Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie produkcją

System do zarządzania czasem pracy

Program dostarcza cały wachlarz funkcjonalności związanych z efektywnym i prawidłowym zarządzaniem czasem pracy pracowników firmy. Skutecznie wspiera zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy, jej rozliczeniem, nieobecnościami i planowaniem czasu pracy.

Listy obecności

Program kadrowy daje możliwość tworzenia list obecności, zawierających informacje o czasie i liczbie przepracowanych godzin przez pracownika. Ponadto umożliwia ewidencjonowanie czynności wykonywanych danego dnia przez pracownika. Rejestracja czynności może odbywać się ręcznie, lub być naliczana na podstawie rejestracji innych dokumentów w systemie, jak raporty produkcyjne, dokumenty magazynowe itp. Jest zintegrowany z modułami obszaru Zarządzanie personelem, poprzez rejestrację zleceń produkcyjnych, wykonywanych przez pracowników oraz rozliczanie na tej podstawie wynagrodzenia akordowego.

Czas pracy a proces produkcyjny

Moduł pozwala na przypisywanie i rozliczanie czasu pracy poświęcanego na poszczególne procesy wytwórcze. Rozwiązanie pozwala na raportowanie czasu pracy przez pracowników per konkretne zlecenie produkcyjne. Dzięki temu możliwa jest analiza kosztów wytworzenia poszczególnych produktów wraz z uwzględnieniem kosztów pracy.

Efektywność produkcji

Zarządzanie czasem pracy ma wymiar nie tylko ewidencyjny, lecz pozwala również na jakościową ewaluację efektywności działań poszczególnych pracowników. Rozwiązanie w module zarządzania czasem pracy pozwala analizować czas poświęcony przez danego pracownika na konkretne zlecenie i porównywać wyniki z innymi. Wnioski płynące z takich analiz pozwalają identyfikować problemy i utrudnienia, powodujące przestoje czy konieczność poświęcenia większej ilości czasu na konkretne zadanie. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie optymalizacji na podstawie faktycznych i wiarygodnych danych.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu