Inteligentne systemy zarządzania – jak wykorzystać ich możliwości?


Inteligentne systemy zarządzania - jak wykorzystać ich możliwości?

Firmy handlowe działają w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Oczekiwania klientów są bardzo wysokie. Trudna sytuacja na rynku pracy to dodatkowe wyzwanie. Sposobem na budowę przewagi w tak wymagającym środowisku mogą być inteligentne systemy zarządzania, wspierające kluczowe procesy operacyjne. Jak działają i jakie możliwości dają? W poniższym artykule omawiamy to zagadnienie na przykładzie systemów zarządzania magazynem.

Jak wygląda handel w dobie przemysłu 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa zakłada korzystanie z nowych technologii i podłączenie do sieci wszystkich maszyn i urządzeń wykorzystywanych w firmie w celu zbierania i zaawansowanego przetwarzania danych. W efekcie, systemy wyposażone w odpowiednie algorytmy mają być w stanie podejmować decyzje samodzielnie, bez udziału człowieka. Dynamiczny rozwój technologii daje możliwość zarządzania z poziomu rozwiązań informatycznych coraz większą liczbą procesów. Konieczność ingerencji człowieka w poszczególne działania systematycznie maleje.

Dla firm handlowych jest to szansa, aby zautomatyzować procesy intralogistyczne i zwiększać wydajność magazynu, bez względu na ograniczenia związane z jego powierzchnią czy trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Inteligentne systemy zarządzania ERP, WMS, CRM, BOK

Standardowym rozwiązaniem zarządzającym pracą magazynu jest system WMS. Jego zadaniem jest usprawnienie pracy, wyeliminowanie powtarzalnych czynności (np. lokalizowania towaru, ręcznego rozdzielania zleceń) i pomyłek. Inteligentny system zarządzania magazynem, działający w ramach WMS, wyposażony w automatyczne reguły i algorytmy oraz zintegrowany z ERP, CRM i BOK, to wyższy poziom. To połączenie WMS z myślą, która czuwa nad całą pulą zadań do wykonania w magazynie.

Celem inteligentnych systemów zarządzania magazynem jest automatyzacja procesów i zastępowania pracy ludzkiej urządzeniami i regułami automatycznymi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Wdrożenie takich rozwiązań pozwala skrócić czas realizacji zamówień, monitorować bieżący i całościowy stan magazynu oraz wychwytywać z wyprzedzeniem i w porę eliminować potencjalne błędy. Co więcej, stanowią one również nieocenione wsparcie dla kierownika magazynu.

Nowa rola kierownika w magazynie

Motywowanie pracowników, opracowywanie systemów premiowych, dbanie o komfort pracy w magazynie- wszystko to należy do roli kierownika. Jest to szczególnie ważna funkcja, w tak trudnym okresie na rynku pracy. Niestety, zazwyczaj kierownik jest w magazynie osobą odpowiedzialną za całe spektrum czynności związanych z zapewnieniem płynności realizacji zamówień, delegowaniem i rozdzielaniem zadań, kontrolą nad poprawnością ich wykonania. Na zadania związane z aspektem motywacyjnym często po prostu brakuje czasu. Bez odpowiednich systemów premiowych i zapewnienia komfortowych warunków pracy trudno jest pozyskać i utrzymać wysokiej jakości specjalistów. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań zarządzania magazynem pozwala zwolnić kierownika z nadmiaru obowiązków, dzięki czemu ma on przestrzeń do dbania o odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania pracowników. Nad płynnością i efektywnością realizacji zleceń czuwa system, a pracujący w komfortowych warunkach oraz wynagradzani adekwatnie do zaangażowania specjaliści wiążą się z firmą na dłużej.

Optymalizacja procesów intralogistycznych

Szybka obsługa zwrotów i reklamacji, zwiększenie wydajności procesu kompletacji, wyeliminowanie pomyłek na stanowisku pakowania, automatyczna relokacja towarów w oparciu o analizy struktury zamówień i planowanych promocji – to tylko niektóre z możliwości, jakie dają inteligentne rozwiązania zarządzające magazynem. Jakie efekty biznesowe pozwalają osiągnąć? Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poradniku opracowanym przez ekspertów z branży i specjalistów Sente.

Materiał do pobrania znajduje się tutaj: http://bit.ly/2UknQGW