Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Obsługa rozliczeń umów cywilno-prawnych w systemie ERP

Moduł umożliwia obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria, umowy agencyjne, itp., od momentu ich rejestracji w systemie, poprzez wystawianie rachunków do tych umów, aż po zlecenie dokonania na ich podstawie przelewów bankowych. Rozwiązanie jest częścią systemu kadrowego, dzięki czemu wszystkie dane wprowadzane i przetwarzane w jego ramach są spójne z pozostałymi modułami.

Wsparcie w rozliczaniu kosztów umów cywilnoprawnych

Moduł obsługi rozliczeń umów cywilno-prawnych stanowi kompleksowe wsparcie kadr w tym obszarze. Rozwiązanie umożliwia wskazywanie miejsc powstania kosztów związanych z określonym rachunkiem, zapewniając tym samym dokładne rozliczanie kosztów związanych z daną umową. Weryfikacja tego, jakie nakłady ponoszone są na poszczególne umowy, wraz z podziałem na ich rodzaj czy czas powstania i obowiązywania, jest szybka i uproszczona. Pracownicy działu kadr mogą korzystać z intuicyjnego narzędzia, dzięki któremu zarządzanie dużymi i złożonymi zbiorami umów nie jest kłopotliwe czy czasochłonne.

Wystawianie aneksów do umów cywilnoprawnych

System kadrowo-płacowy umożliwia wystawianie aneksów do umów cywilnoprawnych, co pozwala na elastyczne dostosowanie warunków współpracy np. ze zleceniobiorcami. Funkcjonalność aneksów ułatwia ręczne tworzenie dokumentów, uwzględnia aktualne warunki umowy, co minimalizuje ryzyko błędów.

Automatyczne generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych

Dzięki modułowi kadrowo-płacowemu, system ERP umożliwia automatyczne generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych w zadanym okresie. To efektywne narzędzie, które usprawnia proces rozliczania, minimalizuje czasochłonne zadania administracyjne i eliminuje potencjalne błędy z tytułu manualnego procesu.

Wysyłanie przelewów dla wypłat z rachunków i rozliczonych zajęć komorniczych

Ta funkcja systemu kadrowo-płacowego umożliwia efektywne zarządzanie wypłatami poprzez automatyczne wysyłanie przelewów z rachunków pracowniczych. Dodatkowo system umożliwia również wysyłanie przelewów dla rozliczonych zajęć komorniczych. To narzędzie minimalizuje ryzyko opóźnień w wypłatach oraz eliminuje konieczność manualnej interwencji.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu