Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Monitory procesów zarządczych

Istotą wielu procesów zarządczych jest kontrolowanie tego, co się dzieje w firmie i reagowanie, kiedy przebieg tych zdarzeń odbiega od pewnej przyjętej normy. Dlatego często już forma analizy danych w postaci przeglądania raportów czy analiz jest żmudna i niewystarczająca. Potrzebne jest rozwiązanie, które sprawi, że dostęp do danych będzie szybki i efektywny. System Teneum X oferuje więc mechanizm monitorów, które umożliwiają operatorowi zdefiniowanie wartości krytycznych w przedsiębiorstwie – z dowolnego obszaru dla wartości naliczonych w sprawozdaniach zarządczych. W przypadku ich przekroczenia, system sam poinformuje danego kierownika o konieczności analizy pewnych danych i podjęciu działań korygujących. Dzięki temu controlling i rachunkowość zarządcza mogą być efektywnie realizowane.

Kluczowe informacje dla osób decyzyjnych

Monitory to rozwiązanie, które odciąża osoby decyzyjne z konieczności samodzielnego weryfikowania najważniejszych wskaźników biznesowych w ich organizacjach. Jeśli cokolwiek, co aktualnie dzieję się w przedsiębiorstwie odbiega od przyjętych norm, to właściwe osoby są o tym informowane. To, które z obszarów i w jakim zakresie będą monitorowane, pozostaje decyzją operatorów – rozwiązanie jest w pełni konfigurowalne i może zostać dostosowane do potrzeb konkretnej firmy i jej aktualnej sytuacji. Monitory są integralną częścią systemu Teneum X, dzięki czemu mogą łatwo przetwarzać dane z różnych obszarów działania rozwiązania.

Monitoring wartości krytycznych

Funkcjonowanie monitorów w systemie Teneum X bazuje na zdefiniowanych przez danego operatora wartościach krytycznych. Czego mogą one dotyczyć? Każdej sfery funkcjonowania firmy czy działu, procesów, zdarzeń itp. Wartości krytyczne są możliwe do zdefiniowania zgodnie z potrzebami firmy. Raz określone wartości mogą zostać zmienione i dostosowane do nowych okoliczności.

Wykorzystanie alertów w monitoringu

W momencie, kiedy zdefiniowana w systemie wartość krytyczna zostanie osiągnięta, do określonego w monitorze operatora zostaje wysłany alert. Użytkownik systemu może przejrzeć zebrane informacje i zdecydować, jakie kroki podjąć w związku z zaistniałą sytuacją. Takie rozwiązanie sprawia, że każda okoliczność, która może potencjalnie zaburzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jest z wyprzedzeniem wychwytywana, a odpowiednie osoby mogą w porę interweniować i przeciwdziałać jej skutkom.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu