Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Moduł obsługi reklamacji

Reklamacje produktów to codzienność firm handlowych. Jednocześnie stanowią one obszar problematyczny, wymagający zaangażowania pracowników z różnych działów i wieloetapowej komunikacji. Moduł obsługi reklamacji powstał w Teneum X po to, aby dostarczyć pracownikom intuicyjne narzędzie, pozwalające na koordynację w jednym panelu wszelkich czynności potrzebnych do szybkiej i sprawnej obsługi reklamacji. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi na wszystkich etapach ich procesowania, wgląd w ich stan, we wszystkie dokumenty z nimi związane oraz sposób ich rozwiązania. Moduł usprawnia proces rozpatrzania reklamacji, przyspieszając ich weryfikację oraz upraszczając wymianę informacji na ich temat wewnątrz firmy, jak i w komunikacji ze zgłaszającym reklamację klientem. Ponadto moduł pozwala na obsługę wydawania zamienników, naprawy produktów, jak i zgłaszania reklamacji do dostawców.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu