Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Dashboardy i kokpity menadżerskie

System Teneum X oferuje nowoczesny sposób prezentacji informacji zarządczych, za pomocą kokpitów menadżerskich, inaczej zwanych dashbordami. Mechanizm ten umożliwia operatorowi skonfigurowanie paneli, na których samodzielnie układa on zestawy danych, do których chce mieć bieżący wgląd. W ten sposób w jednym oknie mogą być widoczne aktualne wartości analiz sprzedaży, wiadomości ze skrzynki e-mail, terminarz, powiadomienia systemu czy monitory pracy firmy. Układ prezentowanej informacji może być dowolny (tabela, wykres, tabela przestawna). Bezpośrednio z kokpitu operator może wywoływać wszelkie akcje związane z oglądanymi danymi, ich modyfikacją, rozbudowywaniem ich zakresu itp. Jeszcze nigdy wcześniej dostęp do ważnej informacji nie był tak łatwy i efektywny.

 

Prezentacja informacji zarządczych

System Teneum X pozwala na prezentację kluczowych informacji zarządczych w spójny i klarowny sposób. Dashboardy menadżerskie to narzędzie, dzięki któremu osoby decyzyjne w firmie mogą mieć stały wgląd w najważniejsze z perspektywy przedsiębiorstwa informacje. Każdy z menadżerów może zdefiniować własny dashboard, który będzie prezentował dane właściwe dla jego obszaru działalności. Dashboardy mogą prezentować informacje pochodzące z dowolnego obszaru funkcjonowania firmy. Możliwe jest wybranie poszczególnych parametrów do monitorowania z danego pola działalności, zestawienie go z informacjami z innej dziedziny i prezentowanie za pomocą kokpitów menadżerskich w przejrzysty sposób.

Czytelne i przejrzyste formy prezentacji danych

Tabele i tabele przestawne, wykresy (kołowe, kolumnowe, liniowe), grafy, okna – kokpity menadzerskie w systemie Teneum X mogą przybrać wiele form i sposobów wizualizacji. Wybór konkretnej zależy od preferencji użytkownika i charakterystyki danych, które chce wizualizować. Rozwiązanie jest w pełni konfigurowalne i może być modyfikowane w zależności od potrzeb. Przejrzyste i atrakcyjne wizualnie formy prezentacji sprawiają, że nawet skomplikowane czy duże zbiory danych są łatwe do przyswojenia. Co więcej, zaprezentowane w ten sposób informacje są wygodniejsze do prezentowania współpracownikom czy przełożonym.

Kokpity menadżerskie na różnych urządzeniach

Wybrane kokpity danego operatora mogą być mu również udostępnione za pomocą dedykowanych interfejsów Web i Mobile na urządzenia przenośne typu tablet i smartphone. Dzięki temu kontakt z firmą i bieżące monitorowanie jej kondycji może mieć charakter ciągły, również poza jej siedzibą. Dane są zawsze prezentowane w czasie rzeczywistym, bez względu na rodzaj dostępu, z którego korzysta aktualnie operator. To bardzo duże, zwłaszcza dla osób, które dużą część swojej pracy spędzają w delegacjach lub pracują z różnych miejsc zdalnie. Kokpity menadżerskie zostały zaprojektowane w taki sposób, który zapewnia ich czytelność na różnego rodzaju wyświetlaczach – od dużych ekranów monitorów stanowisk desktop, poprzez mniejsze wyświetlacze laptopów, aż po ekrany tabletów i telefonów komórkowych. Takie rozwiązanie pozwala zawsze zachować pewność kontroli nad firmą oraz, w razie potrzeby, interweniować w sytuacjach kryzysowych na bazie wniosków płynących bezpośrednio z prezentowanych danych. Dzięki temu menadżerowie nie muszą opierać się na przeczuciach czy domysłach, lecz mają aktualną wiedzę płynącą z faktycznych danych.

Dashboardy aktualizowane w czasie rzeczywistym

Skonfigurowane przez operatora kokpity menadżerskie prezentują aktualne dane. Ich aktualizacja ma miejsce w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybkie wychwytywanie wszelkich zmian. Dashboardy mogą być również modyfikowane zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami – operator może zmienić zarówno sposób, jak i zakres prezentowanych. Intuicyjność narzędzia sprawia, że korzystanie z kokpitów menadżerskich jest wyjątkowo proste.

 

 

 

 

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu