Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Obsługa e-Deklaracji w programie kadrowo-płacowym

Moduł e-Deklaracje stanowi efektywne narzędzie ułatwiające proces składania deklaracji podatkowych. Rozwiązanie umożliwia elektroniczne wypełnianie i składanie różnego rodzaju deklaracji podatkowych związanych z wynagrodzeniem pracowników.

Dzięki modułowi e-Deklaracje, użytkownicy systemu mają możliwość szybkiego dostępu do aktualnych formularzy podatkowych, a także elektronicznego przekazywania wypełnionych dokumentów do odpowiednich instytucji podatkowych z możliwością pobrania UPO. System automatycznie generuje niezbędne dane, uwzględniając różne aspekty opodatkowania związane z wynagrodzeniem, takie jak PIT, składki zdrowotne czy ubezpieczenia społeczne. W każdym momencie istnieje możliwość wydruku danych e-deklaracji na urzędowym szablonie.

W ramach modułu dla PIT-11 została przygotowana analiza pomocnicza, pozwalająca globalnie spojrzeć na stan tych e-deklaracji. Narzędzie to zbiera dane jednocześnie ze wszystkich deklaracji, co eliminuje konieczność ręcznego przeglądania dokumentów i zarazem umożliwia szybką weryfikację poprawności danych zgromadzonych w tych e-deklaracjach.

Wprowadzenie modułu e-Deklaracje przekłada się na usprawnienie procesu składania deklaracji podatkowych, eliminując potrzebę ręcznego wypełniania dokumentów i minimalizując ryzyko błędów. To narzędzie zapewnia przedsiębiorstwu efektywne i zgodne z przepisami rozwiązanie w zakresie obsługi deklaracji podatkowych związanych z wynagrodzeniem pracowników.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager