Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Zarządzanie procesem zakupów

Moduł zarządzania procesem zakupu jest częścią obszaru handel i dystrybucja systemu Teneum X. Pozwala na całościowe zarządzanie i kontrolowanie procesów związanych z zakupami w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie automatyzuje pracę działu zakupów i skraca czas potrzebny do wykonywania codziennych obowiązków.

Dokumenty zakupu

Moduł daje sposobność ewidencji faktur zakupu:

  • krajowych
  • zaliczkowych i końcowych
  • korygujących

W trakcie wprowadzania dokumentu zakupu program podpowiada zamówienia oczekujące na realizację jakie zostały zewidencjonowane względem danego dostawcy. Na podstawie wybranych zamówień podpowiadane są pozycje towarowe. Użycie kodów i symboli dostawcy podczas tworzenia dokumentów skraca dodatkowo czas wprowadzania dostaw. Cały proces tworzenia dokumentów zakupowych jest dzięki temu szybki i intuicyjny.

Rozliczanie kosztu zakupu

Moduł pozwala automatycznie rozliczać koszt usług związanych z zakupem (transport, ubezpieczenie) poprzez zwiększenie cen zakupionego towaru i wyliczanie cen nabycia. Cały proces tworzenia dokumentów zakupowych jest dzięki temu szybki i intuicyjny. Dzięki temu dział zakupów może mieć pełną kontrolę nad kosztami, generowanymi przez podejmowane przez nich działania.

Fakturowanie dokumentów PZ

Program umożliwia szybkie i sprawne rejestrowanie faktur zakupu do wcześniej przyjętych dokumentów PZ, łączenie zamówień, a także automatyczne generowanie korygujących not magazynowych w przypadku niezgodności cen zakupu między PZ a fakturą. Możliwe jest niezależne rejestrowanie dokumentu PZ i faktury zakupu, a następnie łączenie ich w pary, powodujące rozliczenie wartościowe zakupu. Funkcja łączenia w pary umożliwia podłączenie wielu faktur zakupu do jednego dokumentu PZ jak również wielu dokumentów PZ do jednej faktury.

Zamówienia zakupu

Obsługa zamówień zakupu odbywa się na podobnej zasadzie, co obsługa zamówień sprzedaży. Wspólna baza danych daje możliwość redagowania, podglądu, akceptacji, korekty, a także archiwizacji zamówień magazynowych przez odpowiednio uprawnionych do tego operatorów. Moduł umożliwia drukowanie upoważnienia do odbioru towaru od dostawców.

Cenniki dostawców

Moduł pozwala ewidencjonować cenniki dostawców nawet na towary niezarejestrowane w kartotece towarowej. Cenniki mogą być przechowywane na potrzeby kolejnych zamówień. Dostęp do nich jest nieograniczony tak długo, aż nie zostaną usunięte.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager