymaganych przez urzędy i zmniejsza ryzyko pomyłek.

  Skuteczne rozliczanie delegacji

  System Teneum X umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz obliczanie kosztów podróży służbowych na podstawie wprowadzonych danych. Zmniejsza to nakład pracy potrzebny do prawidłowego rozliczenia delegacji.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum X w obszarze Zarządzanie personelem?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager

Zarządzanie personelem – FAQ

Zarządzanie personelem – najważniejsze funkcje systemu

Zarządzanie personelem to jedno z najtrudniejszych – ale także najważniejszych – zadań w każdej organizacji. System informatyczny wspierający obsługę procesów kadrowych i zarządzanie pracownikami, może to zadanie usprawnić. Ważne jednak, by był dopasowany do specyfiki firmy oraz jej unikalnych potrzeb w tym obszarze.

System kadrowy to narzędzie do obsługi wielu złożonych procesów, związanych z pracownikami firmy. Do najważniejszych funkcji, które powinno posiadać oprogramowanie, należą:

 • kartoteka pracowników: system kadrowy musi umożliwiać szczegółową ewidencję każdego pracowników. Kartoteka pozwala na rejestrację różnego rodzaju umów oraz przechowuje historię zatrudnienia pracowników, zawierają dane podatkowe i ubezpieczeniowe,
 • kartoteka osobowa: ten rodzaj kartotek przechowuje podstawowe dane personalne pracowników (imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, czy informacje o wykształceniu). Ponadto z kartotekami osobno powiązane są m.in. dane o adresach, czy numerach rachunków bankowych,
 • rozliczenia czasu pracy i nieobecności,
 • kartoteka nieobecności: rejestrująca absencje pracowników. Rodzaj nieobecności może być dowolnie definiowany. Dane z tej kartoteki wykorzystywane są m.in. do wypłaty wynagrodzeń,
 • wnioski urlopowe – oprogramowanie kadrowe pozwala na zaawansowane zarządzanie urlopami wszystkich pracowników. Osoba, która ubiega się o urlop składa wniosek urlopowy, który następnie trafia do akceptacji przez przełożonego, by w końcu zostać przeniesionym do osobnej kartoteki planów urlopowych.

Jak wybrać program kadrowo-płacowy?

Jednym z najważniejszych czynników, decydujących o wyborze oprogramowania dla kadr, powinna być zgodność z aktualnymi przepisami prawnymi oraz możliwość śledzenia wszelkich zmian, w tych obszarach. Na bieżąco należy sprawdzać informacje, które dotyczą prawa pracy, wiadomości z ZUS-u, czy ubezpieczeń społecznych.

Obecnie dostępne rozwiązania kadrowo-płacowe umożliwiają wsparcie pracowników działów kadr i płac umożliwiając dostęp do wszystkich potrzebnych danych, zmian prawnych i proste wyszukiwanie oraz filtrowanie potrzebnych informacji. Korzystając z rozwiązań dedykowanych zespołom kadrowo-płacowym, firma może zaoszczędzić czas pracowników, ale i pieniądze (na przykład dzięki rezygnacji z drukowania deklaracji, papierowych list obecności czy też prowadzenie obszernych archiwów).

Aktualizacje przepisów prawnych to zatem najważniejszy czynnik, którym należy kierować się przy wyborze oprogramowania. Warto również zweryfikować, czy oprogramowanie posiada funkcje wspierające wszystkie zdarzenia i procesy zespołu kadrowo-płacowego, a nie jedynie część.

Zalety systemu kadrowo-płacowego w chmurze

Rozwiązania informatyczne w chmurze cieszą się coraz większą popularnością wśród firm. Wybierając oprogramowanie kadrowo-płacowe warto rozważyć taką opcję.
systemy w chmurze nie wymagają dodatkowych inwestycji w infrastrukturę sieciową, nowe serwery lub modernizację sprzętu. Wszystkie działania konieczne, by utrzymać sieć w nienagannym stanie spoczywają po stronie dostawcy usługi. Musi on między innymi zadbać o regularne wykonywanie kopii zapasowych. Ponadto odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich przechowywanych danych i regularne aktualizowanie usługi,
system kadrowy w chmurze idealnie sprawdzi się w przypadku pracy zdalnej. Łatwo można korzystać z niego z dowolnego miejsca. Właściwie wdrożone rozwiązanie ma głównie za zadanie zminimalizować obieg dokumentów papierowych i zastąpić je wersjami cyfrowymi. Dzięki temu ich rozpatrzenie odbywa znacznie szybciej, a także z dowolnego (połączonego z internetem) miejsca.

System kadrowo-płacowy dostosowany do wymagań Twojej firmy

Jednym z głównym czynników decydujących o wyborze oprogramowania dla kadr firmy, powinna być możliwość dopasowania jego funkcji do specyficznych potrzeb firmy. Nawet jeśli przystępując do poszukiwania dostawcy i wdrożenia, uważasz procesy w swoim przedsiębiorstwie za standardowe, warto porozmawiać z usługodawcą o możliwości ewentualnego rozwoju. Rozbudowa istniejących funkcji systemu, ze względu na szerszy zakres działań, czy zmieniające się oczekiwania, to coś, czym powinien cechować się każdy nowoczesny program informatyczny.

Sprawna rekrutacja z systemem kadrowym

Dzięki rozbudowanym kartotekom osobowym, rozwiązanie dedykowane działom kadrowym pozwala gromadzić w jednym panelu kartotek informacja na temat wszystkich kandydatów oraz wiedzę o stanowiskach na jakie dany kandydat aplikuje. Ponadto, dzięki integracji z kalendarzami, system przechowuje informacje o zaplanowanych spotkaniach i kontaktach. Rozwiązanie może także zostać zintegrowane z formularzem rekrutacyjnym znajdującym się na przykład na stronie internetowej.

Program księgowo-kadrowy a większa dokładność wprowadzanych danych

Program księgowo-kadrowy umożliwia większą dokładność wprowadzanych informacji. Dzięki wprowadzaniu danych do jednej bazy, pracownicy mogą oszczędzić, ale także zapobiegać pomyłkom oraz rozbieżnościom. Co więcej, pozwala to na eliminację błędów powielania, ponieważ wszystkie wprowadzone zmiany są natychmiast aktualizowane.

Korzystanie ze zintegrowanego systemu księgowo-kadrowego pomaga w poprawie bezpieczeństwa danych. Większość informacji udostępnianych w firmie jest prywatna, poufna oraz niezwykle wrażliwa. Integracja systemów księgowo-kadrowych z bezpieczną platformą może pomóc w ochronie danych.

Czym jest system ERP do zarządzania personelem?

System ERP do zarządzania personelem to kompleksowy program kadrowo-płacowy, które pomaga firmom w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rozwiązanie wspiera realizację procesów związanych z pracownikami w organizacji. System w zależności od potrzeb może obejmować m.in.:
– procesy związane z rekrutacją i selekcją (program do kadr wspiera prowadzenie procesów rekrutacyjnych, przechowywanie danych kandydatów i analizowanie kwalifikacji. Może także wspomagać zarządzanie bazą danych potencjalnych pracowników),
– zarządzanie danymi pracowników (system pozwala na przechowywanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi pracowników, takimi jak dane osobowe, kwalifikacje, historie zatrudnienia, awanse, szkolenia i inne),
– zarządzanie czasem i obecnością (rozwiązanie do obsługi procesów kadrowo-płacowych umożliwia monitorowanie czasu pracy pracowników, zarządzanie urlopami, zwolnieniami, zmianami w grafiku i obecnością),
– wynagrodzenia i benefity (program kadrowo-płacowy wspomaga automatyczne obliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek i podatków),
– zgodność z przepisami (oprogramowanie pomaga w utrzymaniu zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia, płac i zarządzania personelem),
– rozwój i szkolenia (system kadrowo-płacowy może pomóc w planowaniu i zarządzaniu procesem rozwoju pracowników poprzez śledzenie umiejętności, szkoleń i ocen wydajności).

Jak program kadrowo-płacowy usprawnia procesy w małych firmach?

Program kadrowo-płacowy to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy związane z zarządzaniem personelem w każdej, także małej firmie. Rozwiązanie, które cechuje się szybkością i dokładnością, może istotnie przyspieszyć realizację żmudnych i powtarzalnych czynności. System automatyzuje zadania i pozwala wyeliminować błędy, a także ułatwia pracownikom dostęp do danych kadrowych na ich temat.

Program do kadr i płac – korzyści

System kadrowo-płacowy pozwala osiągnąć liczne korzyści, w zakresie usprawniania procesów związanych z zarządzaniem personelem i płacami. Jakie efekty może odnieść Twoja firma? Do najważniejszych z nich należą: intuicyjne narzędzie dla pracowników, w ramach którego mogą oni samodzielnie zarządzać swoimi danymi i planami urlopowymi oraz zyskują wgląd do swoich umów, list płac itd. Ponadto system umożliwia bezbłędne rozliczanie czasu pracy i delegacji oraz precyzyjne naliczanie wynagrodzeń. Program do kadr przydaje się także podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych i sporządzania dokładnych raportów.

Jak wygląda obsługa procesów z programem kadrowym?

Obsługa procesów z systemem kadrowym jest prosta i intuicyjna. Rozwiązanie pozwala uzyskać i utrzymać pełną kontrolę nad tym obszarem działalności. Program zapewnia doskonały przepływ zadań i pomaga wyeliminować pomyłki, oraz automatyzuje żmudne i powtarzalne czynności, dzięki czemu pracownicy odzyskują sporo czasu i mogą skupić się na tych, które wymagają większej uwagi.

Co wyróżnia system kadrowo-płacowy Sente?

Program kadrowo-płacowy Sente to rozwiązanie, które w pełni spełnia wymogi prawne i stanowi intuicyjne narzędzie automatyzujące pracę działu personalnego. System pozostaje otwarty, dlatego przy pomocy naszych konsultantów dopasujesz go do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.