Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Funkcje systemu do zarządzania płacami

System umożliwia tworzenie oraz redagowanie list płac pracowników. Listy płac naliczane są wg. definiowanych w programie algorytmów. Wypłata może być przelewana na konto lub wypłacana w kasie. Przy obliczaniu płac brane są pod uwagę odprowadzane przez pracownika składki na ZUS, zaliczki na podatek, potrącenia, nieobecności, dodatkowe przepracowane przez pracownika godziny oraz inne składniki stałe zdefiniowane przez użytkownika. W programie płacowym jest ręczna modyfikacja składników płacowych. Po zakończeniu redagowania listy płac można automatycznie wygenerować przelewy dla pracowników, wyeksportować raporty rozliczeniowe do programu Płatnik oraz automatycznie zaksięgować listę płac.

Modyfikacja składników płacowych w systemie płacowym

Zarządzanie kadrami i płacami obejmuje śledzenie zmian prawnych i ubezpieczeniowych. Aby efektywnie zarządzać tym obszarem, niezbędny jest dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy. Rozwiązanie zapewnia stały wgląd w zachodzące zmiany i automatyzuje różne procesy. Modyfikacja składników płacowych w systemie może odbywać się indywidualnie dla poszczególnych pracowników, jak i dla grup. Modyfikacji mogą zostać poddane wszystkie składniki płacowe. Proces jest intuicyjny i nie zabiera dużo czasu.

Moduł jest częścią obszaru kadrowo-płacowego systemu Teneum X. Umożliwia tworzenie bazy kadrowo-płacowej oraz generowanie różnego rodzaju dokumentów, prowadzenie arkuszy czasu pracy i nieobecności, obliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz list płac po zdefiniowaniu kryteriów.

Automatyzacja przelewów wynagrodzenia dla pracowników

Rozwiązanie pozwala na pełną automatyzację wypłacania wynagrodzeń dla pracowników. Po naliczeniu listy płac wraz z jej odpowiednimi składnikami, przelewy mogą zostać automatycznie ustawione z poziomu systemu. Dzięki temu wszystkie informacje na temat wynagrodzenia znajdują się w rozwiązaniu, w razie potrzeby można się do nich odnieść i zweryfikować, na podstawie jakich elementów wynagrodzenie zostało wypłacone. pracownicy działu kadr nie muszą ręcznie wykonywać przelewów, co eliminuje pomyłki z procesu i pozwala zaoszczędzić wiele godzin. W przypadku dużych organizacji, zaoszczędzony czas można liczyć nawet w godzinach.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu