Optymalizacja procesów magazynowych w logistyce – kluczowe aspekty automatyzacji


Optymalizacja procesów magazynowych w logistyce – kluczowe aspekty automatyzacji

Procesy magazynowe w logistyce mogą być automatyzowane na poziomie wykorzystania systemów informatycznych (na przykład poprzez wdrożenie inteligentnych rozwiązań WMS) lub na poziomie wyposażenia magazynu (na przykład dzięki wprowadzeniu do magazynu automatycznych regałów czy sorterów). W tym artykule skupimy się na pierwszym, z wymienionych, wymiarze automatyzacji.

Na drodze do celu

Transformacja technologiczna sprawiła, że automatyzacja procesów magazynowych staje się koniecznością. Wymagania klientów rosną, zatem pojawia się potrzeba, by stale szukać nowych możliwości rozwoju i usprawnień procesów logistycznych. Dzięki temu szybkość realizacji zamówień może się znacząco zwiększyć, a tym samym sprostanie oczekiwaniom nabywców jest łatwiejsze. Właściwie wyposażony system informatyczny może zauważalnie zredukować liczbę pomyłek, a także przyczynić się do poprawy efektywności pracy bez konieczności powiększania kadry czy poszerzania powierzchni regałowej.

Automatyzacja procesów magazynowych powinna być poprzedzona skrupulatną analizą potrzeb własnej firmy. Zagadnienia, na jakie należy sobie odpowiedzieć, to: Jaki mam cel biznesowy? oraz Jakie mierniki będą pomagać mi mierzyć realizację tego celu? Niezwykle ważna, na tym etapie, jest umiejętność równoważenia celów. Które z nich są kluczowe? Realizację których można przesunąć w czasie? Na tej podstawie można postanowić w jaki sposób automatyzacja będzie przebiegać.

Magazyn w nowoczesnym wydaniu

Automatyzacja zarządzania procesami magazynowymi wymaga bardzo precyzyjnego dostosowania do specyfiki danego środowiska. Dlatego wymagane jest użycie narzędzi, które otwarte są na modyfikacje i dostosowanie, jak system Teneum.  To niezwykle ważne z uwagi na dynamiczne zmiany na rynku. 

Dzięki automatyzacji magazynu, firma znacząco może poprawić jego wydajność. Korzystny wpływ na to, ma między innymi optymalizacja czasu realizacji zamówień, wychwytywanie z wyprzedzeniem błędów oraz monitorowanie całościowego stanu magazynu. Implementacja automatyzacji przyczynia się również do odciążenia kierowników, dzięki czemu mogą oni skupić się na motywowaniu i budowaniu zaangażowania pracowników. Kolejną, niezwykle istotną, korzyścią jest poprawa jakości procesów kompletacyjnych. Dzięki wyposażeniu systemu informatycznego w inteligentne algorytmy, może on analizować zamówienia w czasie rzeczywistym. Następnie grupując je i przypisując najlepszą możliwą metodę pickingu.

Spektrum czynności magazynowych jest szerokie – od układania i przechowywania towarów, przez paletyzację, na kompletacji i pakowaniu kończąc. Celem automatyzacji jest przeniesienie maksymalnej liczby zadań z rąk pracowników na maszyny. Dzięki temu magazyn działa szybciej i sprawniej, a pomyłki zdarzają się znacznie rzadziej. Kolejnym ważnym aspektem jest optymalizowanie powierzchni. Magazyny wysokiego składowania pozwalają na pełne jej wykorzystanie, ale ze względu na konieczność układania palet i pojemników na dużych wysokościach może się to wiązać z niższą efektywnością. Zautomatyzowane procesy magazynowe w logistyce, mogą znacząco poprawić precyzję przy realizacji zamówień, a także bezpieczeństwo przy ich obsłudze.

Pytanie do eksperta

Krzysztof Bielicki

Architekt WMS

Zadaj pytanie

Optymalizacja procesów magazynowych to inwestycja, która się opłaca

To, w jakiej skali automatyzacja zostanie wdrożona, zależy w dużej mierze od tego jak powtarzalne procesy zachodzą w magazynie. W przypadku mocno wystandaryzowanych produktów i jednolitych zamówień, nie jest to trudne. Natomiast w przypadku asortymentu występującego w wielu różnych wariantach (na przykład wielkościowych, czy kolorystycznych) i wielopozycyjnych zamówień, jest to znacznie trudniejsze. Korzystanie z inteligentnego systemu rozwiązuje ten problem.

Zaawansowany system informatyczny, to inwestycja, która się opłaca. Pozwala na znaczące zwiększenie efektywności, przy zachowaniu stałej powierzchni magazynowej i liczby pracowników. Zwrot z inwestycji jest widoczny szybko, między innymi dzięki znacznemu zmniejszeniu liczby pomyłek, czy przyspieszeniu czasu kompletacji zamówień.
Należy pamiętać o tym, że wdrożenie automatyzacji może zająć od kilku miesięcy do ponad roku. Warto uwzględnić to planując takie działanie.