Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Analizy wielowymiarowe - OLAP

Analiz wielowymiarowe to moduł oferujący powszechnie znany mechanizm analiz tabel przestawnych typu OLAP. Ważna cechą modułu jest to, że nie wymaga on specjalistycznego serwera hurtowni danych. Kostka OLAP może być naliczana np. raz dziennie, a potem za pomocą wbudowanych narzędzi szybko odtwarzana w interfejsie użytkownika, bez obciążania serwera bazy danych (tzw. in memory OLAP). Podczas tworzenia analizy OLAP możemy zdefiniować dowolną liczbę wymiarów analizy oraz faktów (mierników). Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom są one w szybki sposób parametryzowane. Możliwe jest określenie sposobu naliczania faktów, sposób prezentacji, format wyświetlanych danych, progi kolorowania itp. Wygodny mechanizm zapisywania konkretnej konfiguracji kostki pozwala na przeglądanie tej samej kostki według najczęstszych sposobów, np. rozwinięcie po oddziałach, grupach produktowych, sprzedawcach, miejscach powstawania kosztów itp. Takie rozwiązanie pozwalają na bieżąco monitorować płynność finansową przedsiębiorstwa.

Analizy wielowymiarowe z wykorzystaniem tabel przestawnych

Analizy wielowymiarowy dostępne w systemie Teneum X pozwalają użytkownikom obserwować dane z różnych punktów widzenia. Dzięki temu mogą oni dostrzec trendy, tendencje i wahania w badanych obszarach.

Tabela przestawna to tabela, która służy do przechowywania podsumowania określonego zestawu danych w sposób skondensowany. Tabela składa się z wierszy, kolumn, pól danych i stron. Te komponenty można przenosić, co pomaga użytkownikowi w rozszerzaniu, izolowaniu, sumowaniu i grupowaniu poszczególnych danych w czasie rzeczywistym.

W systemie Teneum X operatorzy mogą wykorzystywać tabele przestawne do organizacji i podsumowywania danych pochodzących z różnych obszarów oraz analizowania ich z różnych perspektyw. Ta funkcja jest przydatna, gdy ogólne zapytanie zawiera duże ilości danych i konieczne jest utworzenie raportów zbiorczych na podstawie tych danych. Przyjmijmy, że mamy ogólne zapytanie, które zawiera listę otwartych zamówień sprzedaży oraz następujące informacje: datę zamówienia, nazwę klienta, numer zamówienia, jakość zamówienia, całkowitą sumę zamówienia i stan zamówienia. Jeśli chcemy zobaczyć liczbę otwartych zamówień dla każdego klienta i ogólną sumę na klienta, możemy utworzyć w systemie Teneum X tabelę przestawną, która zawiera te dane.

Analiza danych jest zdecydowanie prostsza przy wykorzystaniu tabel przestawnych. Korzystając z nich użytkownicy mogą wygodnie analizować duże ilości danych i szybciej wyciągać wnioski.

Kostka OLAP

Kostki OLAP składają się z takich zmiennych, jak: miary oraz wymiary, czyli określonych wartości, które poddawane są analizie. Na przykład kostka OLAP stworzona na bazie takich wymiarów, jak: punkt sprzedaży, produkt, czas, w danych komórkach gromadzi wartości miar, czyli np. sprzedany towar liczony w sztukach lub przychody ze sprzedaży, dostarczy operatorowi informacji, jaka była liczba sprzedanych sztuk towaru (lub jego grup) w określonym punkcie sprzedaży lub sklepach w danym czasie. Miary są wskaźnikami numerycznymi, odpowiadającymi na pytanie ile, natomiast wymiary stanowią dane opisowe, odpowiadając na pytania kto i co. Wymiary z kolei mogą zostać podzielone na poziomy. Kostki OLAP, dostępne w systemie Teneum X, pozwalają na przechowywanie danych „wielowymiarowo” – jak sześcian, który można oglądać, obracać i przesuwać pod dowolnym kątem. Ponieważ informacje są prezentowane w kontekście biznesowym, a nie w kontekście bazy danych, są one bardziej intuicyjne dla większości użytkowników.

Istota analityki w biznesie

Dostęp do krytycznych informacji zarządczych umożliwia administratorom i menedżerom podejmowanie świadomych decyzji, które mogą znacznie poprawić wyniki. W miarę jak organizacje coraz bardziej się spłaszczają, kluczowe decyzje podejmowane są na coraz niższych poziomach – co oznacza, że ​​prawie każdy pracownik potrzebuje szybkiego i łatwego dostępu do odpowiednich informacji. Organizacje odkrywają również, że uczynienie informacji łatwiej dostępnymi i zrozumiałymi dla osób w całym przedsiębiorstwie może spowodować głębokie zmiany w produktywności i wynikach. System Teneum został zaprojektowany w sposób, który efektywnie ułatwia i przyśpiesza analitykę biznesową.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu