Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Gospodarka magazynowa

Program magazynowy

To jeden z głównych modułów obszaru handlu i dystrybucji. W nim skupione są wszelkie funkcjonalności związane z ewidencją obrotu magazynowego, wyceną zapasów magazynowych, zarządzanie obrotem towarowym i stanami magazynowymi. Program do obsługi magazynu stanowi kompletne wsparcie procesów intralogistycznych w firmach handlowych.

Rejestrowanie dokumentów

Program magazynowy pozwala ewidencjonować wszelkie dokumenty magazynowe przychodowe i rozchodowe, a także korygujące. Umożliwia rozliczanie wartościowe magazynu według cen ewidencyjnych, FIFO, LIFO, a także cen średnich ważonych. Dokumenty mogą być rejestrowane ręcznie lub generowane automatycznie do zamówień lub faktur.

Jednostki miar

Program do obsługi magazynu daje możliwość operowania jednostkami zbiorczymi i przeliczeniami, zarówno dla jednostek logistycznych (np. palety), jak i jednostek cenowych. Może przeliczać różnego typu sekcje (np. m2 na sztuki), z zastosowaniem przeliczników stałych lub zmiennych.

Zarządzanie stanami magazynowymi

System magazynowy pozwala na przeglądanie stanów towarów, z możliwością wglądu w historię przeszłych i prognozę przyszłych obrotów oraz tworzenie zbiorczych zestawień w ramach oddziałów lub całej firmy. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie stanami magazynowymi.

Noty magazynowe wartościowe

W przypadku zmiany ceny zakupu towaru program do obsługi magazynu daje sposobność zarejestrowania noty magazynowej generującą zmianę wartości dokumentu zakupu. Powoduje to automatyczną zmianę wartości magazynu (jeśli towar jest na stanie) lub zmianę wartości wszystkich dokumentów, na których ten towar był wydany. Zmiana wartości jest propagowana kaskadowo, jeśli towar ten został przyjęty do innego magazynu, bądź jeśli jest surowcem w procesie produkcji. Rozwiązanie pozwala na księgowanie not magazynowych wg daty ich powstania, toteż nie naruszają wartości w zamkniętych okresach księgowych.

Numery seryjne

W trakcie redagowania dokumentów możliwe jest ewidencjonowanie numerów seryjnych towarów przyjmowanych lub wydawanych, co umożliwia pełne śledzenie ruchu każdego z nich w firmie.

Partie magazynowe

W trakcie redagowania dokumentów przychodowych możliwe jest określenie symbolu przyjmowanej partii, a podczas opracowywania rozchodowych – wybór z listy dostępnych partii. Program do zarządzania stanami magazynowymi pozwala na prześledzenie, w jaki sposób towar z danej partii został rozchodowany. Partie magazynowe mogą posiadać dodatkowe atrybuty, redagowane na dokumentach zakupu, dzięki czemu program pozwala na pełną ewidencję charakterystyki danej partii.

Towary z określonym terminem ważności

Za pomocą programu magazynowego możliwe jest redagowanie terminu ważności partii w momencie przyjęcia dostawy, a także kontrolę towarów w magazynie, dla których zbliża się termin ważności.

Stany minimalne i maksymalne

W programie magazynowym możliwe jest automatyczne lub ręczne tworzenie tabel kontrolnych stanów minimalnych i maksymalnych na podstawie analiz obrotów magazynowych lub innych danych systemu. Pozwala to na planowanie zapasów, np.: w okresach trwania promocji czy zmian sezonowych.

Inwentaryzacja

Automatyzacja procesu generowania arkuszy inwentaryzacyjnych, łączenia ich, a także wystawiania dokumentów korygujących usprawnia inwentaryzację magazynów – wszystko to jest możliwe w programie do obsługi magazynu. Wykorzystanie czytnika kodów kreskowych dodatkowo ułatwia proces spisu z natury.

Zamówienia wewnętrzne

System magazynowy umożliwia ewidencję zamówień wewnętrznych przepływu asortymentu pomiędzy działami i oddziałami firmy. Ich obsługa jest analogiczna jak dla zamówień sprzedaży lub zakupu.

Opakowania zwrotne

Program do zarządzania gospodarką magazynową umożliwia przeglądanie stanów ilościowych opakowań, zarówno przekazanych do klientów, jak i pobranych od dostawców. Możliwe jest rejestrowanie dokumentów magazynowych ewidencjonujących obrót opakowań wraz z automatycznym naliczeniem kaucji, a także jej rozliczenie.

Kompletacja i montaż

Program magazynowy pozwala na automatyczne generowanie zleceń montażu do zamówień klientów oraz obsługuje proces montażu poprzez modelowanie przepływu zleceń przez odpowiednie rejestry.

Receptury montażu

Każda pozycja asortymentowa zdefiniowana jako „produkt” może posiadać jedną lub więcej receptur montażu. Określa ona jakie surowce i w jakich ilościach wchodzą w skład produktu.

Rejestry zamówień kompletacji / montażu

Program do obsługi magazynu jest wyposażony w zaawansowany mechanizm obsługi zleceń montażu umożliwiający ich prostą ewidencję, a także śledzenie postępu ich realizacji. Proces realizacji zamówienia i poszczególne jego kroki są w pełni definiowalne.

Przykładowe operacje możliwe do przeprowadzenia na zamówieniach kompletacji / montażu to:

  • akceptacja zamówienia montażu
  • wydruk zamówienia
  • pobranie surowców (wygenerowanie RW)
  • wykonanie montażu (wygenerowanie PW)
    anulowanie zlecenia
  • rezerwacja towaru, itp.

Automatyczna kompletacja

Podczas prowadzenia sprzedaży program magazynowy wykrywa niedobory poszczególnych produktów i w przypadku możliwości ich kompletacji z surowców pozwala na automatyczne wygenerowanie niezbędnych zamówień kompletacji.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager