Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Obsługa serwisowa w systemie ERP

Moduł do zarządzania serwisem w firmach handlowych usprawnia i porządkuje procesy związane z umowami serwisowymi, zgłoszeniami serwisowymi i reklamacjami. Wszystkie istotne dane na temat tych procesów są gromadzone przez system, który dodatkowo dostarcza funkcji usprawniających ich przebieg.

Umowy serwisowe

Program do zarządzania handlem i dystrybucją ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których oprócz okresu ważności umów abonamentu czy serwisowanego sprzętu, określone mogą być cenniki świadczonych usług i przedmioty objęte daną umową. Z poziomu umów serwisowych możliwe jest przeglądanie przypisanych do nich zgłoszeń serwisowych. Dzięki temu, pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie czynności serwisowych wynikających z zawartych z klientami umów mają pełen wgląd we wszystkie istotne dla ich pracy informacje.

Zgłoszenia serwisowe

Funkcja ta umożliwia zapisywanie oraz dokonywanie operacji na zgłoszeniach serwisowych. Do każdego zgłoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie określonej operacji na zgłoszeniu może spowodować zmianę statusu, nadanie symbolu lub też wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgłoszenia czynności. Proces obsługi zgłoszeń serwisowych jest dzięki temu ustandaryzowany i przebiega szybciej.

Zgłoszenie reklamacyjne

Moduł zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi umożliwia obsługę zgłoszeń reklamacyjnych, wgląd w ich stan oraz sposób rozpatrzenia. Rozwiązanie usprawnia proces rozpatrzania reklamacji, przyspieszając proces ich weryfikacji i upraszczając proces wymiany informacji na ich temat wewnątrz firmy, jak i w komunikacji ze zgłaszającym reklamację klientem.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu