System ERP dla branży dystrybucji rolnej


System ERP dla branży dystrybucji rolnej

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Dlaczego warto wdrożyć system ERP dla dystrybucji rolnej?
  2. Jakich korzyści możesz się spodziewać po wdrożeniu ERP dla branży rolnej?
  3. Jak wygląda wdrożenie systemu ERP dla dystrybucji rolnej?

Nieustannie rosnące wymagania rynku, konieczność szybkiej obsługi klientów, niemożność długiego magazynowania produktów i niepewność zachodzących zmian – to tylko kilka wyzwań które firmy z branży dystrybucji rolnej spotykają na swojej drodze. Ponadto brak możliwości śledzenia numeru partii surowców czy rozliczenia umów barterowych z rolnikami. Aby sprawnie kierować działaniami firmy z tego sektora, warto pomyśleć o wdrożeniu ERP dla branży rolnej.

Zalety systemu ERP dla branży rolnej

Branżę rolną charakteryzuje między innymi potrzeba tworzenia specyficznych cenników. Ceny sprzedaży są w nich uzależnione od terminów płatności, czy możliwością przyjmowania i wydawania towarów przy uwzględnieniu specyficznych parametrów produktu (na przykład stopnia zanieczyszczenia i wilgotności).

System ERP dla branży rolnej to wsparcie przedsiębiorstwa w efektywnej identyfikacji konkretnych partii towaru, sprawnym wystawianiu faktur RR, czy rozliczaniu kosztów osuszki zboża – po to, aby firma mogła określić wysokość kosztów wynikających z ubytku masy zboża na skutek obecności zanieczyszczeń, czy parowania wody. Ponadto rozwiązanie wspomaga także obsługę rabatów zbiorczych od dostawców z uwzględnieniem kluczowych parametrów, czy usprawnia zarządzanie różnymi terminami płatności dla poszczególnych kontrahentów. To jedynie część korzyści z wdrożenia ERP dla branży dystrybucji rolnej. W jaki jeszcze sposób systemy informatyczne wspomagają zarządzanie procesami w firmach z tego sektora?

System ERP dla branży rolnej pomaga kontrolować marżowość produktów

System ERP dla branży rolnej umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego surowca, czy towaru. W przypadku, gdy zostanie zdefiniowana na przykład promocja istnieje możliwość ustawienia kontroli marży minimalnej bądź ostrzeżenia, iż zakładana marża nie została osiągnięta.

ERP dla branży rolnej pomaga zwiększać sprzedaż towarów

Rozwiązanie zapewnia bieżące informacje na temat stanów magazynowych wszystkich oddziałów firmy i pozwala na sprzedaż bezpośrednio z oddziałów. Dzięki temu znacząco skraca się czas oczekiwania klienta na towar.

System ERP dla branży dystrybucji rolnej usprawnia obsługę reklamacji

ERP dla branży rolnej pomaga usprawnić proces przyjmowania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących nasion i innych surowców. Znacząco wpływa na to pełna identyfikowalność. System umożliwia szybkie określenie danej partii i na tej podstawie przekazanie wniosku reklamacyjnego prosto do producenta (dostawcy).

ERP dla branży rolnej pozwala na precyzyjne śledzenie numerów partii

Liczne kryzysy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym produktów żywnościowych na całym świecie znacząco wpłynęły na poziom zaufania do producentów i dystrybutorów żywności. W efekcie wywołało to potrzebę ściślejszego nadzoru łańcucha produktów rolnych na każdym jego etapie. Istotą procesu identyfikowalności jest możliwość precyzyjnego prześledzenia drogi wyrobów i surowców od początku do końca. 

Możliwość kontrolowania numerów partii surowców, czy dat ich dostaw, a także ich drogi na kolejnych etapach przetwarzania zapewniają system ERP dla branży rolnej. Pełne bezpieczeństwo produktów żywnościowych jest możliwe jedynie wtedy, gdy na wszystkich etapach zostanie zapewniona pełna identyfikowalność surowców, półproduktów oraz procesów.

ERP dla branży rolnej pomaga ograniczyć koszty ewentualnych pomyłek

W branży rolnej mogą zdarzać się pomyłki i błędy na przykład w wyliczaniu ceny skupu zboża. Cena uzależniona jest od jego parametrów (między innymi stopnia wilgotności i zanieczyszczenia). System ERP dla branży rolnej pomaga kontrolować wszystkie istotne parametry i automatycznie dopasowuje do nich cennik.

Wdrożenie systemu ERP dla branży dystrybucji rolnej

Przebieg wdrożenia systemu zależy od zakresu, jaki ma objąć rozwiązanie, specyfiki przedsiębiorstwa oraz wielu innych zmiennych. Pierwszy etap stanowi zawsze określenie kluczowych parametrów dotyczących zakresu na podstawie prac analitycznych. Ta ostatnia ma pomóc określić zakres potrzeb. Dzięki niej możliwe jest ustalenie rzeczywistych oczekiwań danego przedsiębiorstwa odnośnie systemu ERP dla branży rolnej.

Podsumowanie

System ERP dla dystrybucji rolnej jest dopasowany do specyficznych potrzeb firm z tej branży. Konieczność szybkiej obsługi klientów, czy kontroli marżowości produktów to tylko niektóre z dotyczących ich wyzwań. System ERP pomoże sobie z nimi poradzić optymalizując pracę w przedsiębiorstwie i znacząco podnosząc jego efektywność.