Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Sprawozdania hierarchiczne

Moduł stanowi podstawę dobrego i sprawnego systemu dostarczania informacji dla kierownictwa oraz ułatwia planowanie finansowe. Umożliwia definiowanie sprawozdań i raportów czerpiących dane z dowolnych źródeł danych zawartych w systemie. Narzędzia controllingu umożliwiają operatorowi budowanie sprawozdań za dowolne okresy (dni, tygodnie, miesiące kwartały, lata). Sposób definiowania algorytmów naliczających wartości w sprawozdaniu jest podobny i analogiczny do systemu makr w systemie Excel.

Hierarchia sprawozdań

Istotną cechą sprawozdań zarządczych, będących elementem wspierającym controlling finansowy, jest możliwość definiowania sprawozdania w różnych hierarchiach, tzn. w różnych dziedzinach zakresu analizowanych danych. Np. sprzedaż może być analizowana w perspektywie całej firmy, ale również w podziale na oddziały, sprzedawców itd. Albo w podziale na grupy towarowe. Poziom zagnieżdżeń hierarchii może być dowolny. Co więcej, wartości w różnych perspektywach mogą być sumowane (np. wartość sprzedaży firmy to suma wartości z poszczególnych oddziałów), albo dzielony w dół (np. przy liczeniu rentowności poszczególnych oddziałów należy podzielić koszty ogólnozakładowe na poszczególne oddziały wg zadanego klucza). W ten sposób wartości mogą być akumulowane na poziomach “wyższych”, albo dystrybuowane na poziomy niższe, gdzie brak jest bezpośrednich danych z systemu. Rachunkowość zarządcza staje się w ten sposób uporządkowana.

Planowanie finansowe i budżetowanie

Moduł sprawozdań zarządczych posiada również możliwości edycji określonych wierszy sprawozdania, w zakresie wartości planowanych. Możliwe jest edycja wielu wariantów planu danego wiersza sprawozdania. System umożliwia też generowanie wartości planu na podstawie wartości historycznych. Co ważne, poszczególne wartości (np. wielkość sprzedaży) mogą być planowane w różnych wymiarach jednocześnie (np. przez kierowników poszczególnych działów), a następnie sumowane i porównywane z wartościami planów całej firmy. Dzięki temu firma dysponuje wygodnym narzędziem planistycznym, które oferuje również mechanizmy wspierające grupową pracę nad ustaleniami oraz efektywny controlling finansowy.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu