Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Handel i dystrybucja

Elektroniczna Wymiana Dokumentów (EDI) w systemie ERP

System Teneum X daje możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między kontrahentami wg standardu EDI (ang. Electronic Data Interchange). Dokumenty przesyłane w tym standardzie mogą być automatycznie importowane do systemów informatycznych kontrahentów. Wymiana EDI dotyczy faktur, zamówień oraz awizacji wysyłek.

Wymiana danych w standardzie EDI

Elektroniczna wymiana danych, inaczej zwana EDI, to ustandaryzowana metoda wymiany elektronicznych dokumentów biznesowych. Sprawny łańcuch dostaw wymaga doskonałej i szybkiej komunikacji między partnerami. Od lat najpopularniejszym systemem technologicznym do zarządzania tą wzajemną zależnością jest EDI. Elektroniczna wymiana danych to standard wymiany informacji między dostawcami a klientami poprzez automatyzację komunikacji. EDI jest szeroko rozpowszechnione w wielu branżach oraz rynkach, stanowią światowy standard w tej dziedzinie. Ponieważ systemy ERP stały się kluczowymi ogniwami między firmami produkcyjnymi, transportowymi i detalicznymi, wzrosła potrzeba płynnej komunikacji danych za pośrednictwem EDI. Rozwiązanie Teneum X w obszarze handlu i dystrybucji pozwala na wymianę danych według standardu EDI, co stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby firm handlowych i produkcyjnych. Moduł pozwala na wymianę różnych dokumentów, np. faktur, zamówień i awizacji dotyczących wysyłek.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu