Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie produkcją

Raportowanie produkcji z wykorzystaniem gotowych modeli

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych zawiera zestaw gotowych modeli raportowania produkcji. System MRP umożliwia ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników nad zleceniem produkcyjnym, rejestrację braków produkcyjnych jak i rejestracja ilości wykonanych wyrobów gotowych. Umożliwia raportowanie wykonywanych operacji w sposób bardzo szczegółowy wręcz z podaniem numeru seryjnego wyrobu i numeru partii obrabianego surowca jak i w sposób bardzo ogólny – nawet bez rejestracji czasu pracy, a jedynie wykonania wyrobu gotowego. Dzięki temu modułowi obsługiwana jest również kontrola jakości w firmie i włączenie procesu kontroli w proces rejestracji wykonania produkcji.

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie gromadzi dane na temat procesu produkcji na każdym jego etapie. Informacje z poszczególnych maszyn, urządzeń czy dane na temat czasu pracy są stale przekazywane do systemu. Dzięki temu zawsze, kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba, możliwy jest dostęp do aktualnych raportów i informacji.

Raportowanie produkcji na urządzeniach mobilnych

Za pomocą systemu zarządzania produkcją możliwe jest raportowanie produkcji przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held. Za pośrednictwem urządzeń mobilnych pracownicy działu produkcji mogą przeglądać zlecenia produkcyjne, przewodniki i operacje produkcyjne, a także ewidencjonować raporty produkcyjne – ze wskazaniem pracownika, maszyny i zlecenia/przewodnika poprzez sczytywanie kodów kreskowych.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager