Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Integracje z systemami Business Inteligence (BI)

System Teneum X udostępnia dane wszystkim popularnych systemom BI, m.in.: Tableau, Qlik Sense, PowerBI. Wykorzystanie tych środowisk jest rekomendowane dla firm, dla których standardowe funkcje analiz i dashboardów wbudowane w system Teneum X są niewystarczające. Udostępnianie danych odbywa się poprzez specjalne widoki w produkcyjnej bazie danych, widoki w hurtowni danych albo dedykowane API. W ramach dodatków dostępne są rozwiązania umożliwiające prezentację raportów systemów BI (np. Qlik Sense) bezpośrednio w oknach systemu Teneum X – bez konieczności uruchamiania niezależnych narzędzi.

Integracja z systemami BI

Zintegrowanie systemu ERP z narzędziami BI daje ogromny potencjał wykorzystania danych i informacji. Systemy klasy business intelligence pozwalają na przeprowadzanie złożonych i skomplikowanych analiz na ogromnych zbiorach danych.

Dzięki oprogramowaniu ERP zintegrowanemu z BI możliwe jest uzyskanie pełnego wglądu w całą firmę z jednego miejsca. System ERP stanowi w takim modelu centrum zarządzania procesami operacyjnymi, a system BI centrum analiz i przetwarzania danych.

Wykorzystanie systemów BI w analizie biznesowej

Narzędzia Business Intelligence są niezbędne, aby firmy mogły zachować konkurencyjność, identyfikować potencjalne miejsca redukcji kosztów i zwiększać przychody. Organizacje używają oprogramowania BI do analizy, zarządzania i wizualizacji danych biznesowych. Do korzyści płynących z wykorzystania systemów BI należą: szybkie i dokładne raportowanie, lepsza jakość danych, możliwość identyfikacji trendów rynkowych, zwiększona wydajność operacyjna.

Każda firma ma swoje unikalne procesy biznesowe, a odpowiednie oprogramowanie BI bierze je pod uwagę i oferuje kompletne, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie. Jedną z głównych funkcji oprogramowania Business Intelligence jest analiza danych, a rodzaj analizy, której potrzebuje firma, zależy od jej celów. Analiza danych może pomóc firmom opisać ich działalność, przyjrzeć się przyczynom pozytywnych lub negatywnych wydarzeń, wygenerować informacje, których mogą nie mieć, oraz doradzić, jakie plany działania należy podjąć. Narzędzia analizy biznesowej mogą pomóc firmom w przeprowadzaniu tego typu analiz, monitorowaniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i generowaniu dokładnych raportów.

Jak w praktyce wykorzystać integracje ERP z BI?

Na przykład firma, która chce lepiej zarządzać swoim łańcuchem dostaw, potrzebuje możliwości BI, aby określić, gdzie występują opóźnienia i błędy w procesie wysyłki. Firma ta mogłaby również wykorzystać możliwości BI, aby dowiedzieć się, które dostawy których produktów są najczęściej opóźnione lub które środki transportu są najbardziej zawodne. Wnioski z takich analiz to gotowe wytyczne do usprawnienia biznesu.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu