Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Funkcje systemu do zarządzania płacami

System umożliwia tworzenie oraz redagowanie list płac pracowników. Listy płac naliczane są wg. definiowanych w programie algorytmów. Wypłata może być przelewana na konto lub wypłacana w kasie. Przy obliczaniu płac brane są pod uwagę odprowadzane przez pracownika składki na ZUS, zaliczki na podatek, potrącenia, nieobecności, dodatkowe przepracowane przez pracownika godziny oraz inne składniki stałe zdefiniowane przez użytkownika. W programie płacowym możliwa jest ręczna modyfikacja składników płacowych. Po zakończeniu redagowania listy płac można automatycznie wygenerować przelewy dla pracowników, wyeksportować raporty rozliczeniowe do programu Płatnik oraz automatycznie zaksięgować listę płac.

Modyfikacja składników płacowych w systemie płacowym

Zarządzanie kadrami i płacami obejmuje śledzenie zmian prawnych i ubezpieczeniowych. Aby efektywnie zarządzać tym obszarem, niezbędny jest dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy. Rozwiązanie zapewnia stały wgląd w zachodzące zmiany i automatyzuje różne procesy. Modyfikacja składników płacowych w systemie może odbywać się indywidualnie dla poszczególnych pracowników, jak i dla grup. Modyfikacji mogą zostać poddane wszystkie składniki płacowe. Proces jest intuicyjny i nie zabiera dużo czasu.

Moduł jest częścią obszaru kadrowo-płacowego systemu Teneum X. Umożliwia tworzenie bazy kadrowo-płacowej oraz generowanie różnego rodzaju dokumentów, prowadzenie arkuszy czasu pracy i nieobecności, obliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz list płac po zdefiniowaniu kryteriów.

Automatyzacja przelewów wynagrodzenia dla pracowników

Rozwiązanie pozwala na pełną automatyzację wypłacania wynagrodzeń dla pracowników. Po naliczeniu listy płac, wraz z jej odpowiednimi składnikami, przelewy do listy mogą zostać automatycznie ustawione z poziomu systemu. Dzięki temu wszystkie informacje na temat wynagrodzenia znajdują się w rozwiązaniu, w razie potrzeby można się do nich odnieść i zweryfikować, na podstawie jakich elementów wynagrodzenie zostało wypłacone. Pracownicy działu kadr nie muszą ręcznie wykonywać przelewów, co eliminuje pomyłki z procesu i pozwala zaoszczędzić wiele godzin. W przypadku dużych organizacji zaoszczędzony czas można liczyć nawet w godzinach.

Wsparcie w przeliczaniu wynagrodzeń

Moduł wyposażony jest w narzędzie do automatycznego dopasowywania składników wynagrodzenia do zadanych parametrów w celu osiągnięcia konkretnych oczekiwanych wyników, np. obliczanie kwoty brutto do wcześniej ustalonej kwoty netto lub wyliczenie premii do oczekiwanych kosztów pracodawcy. Uwzględnienie różnorodnych scenariuszy w zakresie wynagradzania pracowników umożliwia bardziej precyzyjne i efektywne zarządzanie płacami oraz zapewnia elastyczność w dostosowywaniu wynagrodzeń do zmiennych warunków rynkowych i potrzeb biznesowych.

Obsługa PPK

Moduł kadrowy w systemie ERP umożliwia efektywną obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) poprzez zautomatyzowanie kluczowych procesów związanych z zarządzaniem personelem. Ewidencja dokumentacji, takiej jak umowy, deklaracje pracowników czy dane zgłoszeniowe, jest dostępna w jednym miejscu. Informacje te są odpowiednio uwzględniane do automatycznego naliczania składek PPK na liście płac. W ramach tego modułu można również generować i wysyłać do instytucji finansowej pliki e-PPK zawierające dane dla podstawowych procesów programu PPK (tj. rejestracja lub rezygnacja uczestnika czy przekazanie składek PPK). Wspomniany moduł ułatwia także monitorowanie kluczowych terminów związanych z PPK, eliminując konieczność ręcznych procesów i minimalizując ryzyko popełnienia błędów. Dzięki pełnej integracji z modułem kadrowym obsługa PPK staje się bardziej efektywna.

Automatyczna weryfikacja listy płac

Moduł został wyposażony w funkcję, która automatycznie wychwytuje wszelkie nieprawidłowości na liście płac. Po zakończeniu naliczania wynagrodzeń system daje możliwość uruchomienie testu, który identyfikuje podstawowe i powtarzalne nieprawidłowości. Narzędzie informuje o anomaliach, takich jak np. nieuwzględnione osoby na liście płac, nierozliczone nieobecności czy identyfikuje sytuacje, w których np. kierownicy akceptują wnioski urlopowe po zamknięciu listy płac. Dzięki precyzyjnej liście nieprawidłowości, możliwe jest skuteczne analizowanie i wprowadzanie na czas niezbędnych poprawek. Takie rozwiązania pozwala na szybkie wykrywanie i eliminowanie błędów, co przekłada się na efektywność i dokładność procesu naliczania listy płac.

Moduł komorniczy

Rozwiązanie umożliwia skuteczne monitorowanie i zarządzanie procesem egzekucji komorniczej związanej z wynagrodzeniem pracowników. Po zarejestrowaniu dla pracownika informacji o zajęciu komorniczym system na liście płac uwzględni dane potrącenie z zachowaniem przepisów prawa m.in. w zakresie zachowania kwoty wolnej. System obsługuje zajęcia alimentacyjne i niealimentacyjne, obsługę ratalną, zajęcia z zasiłków oraz obecność wielu zajęć jednocześnie. Pracownik kadrowy ma łatwy dostęp do informacji o spłatach powiązanych z danym zajęciem. Naliczone na liście płac potrącenie aktualizuje informację o pozostałej kwocie do spłaty dla pracownika i może w łatwy sposób zostać przekazane do komornika przez mechanizm generowania przelewów do komorników.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu