Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie produkcją

Kalkulacja kosztów produkcji

System zarządzania produkcją umożliwia tworzenie kalkulacji, których wynikiem jest zestaw rubryk kalkulacyjnych, zawierających poszczególne składniki kosztowe oraz ich podsumowania. Umożliwiają określenie cen ewidencyjnych wyrobów gotowych jak i badanie wpływu zmian cen surowców, kosztów eksploatacji czy zatrudnienia na planowaną marżę wynikającą ze sprzedaży produktów. Dzięki funkcjonalności modułu możliwe jest zapobieganie sprzedaży wyrobów gotowych poniżej kosztów wyprodukowania zanim zostanie ustalona cena z kontrahentem na zamówieniu sprzedaży.

Kalkulacje technologiczne są podstawą do wykonania kalkulacji poprodukcyjnej. Umożliwiają one porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia z planowanymi. Dają kierownictwu organizacji informacje konieczne do podjęcia trafnych decyzji kształtujących ceny sprzedaży produkowanych dóbr, jak i daje możliwość określenia najbardziej kosztownych procesów produkcyjnych. Systemy zarządzania produkcją umożliwiają tym samym skupienie się na usprawnianiu procesów produkcyjnych w miejscach, które przyniosą najwięcej korzyści, wspierając w zarządzaniu produkcją.

Koszt zatrudnienia

Koszty procesów produkcyjnych w każdej firmie składają się ze zróżnicowanych elementów. Stałym czynnikiem, który w niemal każdym przypadku przekłada się na ostateczne koszty wytworzenia poszczególnych towarów, to czas pracy pracowników. System Teneum X pozwala na gromadzenie danych na temat czasu poświęcanego przez załogę na działania w różnych procesach produkcyjnych. Na ich podstawie można wyliczyć średni udział kosztów zatrudnienia w ostatecznych kosztach wyprodukowania towaru i na tej podstawie dokonać kalkulacji na przyszłość.

Koszty eksploatacji

Proces produkcyjny składa się zwykle z wielu powiązanych ze sobą elementów. Każdy z nich ma wpływ na ostateczny koszt wytworzenia danego towaru. Jednym z podstawowych kosztów jest ten, wynikający z eksploatacji maszyn. System zbiera dane na temat użycia poszczególnych maszyn w danych procesach produkcji. Dzięki temu, w momencie, kiedy pojawia się potrzeba dotarcia do takich informacji, to są one zgromadzone w odpowiedni sposób.

Wpływ zmian cen surowców na koszt produktu

Surowce składające się na konkretny produkt stanowią dużą część kosztów jego wytworzenia. Dlatego wszelkie zmiany ich cen mogą mieć bardzo duży wpływ na to, jak dużym wydatkiem jest dla firmy wytworzenie konkretnego towaru. Informacje te są bardzo ważne w procesie ustalania cen dla klientów oraz monitorowania rentowności procesów wytwórczych. System Teneum X pozwala na tworzenie kalkulacji, prezentujących wpływ zmian cen surowców na końcowy koszt produkcji,

Porównanie kosztów rzeczywistych z planowanymi

Rozwiązanie w module kalkulacji dostarcza również funkcji, pozwalających na porównywanie planowanych kosztów wytworzenia poszczególnych towarów z tymi planowanymi. Taka wiedza pozwala oceniać trafność tworzonych prognoz kosztowych oraz weryfikować założenia poczynione na etapie kalkulacji. Wszelkie odchylenia pomiędzy prognozami a faktycznymi kosztami są wychwytywane przez system oraz mogą zostać zweryfikowane pod kątem powodu ich powstania – czy wynikają z niewłaściwych założeń, błędu ludzkiego czy nieprzewidzianych okoliczności? Informacje na ten temat pozwalają jeszcze trafniej tworzyć przyszłe kalkulacje.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager