System do zarządzania produkcją meblową


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jaki jest cel wdrożenia systemu do zarządzania produkcją meblową?
  2. Jakich korzyści z wdrożenia takiego rozwiązania możesz oczekiwać?
  3. Jak krok po kroku wygląda wdrożenie systemu do zarządzania produkcją meblową?

System do zarządzania produkcją meblową

System do zarządzania produkcją meblową to rozwiązanie, które pozwala precyzyjnie planować, harmonogramować i optymalizować cały proces wytwórczy. Narzędzie pomaga lepiej wykorzystywać surowce (drewno, metal, szkło) i zapewnia dokładniejszą kontrolę jakości dzięki prostemu i sprawnemu przekazywaniu danych w całym przedsiębiorstwie. Umożliwia także integrowanie go z innymi systemami i maszynami używanymi w firmie meblowej. Jak wygląda jego wdrożenie? Jakich korzyści możesz się spodziewać? Na te i wiele innych pytań dotyczących systemu do zarządzania produkcją meblową odpowiadam w poniższym artykule.

Cel wdrożenia systemu do zarządzania produkcją meblową

Głównym celem wdrożenia systemu zarządzania produkcją meblową jest możliwość uzyskania pełnej kontroli nad procesem wytwórczym oraz precyzyjne obliczanie na podstawie wprowadzonych receptur, ile należy zamówić określonego surowca. Narzędzie pozwala na sprawne planowanie, harmonogramowanie i kierowanie wszystkimi działaniami. Po wdrożeniu rozwiązania zyskasz możliwość szczegółowego rejestrowania każdej czynności i operacji oraz śledzenia w czasie rzeczywistym stopnia zaawansowania produkcji mebli.

System do zarządzania produkcję meblową – korzyści z wdrożenia

Rozwiązanie do zarządzania produkcją meblową zapewnia precyzyjne planowanie i optymalizację całego procesu wytwórczego. Jakich korzyści możesz się spodziewać, wdrażając taki system w swoim przedsiębiorstwie?

Optymalne wykorzystanie zasobów

Korzystając z systemu do zarządzania produkcją meblową masz możliwość zwiększenia wydajności procesu poprzez jego pełne zoptymalizowanie, bez konieczności zwiększenia zatrudnienia. Rozwiązanie wspiera efektywne wykorzystanie maszyn i czasu doświadczonych pracowników. W systemie bez problemu zaplanujesz proces produkcji z optymalnym wykorzystaniem zasobów.

Poprawa efektywności pracy

System do zarządzania produkcją meblową zwiększa wydajność pracy i usprawnia przepływ danych pomiędzy pracownikami organizacji. Czas poświęcany na ich wpisywanie, może zostać zaoszczędzony dzięki jednorazowemu wprowadzeniu informacji np. przy pomocy skanera kodów kreskowych.

Dokładne planowanie produkcji i zamówień

Doskonała znajomość zdolności produkcyjnych oparta na rzetelnej informacji jest niezbędna, jeśli chcesz usystematyzować planowanie produkcji. To natomiast przełoży się na realne skrócenie terminu realizacji zleceń, zwiększenie mocy produkcyjnych i bardziej efektywne zarządzanie całym procesem.

Bezbłędne spełnienie norm identyfikacyjnych

Rozwiązanie zapewnia płynne śledzenie surowców i pełną identyfikowalność ich partii w meblach zgodnie z wymaganymi na konkretnych rynkach normami. Dzięki temu otworzy Twojej firmie możliwości zdobywania nowych klientów zagranicznych.

Właściwe wykorzystanie surowców

Bezbłędna analiza ilości surowca potrzebnego do realizacji zamówień i zapewnienia niezbędnego poziomu zapasów pozwala zoptymalizować wykorzystanie materiału. Informacje zgromadzone w systemie służą do automatycznego zamawiania półproduktów i zawsze są zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem. Rozwiązanie pomaga także kompleksowo zarządzać gospodarką magazynową – obsługując przyjęcia i wydania w kilku magazynach jednocześnie (magazynie surowców, np. tarcicy i wyrobów gotowych), wspierający pracę magazyniera za pomocą terminali bezprzewodowych.

Szybka integracja z urządzeniami i systemami

Rozwiązanie bez problemu integruje się z urządzeniami używanymi w branży meblowej (maszynami nestingowymi, maszynami CNC). Dzięki temu pomoże Ci zaoszczędzić materiał oraz uniknąć kosztownych pomyłek. System możesz zintegrować również z dowolnym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie.

Automatyzacja procesu indywidualizacji produktów

System do zarządzania produkcją meblową posiada możliwość korzystania z kreatora do zautomatyzowanego tworzenia wariantów asortymentu. Takie rozwiązanie pozwala na skalowanie i rozwijanie oferty, dzięki prostemu i intuicyjnemu tworzeniu tysięcy wersji produktów z dostępnych surowców.

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją meblową – jak wygląda?

Wdrożenie systemu może odbywać się za pomocą metodyki klasycznej (inaczej nazywanej kaskadową) lub zwinnej. Projekty realizowane w tych drugich charakteryzują się rozdzieleniem prac na mniejsze etapy tzw. Sprinty. Właśnie w taki sposób realizujemy wdrożenia w Sente. Takie podejście pozwala na bieżąco weryfikować rezultaty i ich zgodność z przyjętymi założeniami. Projekt może być realizowany także za pomocą metodyki klasycznej, która jednak nie sprawdzi się, jeżeli rozwiązanie ma być precyzyjnie dopasowane do potrzeb organizacji i elastycznie modyfikowane.

System do zarządzania produkcję meblową – podsumowanie

Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją meblową to możliwość lepszego wykorzystania zasobów i optymalizacji wszystkich działań w przedsiębiorstwie. Jego implementacja wiąże się w wieloma konkretnymi korzyściami: od poprawy efektywności pracy, po właściwe wykorzystanie surowców. Ważnym elementem projektu jest wybór odpowiedniej metodyki wdrożeniowej, która determinuje jego dalszy przebieg.