System ERP dla branży dystrybucyjnej – 7 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów


System ERP dla branży dystrybucyjnej – 7 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Jak sześciokrotnie skrócić czas kompletacji zamówień?
  2. Jakie korzyści odnoszą firmy dystrybucyjne po wdrożeniu systemu ERP z modułem Workflow?
  3. Jak osiągnąć bezobsługową realizację zleceń na poziomie 75%?
  4. W jaki sposób zwiększyć dynamikę przychodów o nawet 42%?

System ERP dla dystrybucji i handlu to rozwiązanie dedykowane podnoszeniu efektywności w firmach z sektora B2B. Optymalizacja działań w organizacji to szerokie hasło, na które składa się szereg usprawnień pozwalających na szybszą, lepszą i skuteczniejszą realizację zadań. Przygotowaliśmy przegląd 7 najważniejszych efektów, które współpracujące z nami przedsiębiorstwa osiągnęły, dzięki wdrożeniu rozwiązania ERP dla dystrybucji.

1. Przyspieszenie procesu kompletacji

W zależności od rozpiętości zamówienia przygotowanie go do wysyłki może zająć nawet kilka dni. Wdrożenie systemu ERP z elementami WMS wspiera optymalizację procesów magazynowych, co przekłada się między innymi na usprawnienie przyjęć i wydań towarów, efektywniejsze zarządzanie ich rozmieszczeniem, szybsze lokalizowanie konkretnych pozycji, a tym samym na znaczące przyspieszenie procesu kompletowania zamówień. Jeden z naszych klientów, firma Lobos, sześciokrotnie skróciła czas ich kompletacji. Było to możliwe dzięki automatyzacji większości procesów zachodzących w magazynie. Pozwoliło to na takie usprawnienie pracy, iż proces kompletacji został znacząco skrócony bez konieczności zatrudniania nowych pracowników, czy pracy w trybie zmianowym.

2. Raporty i analizy pod kontrolą

Raportowanie i możliwość prowadzenia analiz biznesowych to podstawa efektywnego zarządzania organizacją. Odpowiednie monitorowanie sytuacji firmy pozwala błyskawicznie reagować na kwestie, które wymagają interwencji. Dzięki systemowi ERP tworzenie wielowymiarowych analiz i zaawansowane raportowanie staje się szybkie, intuicyjne i skuteczne. Właściwa konfiguracja obszaru, który odpowiada za controlling umożliwia łatwe zestawianie, harmonizowanie i analizowanie wszystkich danych. Kierownictwo ma wówczas dostęp do aktualnych i kompletnych informacji na temat kondycji całego przedsiębiorstwa. Wdrożenie w firmie jednego z naszych klientów umożliwiło stosowanie raportów, które dostarczają kierownikowi magazynu bieżących informacji na temat wydajności pracy każdego z pracowników i ogólnej efektywności realizacji zadań w magazynie.

3. Płynny obieg dokumentów w firmie

Workflow to część systemu ERP odpowiadająca za zarządzanie przepływem pracy i informacji. Umożliwia zebranie w jednym miejscu całej dokumentacji na temat zadań oraz procesów, które zachodzą w organizacji. Dzięki temu w łatwy sposób z jednego miejsca można nie tylko analizować i optymalizować wykonywane zadania, ale także nimi zarządzać. Wdrożenie w firmie Osadkowski-Cebulski umożliwiło przeniesienie dokumentacji związanej z procesem sprzedaży, obsługą klientów i dostawców do systemu, co pozwoliło na ograniczenie papierowego obiegu dokumentów do niezbędnego minimum.

4. Bezobsługowa realizacja zamówień

Automatyzacja procesu obsługi zamówień wiąże się z przyspieszeniem ich realizacji, ale również dużą oszczędnością czasu. Automaty obsługi transakcji dopasowane do specyfiki branży dystrybucyjnej umożliwiają realizację aż do 95% zleceń bez ingerencji pracowników. System całościowo weryfikuje możliwość ich przygotowania  i zleca ich kompletację, a tylko przypadki wyjątkowo nietypowe deleguje do rozpatrzenia przez pracownika. Dzięki temu, jednemu z naszych klientów, firmie Rotopino.pl S.A., udało się osiągnąć bezobsługową realizację zleceń na poziomie 75%.

5. Więcej zamówień realizowanych przez dropshipping

Dropshipping polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę, wiąże się z dużymi oszczędnościami (miejsca w magazynie, czasu pracowników itp.) oraz znaczącym przyspieszeniem realizacji zamówień, dzięki skróceniu procesu ich realizacji. Wdrożenie systemu ERP w firmie Rotopino.pl S.A. pozwoliło na zwiększenie liczby zamówień realizowanych przez dropshipping dwukrotnie.

6. Efektywniejsze wykorzystanie magazynu

Dobra organizacja oraz przejrzyste rozmieszczenie towarów to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu. W podnoszeniu efektywności realizacji zadań w tym obszarze skutecznie pomagają rozwiązania informatyczne, które optymalizują wykorzystanie powierzchni, poprzez rozlokowanie produktów zgodnie z najbardziej efektywnymi – dla danego magazynu – regułami. Odpowiednie rozlokowanie zapewnia możliwie łatwy dostęp do wszystkich szybkorotujących w danym okresie towarów, a także lepsze wykorzystanie całej przestrzeni. Wdrożenie systemu ERP z elementami WMS pozwoliło na zamianę kilku mniejszych magazynów oddziałowych na jeden magazyn centralny w firmie Lobos.

7. Realny wzrost przychodów

Zwiększanie efektywności naturalnie powinno wiązać się z korzyściami dla firmy, a więc być, między innymi, powodem wzrostu przychodów. Na ich zwiększenie wpływa na przykład podnoszenie wydajności pracy magazynu przekładające się na realną możliwość realizacji większej liczby zleceń bez konieczności zatrudniania nowych pracowników. Po wdrożeniu systemu ERP w firmie jednego z naszych klientów, firmie Novoterm, udało się osiągnąć 42% dynamikę wzrostu przychodów rok po wdrożeniu, dzięki pełnej optymalizacji gospodarki magazynowej. Firma jest w stanie obsłużyć o ⅓ zamówień więcej niż przed wdrożeniem, nie powiększając zespołu. 

System ERP dla branży dystrybucyjnej – podsumowanie

Podsumowując: system ERP dla dystrybucji i handlu odpowiada na specyficzne potrzeby firm zajmujących się sprzedażą. Zapewnienie nieprzerwanej dostępności towarów, ciągłości dostaw i obecność online to tylko niektóre z dotyczących ich wyzwań. System ERP pomoże sobie z nimi poradzić optymalizując pracę w przedsiębiorstwie i znacząco podnosząc jej efektywność.