System MES – czym jest i jakie korzyści przynosi?


System MES - czym jest i jakie korzyści przynosi?

Zarządzanie produkcją poprzez system MES usprawnia pracę przedsiębiorstwa oraz pozwala w pełni kontrolować proces wytwórczy. Eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, dostarcza informacji o stanie realizacji zleceń w czasie rzeczywistym, optymalizuje wykorzystanie zasobów. Połączenie jego możliwościami z funkcjonalnościami systemu ERP daje szerokie możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego. Jakie są najistotniejsze funkcje systemu MES oraz jakie korzyści płyną z jego wdrożenia?

Wdrożenie systemu do harmonogramowania produkcji

System MES zapewnia dostęp do danych dotyczących procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Integracja z maszynami wykorzystywanymi w procesie wytwórczym i systemem ERP usprawnia przepływ informacji. System dostarcza wiedzy na temat ilości zleceń oczekujących na zrealizowanie, zaawansowaniu bieżących procesów produkcyjnych, czasu trwania poszczególnych etapów produkcyjnego. MES monitoruje również poziom wykorzystania maszyn i identyfikuje, gdzie znajdują się jeszcze rezerwy. Dane są kompletne i spójne, co pozwala kierownikowi produkcji podejmować decyzje na podstawie wiarygodnych informacji i reagować, w razie wystąpienia sytuacji nietypowych.

Sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji

Planowanie produkcji to proces strategiczny. Jego celem jest zapewnienie takiego poziomu produktów i półproduktów, który pozwoli na bieżącą realizację zamówień klientów oraz uwzględni zapasy, wymagane do zachowania płynności realizacji zleceń. Plan produkcji wskazuje, ile poszczególnych towarów ma zostać wyprodukowanych w konkretnym czasie. System MES pozwala na automatyzację procesu tworzenia planów produkcji z uwzględnieniem operacji do wykonania oraz poziomu dostępności poszczególnych zasobów. Kolejność wykonywania operacji produkcyjnych jest wynikiem analizy danych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności wykorzystania maszyn. System MRP daje możliwość planowania produkcji dla poszczególnych wydziałów na bazie planów sprzedażowych. Uwzględnia ponadto koszt wytworzenia danego produktu wynikający z wykorzystania do jego produkcji konkretnego surowca. Dzięki temu już na etapie planowania produkcji możliwa jest optymalizacja kosztów całego procesu jakim jest zarządzanie produkcją.

Optymalizacja wykorzystania zasobów

Dzięki informacjom zgromadzonym w systemie MES, planowanie zaopatrzenia odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem wynikającym ze zleceń. Analizy danych przechowywanych w systemie pozwalają stwierdzić, który z dostawców zapewnia najbardziej wydajny surowiec z perspektywy wytworzenia danego produktu. Wydajność w tym wymiarze, to wypadkowa ceny surowca i ilości produktów, które mogą zostać z niego wytworzone. Możliwa jest też identyfikacja, który z dostawców dostarcza surowiec generujący najwięcej odpadów. Pełen dostęp do danych na temat dostawców pozwala obliczyć opłacalność współpracy z każdym z nich.

Produkcja pod kontrolą

To tylko niektóre możliwości, jakie daje wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań wspierających zarządzanie produkcją. System MES, wspierany przez funkcjonalności systemu ERP, gwarantuje 100% kontroli nad procesem produkcyjnym. Pozwala optymalnie zaplanować produkcję, zapewnić zasoby w odpowiedniej ilości oraz kontrolować proces wytwórczy. Monitorowanie wszystkich etapów produkcji pozwala szybko reagować w sytuacjach nietypowych, dzięki czemu ryzyko błędów czy przestojów zostaje zminimalizowane.

Komentarze zamknięte.