Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie produkcją

Dynamiczne bilansowanie potrzeb materiałowych

System zarządzania produkcją pozwala na bieżącą kontrolę poziomu zapasów, dzięki czemu planowanie zakupów odbywa się na podstawie aktualnego zapotrzebowania dynamicznie zestawianego z poziomem posiadanych zapasów oraz dostawami w toku. Zamówienia do dostawców surowca generowane są automatycznie po uzgodnieniu i zaakceptowaniu oferty przez klienta. Pracownik odpowiedzialny za zakupy ma pełen przegląd sytuacji, otrzymuje informacje o brakach, potrzebach wynikających z bieżących zamówień, na podstawie których decyduje o zleceniu dostaw. Zapasy magazynowe są redukowane, a surowce zawsze dostępne w odpowiedniej do zapewnienia ciągłości produkcyjnej ilości.

Rozwiązanie na bieżąco weryfikuje przepływ surowca poprzez kolejne etapy produkcji, weryfikując poziom stanów magazynowych, sprawdzając dostępność surowców do zakupu oraz zamówienia dostaw w toku. Proces planowania potrzeb materiałowych przebiega w sposób automatyczny, zapewniając płynność realizacji bieżących zleceń oraz identyfikująć z wyprzedzeniem ewentualne przestoje. Bilansowanie zapasów ma przy tym charakter ciągły – stale wpływają na jego przebieg nowe dane, napływające z poszczególnych etapów procesu produkcji. Dzięki temu kontrola zapasów jest prowadzona w czasie rzeczywistym, a konkretne potrzeby materiałowe identyfikowane w momencie ich powstania. Moduł będący częścią systemu Teneum X stanowi wsparcie dla pracowników zajmujących się planowaniem zaopatrzenia.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager