Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Zarządzanie ofertą handlową

Moduł zarządzania ofertą handlową systemu Teneum X umożliwia tworzenie zaawansowanych drzew katalogowych, mechanizmów atrybutów, schematy integracyjne z dostawcami, import kartotek towarowych od dostawców, definiowanie schematów importów, deduplikacja, zaawansowane reguły promocyjne i cennikowe. Rozwiązanie wspiera całościowo proces zarządzania ofertą handlową – jej tworzenie, aktualizowanie, udostępnianie itp.

Katalog produktowy – PIM

System Teneum X w obszarze handel i dystrybucja wyposażony jest w moduł PIM (ang. product information managment). Pozwala on na zaawansowane zarządzanie informacjami o towarach z możliwością budowania wielu drzew produktowych (np. różnych dla poszczególnych kanałów sprzedaży), generowania opisów o dowolnej specyfice (np. wielojęzycznych). Moduł zawiera w sobie mechanizmy definiowania atrybutów produktów, grup atrybutów i odpowiednich dla nich słowników. Pozwala również na tworzenie kategorii dynamicznych, do których towary przypisywane są automatycznie według ustalonych reguł. Ponadto każdy element drzewa katalogowego może być wykorzystywany jako źródło definiowania dowolnych akcji, np. promocji, rabatów, reguł cennikowych itd. Rozbudowany moduł stanowi kompletne wsparcie w procesie zarządzania informacjami o produktach dostępnych w ofercie handlowej.

Import katalogów dostawców

Moduł wspiera zarządzanie ofertą handlową dzięki możliwości automatycznego importu katalogów towarowych od dostawców razem z opisami produktów, ich zdjęciami, posiadaną dostępnością itp. Rozwiązanie pozwala na pobieranie plików z systemów dostawców, zawierających katalogi towarów oraz wspiera automatyczne tworzenie kart produktów. Możliwość integracji z katalogami internetowymi dostawców znacznie przyspiesza procesy copywritingu, umożliwiając efektywną obsługę procesu budowania własnego katalogu oferty czerpiąc z danych dostawców. Rozwiązanie usprawnia proces importowania danych od dostawców oraz wykorzystywania ich w tworzenie ofert handlowej.

Zaawansowane mechanizmy cennikowe

Rozwiązanie służące do zarządzania ofertą handlową pozwala na tworzenie osobnych reguł cennikowych dla poszczególnych klientów lub grup klientów na podstawie dowolnie zdefiniowanych parametrów. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować działania mające na celu przyznanie właściwemu klientowi odpowiedniej ceny, promocji (np. pakietowa, ilościowa lub łączona) czy rabatu. Wprowadzenie do programu odpowiednich reguł rabatowych i zasad promocji poprzez automatyzację tych procesów znacznie ułatwia przeprowadzenie akcji w dużo mniejszym stopniu angażując zasoby kadrowe firmy. Różna prezentacja cen czy promocji w różnych kanałach sprzedaży (witrynach własnych czy marketplace’ach) nie jest już kłopotem, bo moduły cenników i promocji umożliwiają managerom linii produktowych sprawne zarządzanie cenami produktów. Rozwiązanie usprawnia procesy związane z zarządzaniem cennikami, umożliwiając ich personalizację i modyfikowanie tak często, jak jest to możliwe. Szczegóły reguł cennikowych mogą zostać dostosowane do specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager