Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Obsługa rozliczeń umów cywilno-prawnych w systemie ERP

Moduł umożliwia obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria, umowy agencyjne, itp., od momentu ich rejestracji w systemie, poprzez wystawianie rachunków do tych umów, aż po zlecenie dokonania na ich podstawie przelewów bankowych. Rozwiązanie jest częścią systemu kadrowego, dzięki czemu wszystkie dane wprowadzane i przetwarzane w jego ramach są spójne z pozostałymi modułami.

Weryfikacja wprowadzonych danych do systemu ERP

Program zapewnia także kontrolę nad poprawnością i kompletnością wprowadzanych danych. Wszystkie dane wprowadzane w ramach umów (np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego) są weryfikowane. W przypadku występowania kilku umów dla jednego pracownika, przedłużania umów lub wystawiania aneksów do umów, możliwe jest kopiowanie raz wprowadzonych danych. Dzięki temu obsługa kadrowa umów cywilno-prawnych jest uporządkowana, a czas potrzebny na bieżące zadania w tym obszarze zdecydowanie skrócony.

Wsparcie w rozliczaniu kosztów umów cywilnoprawnych

Moduł obsługi rozliczeń umów cywilno-prawnych stanowi kompleksowe wsparcie kadr w tym obszarze. Rozwiązanie umożliwia wskazywanie miejsc powstania kosztów związanych z określonym rachunkiem, zapewniając tym samym dokładne rozliczanie kosztów związanych z daną umową.  Weryfikacja tego, jakie nakłady ponoszone są na poszczególne umowy, wraz z podziałem na ich rodzaj czy czas powstania i obowiązywania, jest szybka i uproszczona. Pracownicy działu kadr mogą korzystać z intuicyjnego narzędzia, dzięki któremu zarządzanie dużymi i złożonymi zbiorami umów nie jest kłopotliwe czy czasochłonne.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu