System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak działa system WMS dla dystrybucji artykułów medycznych?
  2. Czy system WMS może wspomóc bezpieczną dystrybucję artykułów medycznych?
  3. Jakie korzyści przynosi system WMS dla dystrybucji artykułów medycznych?

System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych

Branża farmaceutyczna, obejmująca leki, wyroby i artykuły medyczne, to specyficzna i bardzo wymagająca gałąź dystrybucji. Podobnie jak sektor spożywczy, magazyn musi spełniać szereg restrykcyjnych wymagań, aby bezpiecznie przechowywać i dystrybuować towary. Bardzo ważne jest m.in. utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgoci powietrza w magazynie. Niewłaściwe warunki mogą spowodować, że produkty będą stwarzały zagrożenie zdrowia lub życia dla osób, które będą z nich korzystać. Łatwo jednak zapewnić odpowiednie zaplecze, wykorzystując system WMS dla dystrybucji artykułów medycznych. 

Jak działa system WMS dla dystrybucji artykułów medycznych?

System WMS to ogromna pomoc w zarządzaniu magazynem dystrybucji artykułów medycznych. Funkcje, które posiada, można dopasować do potrzeb i wymogów, które należy spełniać, aby przechowywać różne wyroby medyczne. Rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad procesami magazynowymi, co ułatwia dopilnowanie, aby leki przechowywane były w odpowiednich warunkach. 

System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych zapewnia przede wszystkim podział magazynu na strefy, w których przechowywane są leki: wszystkie zasady bezpieczeństwa muszą być bezwzględnie zachowane. Niektóre artykuły wymagają innych warunków cieplnych – te, które mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, powinny mieć zapewnione od 15 do 25 stopni Celsjusza w magazynie. Są jednak też produkty, które muszą zostać umieszczone w niższej temperaturze, między 2 a 8 stopniami Celsjusza. Znaczną większość z nich należy chronić przed światłem. System WMS dla branży dystrybucji artykułów medycznych umożliwia wydzielenie stref w bezpieczny i optymalny sposób, z zachowaniem łatwości dostępu do towarów. Kompletacja odbywa się po wyznaczonej przez rozwiązanie trasie. Dzięki temu pracownicy nie mają problemu z podjęciem prawidłowego opakowania z wyrobem medycznym. Jeżeli w Twojej firmie występuje wiele zamówień jednostkowych, warto zastosować multipicking. Wtedy magazynierzy będą mogli łączyć kilka pojedynczych zamówień podczas jednej trasy kompletacji, co znacznie przyspieszy przekazanie ich do dalszej realizacji. 

Wdrożenie systemu WMS w firmie dystrybuującej artykuły medyczne to także dobry wybór, jeżeli posiadasz platformę e-commerce. Integrując ją z rozwiązaniem, Twoi klienci będą mieli wgląd w stany magazynowe, co pozwoli im zamawiać optymalne ilości produktów. Wyeliminujesz także sytuacje, w których kilku nabywców kupi te same towary, pomimo że realnie zapas pozwala na to, aby tylko jedna osoba je nabyła. Nie warto dokładać sobie pracy przy anulacji zamówień, ryzykując, że klient zrazi się do Twojej organizacji i zacznie zamawiać u innego dystrybutora. System WMS nie dopuści, aby takie wydarzenie miało miejsce, ponieważ ściśle kontroluje przyjęcia i wydania leków z magazynu. 

System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych – korzyści

System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych to ogromne ułatwienie pracy. Biorąc pod uwagę to, jak dobrze sprawdza się np. w branży dystrybucji armatury lub narzędzi, warto rozważyć jego wdrożenie w firmie. To rozwiązanie pomaga zachować wszystkie restrykcyjne warunki w magazynie i bardzo odciąża pracowników. Poniżej wymieniam trzy główne korzyści, które może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu.

Bezpieczne i efektywne wykorzystanie przestrzeni

Zapewnienie odpowiednich warunków w magazynie, który przechowuje artykuły medyczne, to obowiązek wyznaczony przez prawo farmaceutyczne. Rozwiązanie WMS umożliwia wydzielenie stref, w których przechowywane będą produkty o podobnych specyfikacjach, np. wymagających tej samej wilgotności powietrza i temperatury, lub silnie łatwopalnych. Jednocześnie ustali takie ułożenie towarów, aby magazynierzy mieli możliwość szybkiej zbiórki w optymalny sposób. Dzięki temu proces zbiórki jest bardziej sprawny i trwa szybciej, a towar przechowywany jest w odpowiedni sposób, zgodnie ze specyfikacją danych sztuk.

Bezwysiłkowe zachowanie ścisłej kontroli

Wdrożenie systemu WMS przyczynia się do bezwzględnej kontroli produktów, które wchodzą i wychodzą z magazynu. W przypadku artykułów medycznych jest to szczególnie ważne. Monitorowanie numerów serii oraz dat przydatności poszczególnych wyrobów zapewnia bezpieczeństwo dystrybucji. Dzięki ułatwionej identyfikacji wyrobów, wyeliminowane zostaje ryzyko, że końcowy klient, np. apteka, otrzyma leki, które są przeterminowane. Wydanie substancji, które nie są zdatne do spożycia, może wiązać się z ogromnymi konsekwencjami, nawet z zagrożeniem życia pacjenta. Rozwiązanie WMS pozwala na bieżącą kontrolę i wycofywanie serii, które są wadliwe. Aby zachować odpowiednią kolejność przekazywania towaru do zamówień, można wykorzystać zasadę FIFO lub FEFO. Dzięki temu produkty, które magazyn otrzymał przed kolejnymi seriami, lub te, którym najszybciej kończy się termin przydatności do spożycia, są kompletowane jako pierwsze.  

System samodzielnie wyznacza odpowiednie produkty i sprawuje pieczę nad magazynem. W ten sposób kierownik nie musi obawiać się, że coś przeoczy, jednocześnie zostaje odciążony w codziennej pracy. 

Oszczędność pieniędzy

System WMS dla dystrybucji artykułów medycznych to ogromne oszczędności na wielu polach. Wyznaczanie ścieżki kompletacji eliminuje nadprogramowe, niepotrzebne kilometry, przebywane codziennie przez magazynierów. Dzięki temu są oni w stanie podjąć więcej zamówień, a firma nie potrzebuje inwestować w rekrutację dodatkowych pracowników. Wdrożenie WMS daje możliwość zwiększenia kontroli przepływu towarów wewnątrz magazynu, a to z kolei przekłada się na dokładniejszą realizację i pakowanie zamówień. Klienci składają mniej reklamacji, więc nie trzeba zatrudniać dodatkowych osób do ich obsługi. Również zasada FIFO, stosowana przy wykorzystaniu rozwiązania WMS, przyczynia się do oszczędności pieniędzy – ogranicza wyrzucanie przeterminowanych produktów poprzez rozmieszczenie ich w taki sposób, aby te, które pierwsze dotarły do magazynu, zostały w pierwszej kolejności wysłane do klienta. Integracja systemu z firmą logistyczną zapewnia automatyczne przekazywanie informacji o zamówieniach do przewoźnika, bez konieczności wypełniania dokumentów manualnie. To także przyczynia się do zaoszczędzenia czasu oraz pieniędzy, ponieważ zmniejsza ryzyko wystąpienia pomyłki oraz, podobnie jak w poprzednich przykładach, nie ma potrzeby zatrudnienia dodatkowego pracownika do obsługi zamówień. 

Podsumowanie

Na pewno każdy się zgodzi, że branża farmaceutyczna jest jedną z tych najbardziej wymagających. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom, ważne jest zachowanie wszystkich restrykcyjnych warunków i zasad. Dlatego system WMS dla dystrybucji artykułów medycznych to bardzo dobry sposób, aby ułatwić sobie to zadanie.