Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Zarządzanie importem

Oprogramowanie magazynowe umożliwia prowadzenie handlu wewnątrzunijnego oraz importu spoza Unii poprzez rejestrację dokumentów WNT i faktur wewnętrznych oraz faktur importowych. Moduł wspomaga redagowanie dokumentów w walutach obcych oraz sporządzanie deklaracji INTRASTAT. Dodatkowo umożliwia rejestrację i automatyczne rozliczanie dokumentów SAD oraz faktur transportowych krajowych i zagranicznych, pozwalając automatycznie obliczyć właściwe ceny nabycia towarów.

Efektywny handel międzynarodowy

Rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi operacjami i procedurami wymaganymi w przypadku importowania towarów. System wspiera zarówno import towarów z Europy, jak i z całego świata. Warunki i zasady importowania towarów z różnych państw są obsługiwane przez system, dzięki czemu wszelka dokumentacja i wszystkie wymagane formalności są pod jego kontrolą

Korzyści płynące z wykorzystania modułu zarządzania importem:

  • efektywna komunikacja i koordynacja między wszystkimi uczestnikami łańcucha logistycznego,
  • zminimalizowana liczba błędów operacyjnych i ryzyka poprzez centralizację wszystkich danych logistycznych i związanych z importem,
  • zautomatyzowane generowanie wymaganych w procesie importu dokumentów (drukowane lub elektroniczne): zamówienia zakupu, faktury, powiadomienia wysyłkowe, listy przewozowe, listy przewozowe i wiele więcej,
  • kontrola nad spełnianiem wszelkich norm i wymogów prawnych, obowiązujących na danym rynku,
  • umożliwienie rozwoju i skalowania działalności na nowe rynki.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu