Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie produkcją

Analiza powykonawcza produkcji

System pozwala na szczegółową analizę procesu produkcyjnego po jego zakończeniu.  Rozwiązanie umożliwia porównanie rzeczywistych czasów wykonania operacji i zużycia materiałów do planowanych w podziale na poszczególne procesu, zamówienia, linie czy konkretne osoby. Moduł pozwala zestawiać planowane koszty wytworzenia danych towarów z rzeczywistymi. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja poprawności technologii i zarządzanie procesem jej aktualizacji i optymalizacji. Zarządzanie produkcją jest na bieżące kontrolowane. Tendencje wychwytywane przez system pozwalają zwiększać efektywność w zarządzaniu produkcją.

Faktyczne dane o przebiegu produkcji

Możliwość analizowania szczegółowych danych na temat procesu produkcji otwiera drogę do pracy nad zwiększaniem jego efektywności. System gromadzi wszelkie istotne dane i umożliwia ich zestawiania, zarówno w gotowych konfiguracjach, jak i w ramach indywidualnych potrzeb. Dzięki temu osoby odpowiedzialne w firmie za wydajność procesów wytwórczych mogą dogłębnie przeanalizować ich przebieg i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Podstawa do optymalizacji technologii

Moduł analizy powykonawczej produkcji dostarcza wartościowych wniosków, na temat procesów wytwórczych poszczególnych produktów. Wnioski płynące z ich analizy mogą stanowić wytyczne do optymalizacji w zakresie technologii produkcji. Porównanie kart technologicznych poszczególnych produktów wraz z analizą czasu i kosztu ich wytworzenia, pozwala ustalić które technologie działają w praktyce lepiej. Moduł ułatwia takie zestawienia i wspiera proces ich przetwarzania.

Kontrola w czasie rzeczywistym

Dane na temat przebiegu procesów produkcyjnych są gromadzone przez system w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze, kiedy pojawi się potrzeba sprawdzenia szczegółowego przebiegu wytwarzania konkretnego wyrobu, może ona zostać zrealizowana od ręki. Kontrola nad procesami produkcyjnymi ma dzięki temu charakter ciągły. Moduł ułatwia dostęp do informacji i skraca czas potrzebny na zgromadzenie potrzebnych do analiz danych. Jest ponadto zintegrowany ze wszystkimi pozostałymi modułami systemu Teneum X, dzięki czemu może czerpać dane z każdego obszaru biznesowego, wpływającego na przebieg produkcji.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu