ERP a CRM – podstawowe różnice


ERP a CRM – podstawowe różnice

Systemy ERP oraz CRM to narzędzia, których wdrożenie może znacznie poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oba rozwiązania służą optymalizowaniu i zarządzaniu procesami, jakie zachodzą w danej firmie. Mogą się wzajemnie bardzo skutecznie uzupełniać. Co warto o nich wiedzieć? Czym się od siebie różnią?

Systemy ERP i CRM — co je łączy?

Systemy ERP i CRM umożliwiają usprawnienie procesów biznesowych. W przypadku systemu ERP mówi się jednak o skupieniu na procesach zachodzących w całej organizacji. CRM-y to narzędzia wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z klientami. Do zadań systemów ERP należy integracja wszystkich procesów, które zachodzą w danym przedsiębiorstwie w jedną, spójną całość. System ten pomaga automatyzować i organizować wiele zadań, takich jak czynności handlowe, finansowe, czy kadrowo płacowe. CRM natomiast wspomaga zarządzanie i ujednolicenie procesów marketingowych, obsługi klienta, i sprzedaży.

Różnice pomiędzy systemami ERP i CRM

Systemy CRM i ERP częściowo są do siebie podobne. Oba z nich służą do poprawy jakości funkcjonowania danej firmy. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak nad tym, jakie procesy odróżniają je od siebie? Zakres CRM jest znacznie mniejszy. Systemy te co prawda pozwalają na ujednolicanie i dynamizację poszczególnych procesów w przedsiębiorstwie, jednak zasięg ten jest znacznie mniejszy, niż w przypadku rozwiązań ERP. Ich główną domeną jest jednak usprawnienie transakcji handlowo-usługowych, ułatwienie pracy działu marketingu i utrzymanie pozytywnych relacji z klientem. Jak widać, różnice między ERP i CRM są zasadnicze. To pierwsze skupia się w większym stopniu na tej stronie działalności firmy, której nie widać z perspektywy klienta. Dynamizuje i usprawnia pracę przedsiębiorstwa od przysłowiowej podszewki. Działalność systemów CRM widoczna jest na zewnątrz, gdyż dotyczy takich obszarów, jak marketing, czy współpraca z klientami.

ERP kontra CRM

Jak widać, funkcjonowanie systemów CRM i ERP jest nieco podobne. Mogą się one wzajemnie uzupełniać. Zasadnicze różnice związane są z obszarami przedsiębiorstwa, w które zostały włączone. ERP skupia się na tym, co w firmie dzieje się ”od kuchni”, przekładając się na obniżenie kosztów, natomiast CRM skupia się w wyższym stopniu na generowaniu przychodów. Działalność obu systemów została stworzona z myślą o obniżaniu kosztów i generowaniu zysków. Można wysnuć więc wniosek, że oba te systemy są potrzebne do skutecznego i dynamicznego funkcjonowania firmy. Wprowadzając ERP i CRM równolegle, można jednocześnie zwiększać zyski i optymalizować zarządzanie wydatkami, obniżając koszty. Wdrożenie stanowi wieloaspektowe zapewnienie przedsiębiorstwu dynamicznego rozwoju i wzrostu na rynku.

ERP a CRM – Który system warto wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie?

Jeżeli jednak nie chcemy lub nie możemy pozwolić sobie na wprowadzenie obu systemów na raz, warto wziąć pod uwagę różnice między ERP i CRM, aby wybrać rozwiązanie, które jest pilniej potrzebne. Mniejsze przedsiębiorstwa, skupione na działalności usługowej mogą jako pierwsze wprowadzić systemy CRM w celu pozyskania nowych klientów i utrzymania dotychczasowych dochodów. Takie działanie pomoże umocnić wizerunek firmy na zewnątrz. W przypadku tych, którzy swoją działalność opierają na obrocie towarowym, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie najpierw systemu ERP w celu zyskania kontroli nad magazynami, sprzedażą i produkcją. 

Dlaczego warto wdrożyć systemy ERP i CRM w swoim przedsiębiorstwie?

Dzięki wprowadzeniu obu systemów zyskujemy:

  • większe zyski z prowadzenia działalności,
  • kontrolę nad wytwórstwem, magazynowaniem i sprzedażą,
  • możliwość budowania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz,
  • minimalizację kosztów i strat,
  • dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa,
  • możliwość uniknięcia wykonania tej samej czynności dwukrotnie,
  • możliwość poszerzania zakresu usług firmy.