Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Raportowanie i analizy

Analizy i kontroling finansowy

System Teneum X daje możliwość nieograniczonego tworzenia analiz danych z dowolnych obszarów biznesowych systemu. Informacje można zestawiać i porównywać w różnych zakresach czasowych i dziedzinowych. Wszystko po to, aby w zależności od potrzeb konkretnej firmy, działu i osoby,  dane mogły być odpowiednio przetwarzane i prezentowane. Analizy mogą być wykonywanie automatycznie co dany okres lub być zlecane jednostkowo zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dostęp do analiz może być określony dla pracowników poszczególnych działów, menadżerów lub kadry zarządzającej. Wyniki analizy mogą być prezentowane w postaci wykresów lub tabel.

Automatyzacja analiz biznesowych

Analizy w systemie Teneum X mogą być przeprowadzane automatycznie w określonych interwałach czasowych. Dzięki temu raz zdefiniowana analiza jest na bieżąco powielana zgodnie z potrzebami. Operator nie musi pamiętać o tworzeniu analiz ponownie. Dzięki temu może skupić się na badaniu wniosków, które z nich płyną. Oczywiście nie każda analiza musi mieć charakter automatyczny – operator może dowolnie decydować o tym, które z utworzonych analiz powinny być automatycznie powtarzane, a które nie. Automatyzacja w obszarze analiz skraca czas potrzebny na stałe monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa.

Analiza danych w różnych okresach czasu

Teneum X umożliwia tworzenie analiz, które pozwalają zestawić ze sobą dane z dowolnie wybranych okresów. Rozwiązanie pozwala na monitorowanie informacji w ujęciu tygodniowym, miesięcznym, rocznym i każdym innym, który jest wymagany w danej sytuacji. System pozwala na elastyczne modyfikowanie okresów, które badamy. Dzięki temu możliwe jest analizowanie zmiennych w nawet najbardziej dynamicznym otoczeniu biznesowym z uwzględnieniem aktualnych potrzeb informacyjnych. Rozwiązanie może być dowolnie skonfigurowane, a modyfikacja raz stworzonej konfiguracji jest szybka i intuicyjna.

Analizy najważniejszych obszarów biznesowych

System Teneum X w obszarze raportowanie i analizy pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprzedaż, zakupy, księgowość – dane z każdej dziedziny biznesu mogą być zbierane, przetwarzane i analizowane. Dzięki temu możliwe jest badanie zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami, sprawdzanie korelacji oraz wychwycenie potencjalnych elementów do optymalizacji. Np. analiza czasu i kosztów obsługi zamówienia będzie kompletna w momencie, kiedy oprócz danych z obszaru sprzedaży weźmiemy również pod uwagę np. dane dotyczące kadr i czasu pracy. Takie podejście gwarantuje, że prezentowane wyniki będą kompletne. Co więcej, holistyczne analizy uwzględniające cały przekrój działalności firmy dają pewność kontroli nad całym biznesem.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu