Co system WMS może zrobić dla Twojego biznesu? – 10 korzyści wdrożeń w firmach naszych Klientów


Co system WMS może zrobić dla Twojego biznesu? – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Standardowe rozwiązanie WMS pomaga usprawnić pracę, wyeliminować żmudne czynności (na przykład poszukiwanie towaru) i pomyłki. Zaawansowany system zarządzania magazynem, działający w ramach WMS i zintegrowany z ERP, CRM czy BOK, to połączenie skutecznego narzędzia z przemyślaną strategią, która czuwa nad całą pulą zadań do wykonania w magazynie. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia zaawansowanych rozwiązań WMS? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom WMS.

1. Efektywniejsza i szybsza kompletacja

Czym więcej zamówień uda się skompletować jednego dnia, tym szybciej towary trafią do klientów. Choć brzmi banalnie, to każdy, kto w magazynie ma do czynienia ze zróżnicowaną strukturą zamówień czy złożoną kartoteką asortymentową wie, że szybka kompletacja nie jest prostym procesem. System WMS pozwala na efektywną obsługę wszystkich typów zamówień, zarówno jedno lub wielopozycyjnych, drobnicowych i całopaletowych. Złożone algorytmy analizują wszystkie zlecenia, które czekają na realizację i dobierają najefektywniejszą metodę kompletacji. Multipicking, zbiórka jedynek, kompletacja całopaletowa czy strefowa – system dobiera do poszczególnych zamówień taki sposób zbiórki, który pozwoli na ich najefektywniejszą realizację.

System WMS zarządza procesem kompletacji – nic nie dzieje się przypadkowo, a każde przejście magazyniera jest wykorzystane tak efektywnie, jak w określonym momencie jest to możliwe. 
Jak wdrożenie WMS zwiększa wydajność procesu kompletacji w praktyce? W Firmie EGA, która zajmuje się dystrybucją narzędzi, przed wdrożeniem systemu WMS, kompletowanie każdego zamówienia było zadaniem brygady składającej się z 5-6 osób. Dzięki zastosowaniu rozwiązań WMS, proces został znacznie skrócony, a zespół osób niezbędnych do obsługi każdego z zamówień zredukowany do 1 osoby.

2. Pełna identyfikowalność towarów

Tysiące metrów kwadratowych, setki regałów, dziesiątki podobnych do siebie towarów – znalezienie odpowiednich produktów w magazynie wysokiego składowania, bez wsparcia systemu, jest bardzo trudne. Dlatego proces kompletacji dodatkowo wspierany jest w rozwiązaniu WMS poprzez pełną automatyzację procesu identyfikowania i znajdowania towarów. Produkty znajdujące się w magazynie są przypisane konkretnym lokacjom, opatrzonym indywidualnymi kodami kreskowymi. Dzięki temu magazynierzy odnajdują konkretne produkty bardzo szybko – nieważne jak bardzo skomplikowany jest asortyment. Ogranicza to także liczbę pomyłek i błędów, a to wpływa bezpośrednio na szybkość realizacji każdego zamówienia i zmniejszenie liczby zwrotów. Jak w praktyce to rozwiązanie wspiera naszych Klientów?

Firma Twój Browar, dzięki wdrożeniu rozwiązań ERP z elementami WMS, skróciła czas realizacji zamówień aż o 60% oraz czas kompletacji o 40%. Głównym wyzwaniem podczas wdrożenia było dostosowanie się do specyficznych potrzeb firmy, która realizuje zamówienia niepowtarzalne i skomplikowane, składające się z mieszanek surowców: słodów, chmieli, dodatków i akcesoriów. Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań, magazynierzy otrzymują dokładną instrukcję, co przygotować do konkretnego zamówienia, z których konkretnie surowców skorzystać, co przyspiesza i porządkuje cały proces kompletacji.

Z kolei firma Lobos, dystrybutor artykułów biurowych, skróciła czas kompletacji zamówień 6-krotnie, a czas potrzebny na znalezienie każdego, nawet najdrobniejszego produktu w magazynie, został ograniczony do sekund

3. Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Magazyny to przestrzenie, które stale poddawane są wielu zmiennym – towary dynamicznie rotują, przyjęcia i wydania odbywają się każdego dnia, a raz ustalona, najbardziej efektywna w danym momencie struktura rozlokowania towaru, staje się nieaktualna już po kilku godzinach. WMS pomaga lepiej wykorzystać powierzchnię poprzez dobranie najbardziej efektywnych reguł rozlokowania produktów dla danego magazynu. Co szczególnie istotne, system “uczy się” magazynu i na bieżąco dostosowuje sposób rozmieszczenia towarów do aktualnej sytuacji. Zapewnia to nie tylko łatwiejszą kompletację, ale również lepszy dostęp do produktów, które szybko rotują, na przykład ze względu na sezonowość. Ponadto system automatycznie rozlokowuje towar na magazynie podczas zmian nocnych lub przyjęć, nie zaburzając ciągłości pracy magazynu.  Co takie rozwiązanie daje w praktyce?

W firmie Lobos wdrożenie rozwiązań WMS pozwoliło pomieścić 10 razy więcej produktów bez zmiany powierzchni magazynowej.

4. Efektywna praca kierownika magazynu

Dbanie o motywację pracowników, tworzenie systemów premiowych, zapewnianie komfortu pracy – wszystkie te aspekty należą do zadań kierownika magazynu. Zwykle jednak kierownik jest również osobą odpowiedzialną za większość czynności składających się na zapewnienie płynności obsługi zamówień, delegowanie poleceń czy kontrolę jakości i poprawności wykonywanych zadań. 

System WMS zarządza pracą magazynu, zdejmując z kierownika magazynu wiele obowiązków, dzięki czemu może on skupić się na monitorowaniu wydajności pracy magazynierów i dbaniu o ich motywację. System wspiera proces monitorowania wydajności pracy, co pozwala optymalizować jej podział, uwzględniając umiejętności konkretnego pracownika na danym stanowisku. 
Dzięki wdrożeniu rozwiązań WMS firma Logbox zwiększyła wydajność pracy o 300%, a monitorowane w systemie KPI efektywności pozwalają na bieżąco optymalizować działanie magazynu i zwiększać skuteczność działania.

5. Wdrożenie nowego pracownika w kilka godzin

System WMS dostarcza kompletnych danych o znajdujących się w magazynie towarach oraz ich umiejscowieniu. Rozwiązanie proponuje również najbardziej optymalną trasę zbiórki, tak, by nie wykonywać tak zwanych „pustych przebiegów” oraz maksymalnie skrócić czas kompletacji. Te wszystkie elementy usprawniają proces wdrażania nowych pracowników, a tym samym przyczyniają się do redukcji kosztów. Co więcej sprawiają, że przeszkolenie nowej osoby do pracy zajmuje kilka godzin – nie ma potrzeby “uczenia się” magazynu – to system ma kontrolę nad towarem i dokładnie podpowiada co i skąd należy pobrać, aby skompletować przydzielone zamówienie.

Wdrażając inteligentne rozwiązanie WMS, nasz klient, firma EGA, usprawnił proces wdrażania nowych pracowników magazynowych, skracając go do kilku godzin.

6. 50% szybsza inwentaryzacja

Dzięki dużej przejrzystości oraz uporządkowaniu magazynu, rozwiązania WMS umożliwiają przeprowadzanie procesu inwentaryzacji, bez zaburzania funkcjonowania magazynu. Inwentaryzacja ciągła, w tle, miesięczna – strategie tego procesu dostosowywane są do specyfiki magazynu, a system WMS czuwa nad tym, aby przebiegał on szybko i bezbłędnie.

Proces inwentaryzacji był dużym wyzwaniem w magazynie przyprodukcyjnym w firmie Tabiplast Dzięki implementacji systemu WMS został skrócony o 50%.

7. Zawsze aktualna dostępność towarów

Dzięki wdrożeniu rozwiązań IT z elementami WMS, Twój Browar zyskał możliwość realizacji jednego ze swoich głównych celów: zapewnienie stałego dostępu do wiarygodnych stanów magazynowych. Platforma sklepu online otrzymuje w czasie rzeczywistym aktualne dane na temat dostępności towaru, co usprawnia sprzedaż i daje pewność, że towar dostępny w sklepie internetowym zawsze znajduje się w magazynie. System automatycznie przelicza zasoby surowcowe znajdujące się w magazynie na zestawy i mieszanki, które potencjalnie można z nich wykonać. Dzięki temu możliwe jest wydajne wykorzystanie zasobów.

8. Bezbłędne pakowanie

Pakowanie, to zaraz po kompletacji, jeden z newralgicznych procesów w każdym magazynie. Rozwiązanie WMS jest wyposażone w specjalnie dostosowany do specyfiki danej firmy panel, który dzięki rozbudowanym funkcjom znacząco przyspiesza pakowanie, jak i podwyższa jego jakość. Stanowi drugi punkt kontroli poprawności zamówienia i eliminuje błędy, które nie zostały wykryte wcześniej. Ponadto jego rolą jest uproszczenie procesu pakowania. 

Panel pakowania, to jedno z rozwiązań zastosowanych we wdrożeniu w firmie Logbox. Dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania, firmie udało się znacząco usprawnić proces pakowania i wyeliminować błędy, co przyczyniło się do zredukowania braków w zamówieniach z 2,3% do 0,5% wysyłanych linii.

9. Automatyczna wymiana danych ze spedytorami

System WMS umożliwia zapewnia integrację z oprogramowaniem kurierów i spedytorów, dzięki czemu firma może szybko i łatwo zaplanować transporty zewnętrzne, grupować określone zlecenia wysyłkowe i zarządzać harmonogramem wysyłek. Dzięki zautomatyzowaniu obsługi procesów spedycyjnych, spedytorzy otrzymują komplet dokumentów przewozowych, wraz z informacjami co, w jakich ilościach i skąd odebrać oraz gdzie dostarczyć.

Cały proces odbywa się automatycznie, zdecydowanie odciążając pracowników magazynu ze żmudnego uzupełniania danych i ręcznego drukowania dokumentów. Automatyzacja wymiany informacji ze spedytorami to jedno z rozwiązań, które przyczyniło się do 30-procentowego zwiększenia liczby wysyłanych zamówień bez konieczności zwiększania zatrudnienia w firmie Novoterm.

10. Załadunek pod kontrolą

Zamówienia szybko skompletowane, bezbłędnie spakowane, uzupełnione o odpowiednie dokumenty spedycyjne – pozostaje załadunek. Ostatni krok przed wysyłką to moment, kiedy łatwo o pomyłkę – na załadunek czeka wiele paczek lub palet, po zamówienia zgłasza się kilku spedytorów naraz, wszystko dzieje się szybko. Istnieją różne metody organizacji strefy wydań z magazynu, które usprawniają proces wysyłki towarów. Jedną z nich jest podział tego obszaru na strefy przypisane poszczególnym firmom kurierskim. System WMS dba o to, aby paczki pakowane do transpotu przez konkretną firmę były odpowiednio oznaczone oraz wskazuje miejsce (zwykle odpowiednio oznaczone), w które powinny zostać odłożone gotowe do wysyłki zamówienia.

System WMS pozwala na łatwą weryfikację kompletności poszczególnych załadunków, co jest szczególnie istotne dla firm dystrybucyjnych, realizujących większe wysyłki. Proces weryfikacji odbywa się za pomocą handheldów podczas przenoszenia gotowych paczek (kartonów lub palet) na środek transportu firmy spedycyjnej. Dzięki temu wyeliminowane zostają braki i błędy w procesie załadunku, a żadna paczka nie zostaje pominięta. W firmie Tabiplast takie rozwiązanie pozwoliło skrócić czas załadunku o 50%.

To tylko kilka wybranych korzyści biznesowych, które są efektem wdrożeń systemu WMS w firmach naszych Klientów. Cele każdego z projektów były inne, tak jak i wyzwania, z którymi mierzyły się poszczególne firmy. W każdej z nich okazało się jednak, że wdrożenie rozwiązań WMS w sposób przemyślany i odpowiednio dostosowany do specyfiki procesów, pozwoliło zwiększyć potencjał firmy i umożliwiło rozwój. Nowy system nie był wyłącznie narzędziem do usprawnienia pracy w magazynie, ale elementem strategii, mającej na celu zwiększenie wydajności i skalowanie biznesu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów obsługi. Historie naszych Klientów to inspiracje, którymi z dumą się dzielimy.