Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Rozliczanie prowizji od sprzedaży w systemie ERP

To moduł pozwalający na dokładne rozliczenie prowizji od sprzedaży. Umożliwia generowanie zestawień rozliczeniowych na podstawie dokumentów sprzedaży, korekt lub na podstawie zamówień. Każdy sprzedawca może mieć określoną własną tabelę prowizji zależną od wysokości marży lub obrotu, w podziale na progi. Zestawienie może być automatycznie księgowane w obszarze księgowym lub jako należność w rozliczeniach prowadzonych przez moduł sprzedaży. Cały proces jest zautomatyzowany i usprawniony.

Usprawnienie procesu rozliczeń

Wszelkie dane na temat pracy sprzedawców, osiąganych przez nich efektów, sprzedanych produktów i podpisanych umów są gromadzone w systemie. Dzięki temu rozwiązanie zasilone jest we wszelkie dane potrzebne do sprawnego naliczenia prowizji od sprzedaży dla poszczególnych handlowców w danym okresie. Nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej dokumentacji i dokonywania ręcznych obliczeń. Wszystkim zajmuje się system, przeprowadzając proces rozliczeń na podstawie ustalonych zasad i parametrów. Moduł pozwala przyspieszyć proces rozliczeń i wyeliminować z jego przebiegu błędy.

Spójna polityka prowizyjna

Moduł rozliczania prowizji od sprzedaży generowanej przez poszczególnych handlowców pozwala na wdrożenie i egzekwowanie spójnej w skali całego przedsiębiorstwa polityki premiowej. Rozwiązanie daje pewność, że opracowane w firmie zasady będą łatwe do zastosowania przez wszystkich zaangażowanych w proces pracowników. Rozliczenia są dzięki temu dokładne i precyzyjne. Prowizje naliczane są poprawnie i terminowo.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager