Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie personelem

Zarządzanie procesem rekrutacji pracowników w systemie kadrowo- płacowym

W kartotece kandydatów przechowywane są informacje o potencjalnych kandydatach do pracy. Oprócz danych osobowych każdy kandydat może być opisany przez określone dodatkowe cechy, np. komunikatywność, znajomość języków obcych, posiadane kwalifikacje, itd. Moduł umożliwia również gromadzenie informacji o stanowiskach, na jakie kandydat aplikuje oraz odnotowywanie informacji o spotkaniach i kontaktach z kandydatami. Ponadto w kartotece można przechowywać załączniki elektroniczne dotyczące danego kandydata, np. CV, list motywacyjny. Moduł pozwala także na zarządzanie akcjami rekrutacyjnymi w firmie. Każda akcja rekrutacyjna określona jest przez ramy czasowe, opis, osobę prowadzącą akcję oraz parametr charakteryzujący stan akcji (np. w trakcie). Po utworzeniu akcji przypisywane są do niej stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy. Stanowisko charakteryzowane jest przez zestaw konfigurowalnych cech, które później używane są do wyznaczenia tylko tych kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w cechach stanowiska.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu