Wsparcie dla firm w czasie kryzysu – jak realizować inwestycje rozwojowe mimo trudnej sytuacji gospodarczej?

Skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są coraz bardziej odczuwalne dla wielu branż. Trudny czas, nie powinien być powodem wstrzymywania inwestycji rozwojowych. W związku z kolejnymi wprowadzanymi tarczami antykryzysowymi oraz innymi projektami pomocowymi, polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w kilku formach.

Dostępne możliwości

Do dyspozycji są programy na poziomie krajowym i regionalnym, a także dotacje unijne. Projekty różnią się od siebie pod względem parametrów, wysokości oprocentowania, czasu karencji czy dodatkowych wymagań. W większości są to inicjatywy nieoprocentowane, a pożyczki dla firm przyznawane są na podstawie weryfikacji luki płynnościowej. Niektóre z programów można łączyć, natomiast należy wtedy pamiętać  o limicie pomocy publicznej. Znaczna część instrumentów ma na celu poprawę lub zapewnienie płynności firm MŚP. 

Obecna sytuacja gospodarcza to moment na podjęcie zdecydowanych działań – planów rozwojowych nie warto odkładać, a nieplanowane inwestycje mogą być teraz szansą na wyjście z kryzysu obronną ręką. Warto zapoznać się zatem z dostępnymi możliwościami i wybrać rozwiązanie dla swojej firmy.

Przed podjęciem decyzji co wybrać, należy wziąć pod uwagę cztery kluczowe parametry i dokładnie je przeanalizować:

  • limit kwotowy
  • czas karencji
  • wysokość oprocentowania
  • zabezpieczenie

Dzięki wykonanej analizie na podstawie podanych parametrów każda firma będzie mogła wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę wsparcia.

Preferencyjne programy wsparcia dla firm

Dla zainteresowanych jest dostępnych kilka możliwości wsparcia:

Fundusze krajowe

Programy krajowe również dzielą się na kilka projektów.

Pierwszym z nich jest Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników. Przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm i oferuje subwencje finansowe za pośrednictwem banków. Inicjatywa jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki oraz innych przedstawicieli sektora bankowego. Program zakłada, że 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne. Przeznaczone środki finansowe, uzyskane dzięki Tarczy finansowej PFR, można rozdysponować na koszty prowadzonej działalności gospodarczej z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie innego przedsiębiorstwa (zakaz likwidacji). Program zakłada wsparcie dla firm w postaci wcześniejszej spłaty kredytu do maksymalnej wartości 25% wartości pożyczki, tylko na bazie specjalnej umowy i warunkach określonych w programie. 

Drugim programem przygotowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz BGK jest Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. Najważniejszą kwestią programu, o której należy wspomnieć, jest możliwość połączenia pożyczki z dotacją, dzięki czemu kapitał staje się nieoprocentowany, więc przedsiębiorca musi zwrócić jedynie pożyczony kapitał bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Maksymalny czas spłaty kredytu wynosi 6 lat, w tym możliwość “wakacji kredytowych”. 

Ostatnim programem krajowym jest udostępniona przez Agencję Rozwoju Przemysłu Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Inicjatywa stanowi najlepszą opcję dla firm z sektora MŚP, jeśli są stabilne finansowo, a ich obroty sięgają powyżej 4 mln złotych. Dostępna kwota pożyczki mieści się w przedziale od 0,8 do 5 mln złotych, a okres spłaty wynosi 6 lat. Okres karencji jest natomiast wydłużony do 15 miesięcy. Ta opcja jest także obarczona prowizją przygotowawczą w wysokości 0,2%, ale można jej uniknąć wcześniejszą spłatą kredytu. Pożyczka zostaje uruchamiana jednorazowo lub w transzach.

Programy regionalne

W różnych regionach Polski udostępniono specjalne programy pożyczkowe dla firm MŚP, które są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powstałe projekty zostały oparte na preferencyjnych warunkach, zakładając możliwość połączenia wydatków obrotowych z wydatkami inwestycyjnymi. Przewidziane są zmiany warunków wsparcia takie jak: okres spłaty, brak zbędnych formalności, zabezpieczeń, czy wydłużony czas karencji i dodatkowe “wakacje kredytowe”. Jest to pierwszy z programów wsparcia w kryzysie, który zakłada się pomoc dla firm, które miały problemy finansowe w ubiegłym roku.

Przykłady takich inicjatyw, to Śląski Pakiet Gospodarczy oraz Dolnośląska Tarcza Finansowa. W przypadku tej drugiej formy pomocy, związanej z województwem dolnośląskim, przygotowano wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. Nabór wniosków, które można dostarczyć elektronicznie bądź bezpośrednio do Powiatowych Urzędów Pracy, potrwa do 31.12.2020 roku.

Dotacje unijne

Ostatnią z dostępnych form wsparcia dla firm są dotacje ze środków unijnych, przeznaczone dla firm technologicznych. Projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI) dotyczą wszystkich firm z tego sektora w Polsce. 

SOI to inicjatywa, która powstała dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu. Skierowana jest do firm technologicznych, które posiadają swój własny produkt, nie starszy niż 3 lata. Pomoc dofinansowania wynosi 85%, a rodzaj pomocy to de minimis (jeśli ta pomoc jest wykorzystana, wtedy można skorzystać z pomocy regionalnej). Istotne jest to, że nie można wystąpić o dofinansowanie licencji oprogramowania, używanego już w firmie. Nabór wniosków trwa do końca 2020 roku. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 150 tysięcy złotych netto, maksymalnie 200 tysięcy euro. Uzyskane środki finansowe firma może przeznaczyć na: patenty lub zgłoszenia patentów, wzory użytkowe bądź zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe bądź zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej i kadrowej), prawa do chronionych odmian roślin, topografię układów scalonych oraz know-how.

Podsumowanie

Dostępnych obecnie programów wsparcia dla firm jest dużo i na pewno z czasem będą pojawiały się kolejne. Warto obserwować, co dzieje się na rynku w tym zakresie i wybrać odpowiednie rozwiązanie dla swojej organizacji.

W Sente współpracujemy z partnerami specjalizującymi się w pomocy w pozyskiwaniu funduszy – w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg BIZNES

Biznes a koronawirus – pół roku pandemii

Wiele firm poradziło sobie, zmieniając sposób działania i dostosowując się do panującej rzeczywistości. Jak sytuacja polskiego biznesu wygląda obecnie?

bg BIZNES

20 lekcji biznesu na 20 urodziny Sente – cz.2

Jeżeli tylko to możliwe mierz efekty wszystkich swoich działań. Wyłącznie w ten sposób zorientujesz się, czy konkretne działania mają sens, przynoszą zamierzone rezultaty i zbliżają Cię do wytyczonych celów.

bg BIZNES

20 lekcji biznesu na 20 urodziny Sente – cz.1

Pełna transparentność w firmie bardzo wzmacnia zaufanie pracownika do organizacji i buduje partnerską relację między firmą a pracownikiem. Dla mnie umiejętność dzielenia się informacją jest testem na dojrzałość organizacji.

bg BIZNES

4 tygodnie po wybuchu bomby – skoro przetrwałeś, to czas działać

Właśnie mija miesiąc od momentu, kiedy w Polsce wybuchł kryzys. Kurz już trochę opadł, wszyscy musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Na szczęście, świat się nie skończył. Nie zawaliło się niebo, nie mamy 10 tysięcy zachorowań dziennie.

bg BIZNES

Dlaczego pierwszy etap kryzysu jest strategicznie kluczowy?

Kryzys gospodarczy staje się faktem na naszych oczach. Jego skala rażenia i konsekwencje nie są jeszcze znane. Lecz już teraz można postawić hipotezy na temat jego możliwego przebiegu.

bg BIZNES

2 tygodnie po wybuchu bomby – przemyślenia przedsiębiorcy

Poniedziałek, 9 marca 2020 roku, prawdopodobnie zapisze się w dziejach jako data początku ogólnoświatowego kryzysu. To tego dnia ceny ropy naftowej obniżyły się o 30%, a giełdy odnotowały 6% spadki. W Polsce, 12 marca, doświadczyliśmy najgorszego dnia w historii na naszej giełdzie.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.